Katolik ve Ortodoks Arasındaki Fark

Katolik ile ortodoks arasındaki fark Roma Katolik Kilisesi ile Doğu Ortodoks Kilisesi arasında dini görüş farklılıklarıdır.

Roman Katolik Kilisesi ile Ortodosk Kilisesi arasında doktrin farklılığı binlerce yıl öncesine gider.

Katolik ve Ortodoks Arasındaki Fark

Ortodoks doktrinde Tanrı inancı açıklanırken bilim ve felsefe kullanılır. Katolik doktrin ise Tanrı inancını açıklarken insan aklını ve bilimi kullanır.

Katolikler İsa’nın öğretilerinin zaman içerisinde yer ve koşula göre farklılık gösterebileceğine inanır. Katolik kilisesi İsa’nın sadece inancın tohumlarını attığını ve bu tohumların zaman içerisinde gelişip, büyüyüp değişebileceğini söyler. Ortdokslar ise zaman içinde değişime karşıdır.

Ortodoklar Tanrı inancının insanın içine yerleştirilen birşey olduğunu ve böyle insanın Tanrının varlığından haberdar olduğunu söyler. Tanrı insan ile yüzyüze konuşmadığı sürece Tanrı hakkında insan aklı başka birşey öne süremez. Katolikler ise Tanrı’nın insan aklı ile bulunabileceği ve ispatlanabileceğini söylerler. Katolikler Tanrının “en gerçek” varlık olduğunu söylerler.

Ortodoks doktrinde boşanma izin verilen bir durum değilken başka kadınlarla birlikte olmaya izin vardır. Katolik kilise de bu konuda serttir ve boşanmaya hiçbir koşulda izin vermez.

Roman Katolikler Papa’yı bütün kiliselerin üzerinde evrensel bir üstün olarak görür. Ortodokslar ise Papa’yı primus inter pares olarak kabul ederler fakat diğer büyük patriyarklar ile aynı tutarlar, onlardan üstün tutmazlar.

Ortodokslar Cumartesi veya Pazar günü oruç tutmazlar. Katoliklerde böyle bir kısıtlama yoktur.

Ortodokslar Pazar günleri secde etmezler, Katolikler secde ederler.

Ortodoks papazlar ve diyakozlar papaz olmadan önce evlenebilirler, Katolikler din görevlileri ise bekardır.

Ortodokslar Doğu’ya doğru ibadet ederler, Katoliklerde bu bir gereklilik değildir.

Ortodokslarda komünyondaki ekmek mayalıdır, Katoliklerde ise değildir.

Ortodokslar Kutsal Komünyon’da hem vücudu hem de İsa’nın kanını kabul eder, Katolikler ise sadece ekmeği.

Ortodoks papazların sakalı olur, Katolikler genelde sakalsızdır.

Özetlemek gerekirse:

1. Katolikler inanç konseptini açıklarken insan aklını da kullanırlar, Ortodokslar ise inanca insan aklının bir etkisinin olmadığını düşünürler.
2. Katolik doktrinler zamanın koşullarına göre değişiklik ve gelişme gösterebilir fakat Ortodoks doktrinler ihtiyaca ve zamana göre değişim göstermez.
3. Katolikler için boşanma hiçbir koşulda izin verilebilecek bir durum değildir, ortodoks doktrinde ise başka kadınlarla birlikte olma gibi konularda bir kısıtlama yoktur.
4. Katolikler insan aklının yaratıcının varlığını ispat edebileceğine inanırlar, ortodokslar ise Tanrı bilgisinin insanın doğasına yerleştirilen birşey olduğunu ve akıl ile ispatlanamayacağına inanırlar.

Facebook Yorumları