Hem kolektivist hem de bireyci kültürler, bir toplumdaki bireylerin ilişkilerini ve hedeflerini nasıl önceliklendirip yönettiğiyle ilgilenir. Kolektivist yani toplumsalcı kültür ile bireyci kültür genellikle birbirine zıttır. Kolektivist kültürler, bireysel uğraşlardan ziyade grup uyumuna değer verir ve grubunn amaçlarını desteklediği için uzun vadeli ilişkileri hayati olarak görür. Öte yandan, bireysel kültürler özerkliğe odaklanır.

Kolektivist Kültür nedir?

Kolektivist kültür, bireysel hedeflerden ziyade grup dayanışmasının önceliklendirilmesiyle karakterize edilir. Topluluğun hedeflerini teşvik ettiği için uzun vadeli ilişkileri önemli görür. Kolektivist bir toplumdaki bir halkın üyeleri, tüm toplumun ilerlemesi uğruna bireysel çıkarlarını kolayca feda edebilirler. Bireyleri bağımsız birimler olarak görmezler; onları birbirine bağımlı olarak algılarlar. Kendi imajını “biz” olarak tanımladığından, her kişinin yönelimi kendisine değil gruba yöneliktir. Bir bireyin kaygısı yalnızca kendisi ve yakın ailesi değil, aynı zamanda başkalarıdır. Buna karşılık, ihtiyaç anında başkalarına da güvenilebilir. Bu nedenle akrabalık ve topluluk son derece önemlidir.

Kolektivist toplumlarda genel olarak, büyük kararlar alınırken önce grubun diğer üyelerine danışılır. Dahası, kolektivist kültürler iletişimin içeriğinden çok bağlamına odaklanır. Örneğin, ses tonu, göz teması, yüz ifadesi ve vücudun konumu gibi unsurlar, bir kişinin gerçekte söylediklerini nasıl hissettiğinin daha doğru göstergeleridir. Ek olarak, kolektivist bir toplumun üyeleri geçmişlerine ve şecerelerine değer verirler. Bu kültürel model, geleneksel topluluklar arasında yaygın olarak görülmektedir. Kolektivist olarak sınıflandırılan ülkeler arasında Kore, Çin, Japonya, Endonezya, Ekvador, Hindistan, Brezilya, Guatemala ve Venezuela bulunmaktadır.

Bireyci Kültür nedir?

Bireyci kültür, insan bağımsızlığına ve özgürlüğüne odaklanır. Bireyci kültürlere sahip toplumlar, geleneğin, dinin ve diğer sosyal kurumların bir kişinin sınırlarını belirleyebileceği konusunda hemfikir değildir. Gelenek ve grup hedeflerine öncelik veren kolektivist kültürlerin ilkelerine karşı çıkar. Dolayısıyla, kişi iddialı ve bağımsız ise olumlu bakılır.

İlgili Haber:  Kültür ile Gelenek Arasındaki Fark

Bireyci kültürlerin üyeleri, bireysel haklara, benzersizliğe ve kendine güvenmeye odaklanır. Örneğin, bu toplumun bir üyesi, kendisini “mantıksal”, “rekabetçi” ve “benzersiz” gibi kişisel özellikleri kullanarak tanımlayabilir. Öte yandan, kolektivist bir kültürden biri “güvenilir baba”, “sadık çalışan” ve “şefkatli lider” gibi sıfatlar kullanabilir.

Bireysel olarak tanımlanan ülkelerden bazıları Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Almanya, Güney Afrika ve İrlanda’dır. Bununla birlikte, uluslar arasında bireyci kültürlerin artan bir eğilimi olduğu ve bunun sosyoekonomik durumun iyileştirilmesiyle ilişkili olabileceği gözlenmiştir. Yani fakir toplumların daha kolektivist, zengin toplumların ise daha bireyci olduğu iddia edilir. Kişinin mali ve sosyal statüsündeki bir iyileşmenin, özerk olmakla ve bireysel arayışlara ulaşma motivasyonu ile bağlantılı olduğu ima edilir.

Kolektivist ve Bireyci Kültür Arasındaki Fark

  • Hem kolektivist hem de bireyci kültürler, bir toplumdaki bireylerin ilişkilerini ve hedeflerini nasıl önceliklendirip yönettiğiyle ilgilenir.
  • Kolektivist kültür, dayanışmayı bireysel hedeflerin önüne koyarken, bireyci kültür insan bağımsızlığına ve özgürlüğüne odaklanır.
  • Kolektivist kültürlerde benlik imajı “biz” olarak tanımlanırken, bireyci kültürlerin imajı “ben” olarak tanımlanır.
  • Kolektivist kültürler bireyleri birbirine bağımlı olarak algılar (karar verme alışkanlıklarında görüldüğü gibi), bireyci kültürler ise insanları bağımsız birimler olarak görür.
  • Bireyci kültürlerin aksine, kolektivist kültürlerde akrabalık ve topluluk son derece önemlidir.
  • Bireyci kültürlerin üyeleri, iletişimin bağlamından çok içeriğe odaklanır.

Kaynak

Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın