Komünizm ile Demokrasi Arasındaki Fark

Komünizm ve demokrasi, dünyada büyük etki yaratan iki farklı ideolojidir. Komünizm, sınıfsız, eşitlikçi ve vatansız bir toplumun kurulması anlamına gelen bir sosyo-ekonomik yapı olarak adlandırılabilir. Demokrasi ya doğrudan halk tarafından ya da seçilmiş temsilciler tarafından yürütülen bir yönetim sistemidir.

Komünizm, ortak mülkiyete dayalı, esasen eşitlik ve adalete dayalı bir siyasi ideolojidir. Komünizmde, iktidar, hareketin gidişatını belirleyen bir grup insana aittir. Halkın faaliyetlerine karar veren bu gruptur. Bu insan grupları başkalarının kamusal hayatına müdahale edebilir. Öte yandan, toplumda eşitlik anlamına da gelen demokrasi, bir grup seçilmiş kişi tarafından idare edilir. Demokrasi halkın egemenliğidir ve seçilmiş temsilciler toplumun isteklerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

Komünizm ile Demokrasi Arasındaki Fark

Demokrasi ve komünizm arasında görülen büyük fark, ekonomik sistemler terimidir. Komünizmde, hükümet malların ve bütün kaynakların üretimi ve dağıtımı üzerinde tam kontrol sahibidir ve toplumda eşit olarak paylaşılmaktadır. Fakat demokraside bu yön yoktur.

Komünizmde, büyük kaynakları ve üretimi elinde bulunduran toplumdur. Bu, tek bir kişinin veya bir grubun diğerlerinden daha yüksek bir konuma yükselmesini veya zengin olmasını önlemeye yardımcı olur. Fakat demokraside, serbest girişimciliğe izin verilmektedir, bu demektir ki, insanlar ya da gruplar kendi işlerine sahip olabilirler. Bu, toplumda zengin ve fakir kişilere yol açabilir.

Demokrasiye gelince, onu tanımlayan belirli ilkeler yoktur. Ancak demokrasi eşitlik ve özgürlük ilkesine dayanır. Aynı zamanda tüm vatandaşların eşit haklara sahip olduğu ilkesine dayanır. Demokrasiyi tanımlayan bir ilke de, vatandaşların anayasa ile korunan belirli özgürlük ve özgürlüklere sahip olmalarıdır.

Komünizmde özel mülkiyete izin verilmemekle birlikte demokraside buna izin verilir.

Komünizm ile Demokrasi Arasındaki Fark

Komünizm ile Demokrasi Arasındaki Fark özetlenecek olursa;

  • Komünizm, sınıfsız, eşitlikçi ve vatansız bir toplumun kurulmasını amaçlayan bir sosyo-ekonomik sistemdir. Demokrasi ya doğrudan halk tarafından ya da seçilmiş temsilciler tarafından yürütülen bir yönetişim sistemidir.
  • Komünizmde, iktidar, eylemin gidişatını belirleyen bir grup insanın elindedir. Demokrasi halkın egemenliğidir ve seçilmiş temsilciler toplumun isteklerini yerine getirmekle yükümlüdürler.
  • Komünizmde özel mülkiyete izin verilmemekle birlikte demokraside buna izin verilmektedir.
Facebook Yorumları