Katolik ile Yahudilik Arasındaki Fark

Son güncelleme: 5 ay önce

Katolik ile yahudilik arasındaki en önemli fark, katolik, hıristiyan bir mezheptir, yahudilik ise, hıristiyanlıktan önce gelen bir dindir. Her iki dinin de Tevrat ya da Eski Ahit’te kökleri vardır. Hem yahudiler hem de katolikler Adem’in yaratılış hikayesine ve yahudilerin Tanrı’nın seçilmiş insanları olduğuna inanır. Her ikisi de Mesih’in geleceğine inanır ama yahudilerin bu noktada katoliklerden farklı bir inancı vardır. Katolikler Nazaretli İsa’nın (Jesus Christ) yahudilerin beklediği Mesih olduğuna inanır, yahudiler ise Mesih’in henüz gelmediğine inanır.

Katolikler İncil ve Apostolik geleneğe (İsa ve havarileri) inanır. Katolikler Roma piskoposunu evrensel papaz olarak görürler. Hıristiyan inancı yahudilik temeli üzerine kurulmuştur ve insanlığın kurtuluşuna inanır. Yahudiler ise, İsa’yı (Jesus Christ) beklenen Mesih olarak kabul etmezler. Yahudilerin, katoliklerin aksine, İsa’nın tanrının oğlu olduğuna dair bir inançları yoktur. Katolikler azizlere dua ederler ve günah çıkarmaya inanırlar.

Aslında, İsa’nın savunucuları arasında hıristiyanlığı yahudiliğe kabul edenler de olmuştur. Bunlar bekledikleri Mesih’in İsa olarak geldiğine inanıyorlardı. Katolikler yahudileri her zaman kabullenir ve onlar için dua ederler. Her ikisi de aynı Eski Ahit’i benimsediği için aralarında ciddi bir kavga yoktur.

Katolik ile Yahudilik Arasındaki Fark

Yahudilik ve hıristiyanlık dini arasındaki farklar; Tanrı hakkındaki kavramlar, İsa, özgür irade, orijinal günah, ölüm, cennet ve cehenneme olan bakış açılarıdır. Katolikler Trinity yani üçlemeye (baba-oğul-kutsal ruh) inanır, yahudiler ise tevhide yani tanrının birliğine inanır. Bir yahudi için İsa harika bir öğretmendir ama tanrının oğlu veya vücut bulmuş hali değildir. Hıristiyanlık ise, İsa’nın Mesih ve tanrının oğlu olduğu bu ana tema etrafında döner. Yahudiler özgür iradeye inanır ve insanlara doğuştan iyi ya da kötüyü seçme hakkı verildiğini düşünür. Hıristiyanlar ise insanların doğuştan iyi ya da kötü olduğunu savunur. Hem yahudiler hem katolikler ölüme ve ölümden sonraki hayata inanırlar, ancak cehennem ve cennet kavramları farklıdır.

  Sünni ile Ahmedi Arasındaki Fark

Katolik ile yahudilik arasındaki fark özetlenecek olursa;

  • Yahudiler tek bir Tanrı kavramına inanır, oysa katolikler, Trinity yani üçlemeye (baba-oğul-kutsal ruh) inanır.
  • Yahudiler İsa’yı ideal bir öğretmen olarak görürler, katolikler ise onu tanrının oğlu olarak kabul eder.
  • Katolikler anti-yahudi değillerdir ve yahudiliği bir din olarak görürler.
  • Hem yahudiler hem de katolikler Eski Ahit veya Tevrat’a inanır.
  • Katolikler ve yahudiler özgür irade, orijinal günah, ölüm, cennet ve cehennem gibi kavramlar hakkında farklı görüşlere sahiptirler.
Bu haberle ilgili siz ne düşünüyorsunuz?

Bir Cevap Yazın