Kitle İmha Silahları (KİS) gerçek hayatta görülebileceklerden farklıdır. En güçlü bombalar ve silahlar yeterince tehlikelidir, ancak kitle imha silahlarının kendi ligleri vardır. Bunlar, tüm şehirleri ve ülkeleri tahrip edici güçleri yoluyla yok edebilecek alışılmadık silahlardır. KİS, üç çeşittir – nükleer silahlar, biyolojik silahlar ve kimyasal silahlar. Bu üçü birlikte NBC askeri kısaltması ile bilinir.

 

Hem nükleer hem de kimyasal silahlar KİS’lerin bir parçasını oluştururken, bunlar aslında birbirinden farklıdır.

Nükleer Silahlar

Nükleer silahlar, neden olabilecek tahribatın kapsamı nedeniyle kimyasal silahlardan daha tehlikelidir. Bir nükleer silah, yaşamlar ve yapılar da dahil olmak üzere, her şeye zarar verebilir. Bir nükleer silahın patlatılması bütün bir şehri yok edebilir ve içinde ve çevresinde olan her şeyi yok edebilir.

Nükleer silahlar, nükleer fisyon yoluyla büyük patlamalar yaratabilir. Bu süreçte bir çekirdek bölünür ve sonuç, dünyanın şu ana kadar sadece iki kez gördüğü (Hiroşima, Nagazaki) patlama ölçeğindedir. Nükleer silahların etkileri günler, aylar hatta yüzyıllarca sürebilir.

Nükleer silahlarla ilgili anahtar kelimeler; uranyum, plütonyum ve hidrojen bombası‘dır.

Bakınız: Atom Bombası ile Hidrojen Bombası Arasındaki Fark

Kimyasal Silahlar

Kimyasal silahların eşit derecede tehlikeli olduğu söylenebilir; ancak kimyasal silahlar yapıları ve binaları yok edemezler. Sadece yaşamları yok etmek için kullanılırlar. Bütün topluluklar kimyasal savaşlarla öldürülebilir.

Kimyasal silahlar, IED’ler, havanlar, füzeler ve diğer ajanlar kullanılarak dağıtılan zehirli kimyasal maddeleri içerir. Bu ajanlar, zehirli kimyasalın havaya yayılmasına neden olan patlamalara neden olur. Bu kimyasallar, ortamda bulunan herkesi öldürecek kadar öldürücüdür. Kimyasal silahların etkisi ortamdaki hava temizleninceye kadar devam eder.

Kimyasal silahlarla kullanılan anahtar kelimeler; şarbon, sarin gazı, klor gazı ve hardal gazıdır.

İlgili Haber:  AR-15 ile AK-47 Arasındaki Fark

Kimlerde Nükleer ve Kimyasal Silahlar Var?

Başlangıç ​​aşamasında sadece iki ülke nükleer silah stoklarına sahipti – ABD ve SSCB. Nükleer silah geliştirme konusunda ABD ve SSCB’yi takip eden ülkeler İngiltere, Fransa ve Çin‘di. Daha sonra Hindistan ve Pakistan‘da da nükleer silahlar geliştirildi ve bu, küresel politik senaryonun tamamında büyük bir karışıklığa neden oldu. Bütün dünyanın bildiği üzere Hindistan ve Pakistan, birbirine komşu iki düşman ülkedir.

İsrail ve Kuzey Kore‘nin de nükleer silah sahibi olduğu bildirildi ancak bu ülkelerden hiçbiri nükleer stoğa sahip olduğunu itiraf etmedi. 80’li yıllarda Güney Afrika da nükleer silah geliştirdi, ancak tüm nükleer silah stoklarını kamuya açıklayan ilk ülke oldu.

Kimyasal silahlar “fakirin nükleeri” olarak bilinir ve bu silahları geliştiren birçok ülke vardır.

Dünyadaki en büyük ve en önemli ülkelerden başka, Asya, Avrupa ve Afrika’daki küçük ülkeler de bu silahlara sahiptir. Hindistan ve Almanya, tüm kimyasal silahlarını imha ettiğini bildiren iki ülkedir.

Nükleer ve Kimyasal Silahların Kullanımı

Nükleer silahların sadece iki kullanımı vardır. 6 Ağustos 1945’de “Küçük Çocuk” (Little Boy), Hiroşima’ya bırakıldı ve 9 Ağustos 1945’te “Şişman Adam” (Fat Man) Nagasaki’ye bırakıldı. Bu iki bombalı saldırının neden olduğu ölümlerin 200 bini aştığı biliniyor. Ancak daha kötüsü, bu iki bombanın uzun menzilli radyasyon etkileri yüzünden bir dizi nesil muzdarip oldu.

Kimyasal silahlar, I. Dünya Savaşı sırasında ilk kez kullanıldı. Fransa, dianisidin klorosülfonat içeren bombaları kullanan ilk ülke oldu. 80’li yıllarda Irak, İran üzerinde kimyasal silahlar kullandı. 1988’de Saddam Hüseyin, kimyasal silahların Halepçe’deki Kürt halkı üzerinde kullanılmasını emretti. 1994 yılında Sarin gazı Matsumoto yerleşim bölgesinde kullanıldı ve ertesi yıl yine Tokyo metrosunda kullanıldı.

İlgili Haber:  AR-15 ile AK-47 Arasındaki Fark

Kullanımın Durdurulması

Nükleer ve kimyasal silahların kullanımını durdurmak için yıllar boyunca çeşitli antlaşmalar imzalandı. 1963’de Kısmi Test Yasağı Anlaşması ile başladı. Daha sonra Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması ve Kapsamlı Test Yasağı Anlaşması da imzalandı.

Kimyasal Silah ile Nükleer Silah Arasındaki Fark

Kimyasal silah ile nükleer silah arasındaki fark özetlenecek olursa;

  • Nükleer ve kimyasal silahlar kitle imha silahlarıdır.
  • Nükleer silahlar, nükleer fisyon yoluyla yaşamları ve yapıları yok eder, kimyasal silahlar ise zehirli kimyasallar vasıtasıyla sadece yaşamları yok eder.
  • Nükleer silahlar kimyasal silahlardan daha yıkıcıdır ve etkileri daha uzun sürer.
  • Nükleer silahlar bir avuç ülkede vardır, ancak kimyasal silahlar birçok ülkede bulunabilir.
  • Kimyasal silahlar birçok kez kullanılmışken nükleer silah kullanımının sadece iki örneği bilinmektedir.

Kimyasal silah ile nükleer silah arasındaki fark özete bu şekilde. Sizin de eklemek istedikleriniz varsa yorum bırakınız.

Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın