Komünizm ile Diktatörlük Arasındaki Fark

Komünizm ve diktatörlük her açıdan, siyasi ve ekonomik ideolojiler açısından çok farklıdır.

Komünizmde toplum ya da halk her şeyin üstündedir. Ancak diktatörlükte toplum ya da topluluk yalnızca ikincildir ve her şeyi yöneten diktatördür.

Komünizm, toplumu veya halkı güçlü olarak görür. Ancak diktatörlükte en güçlü olan diktatördür. Diktatörlük, tek bir kişinin milleti yönettiği bir sistemdir. Öte yandan, komünizmde güç tek bir şahsa ait değildir.

Komünizmde, kâr eşit olarak toplumda paylaşılır. Diktatörlükte kâr yalnızca bir kişide toplanır. Komünizmdeki ekonomiyi toplum dikte ederken, diktatörlükte bir ulus ekonomisinde son sözü söyleyen diktatör olur.

Komünizm ortak mülkiyete inandırken, diktatörlük bireysel sahiplenmeye inanır. Komünizmin kaynaklarını veya üretim araçlarını işleyen topluluktur. Ancak diktatörlükte diktatör üretim araçlarını veya kaynaklarını savunur. Komünizm, her biri eşit olan özgür bir toplum demektir.

Komünizm ile Diktatörlük Arasındaki Fark
Tarihi diktarör örneklerinden; Hitler.

Komünizm özel mülke inanmaz ve servet herkese aittir. Diktatörlükte tam tersi vardır. Komünizmde herkes eşittir. Ancak diktatörlükte eşitlik yoktur.

Komünizm, herhangi bir kişinin özlemlerine göre herhangi bir karar alınmasına izin vermez. Öte yandan, bir diktatörün karar vermede özgür bir eli var.

Komünizm vatansız ya da sınıfsız bir toplumu ifade ederken, diktatörlüğün ancak bir devlet olması halinde temelleri vardır.

Komünizm güçlü bir şekilde sosyalizme dayalıdır, diktatörlük iktidar üzerine kuruludur.

Komünizm ile Diktatörlük Arasındaki Fark

Komünizm ile diktatörlük arasındaki fark özetlenecek olursa;

  • Komünizmde, toplum ya da halk her şeyin üstündedir. Ancak diktatörlükte, her şeyi yöneten diktatör vardır. Toplum ya da halk diktatörlük için ikincil bir durumdur.
  • Komünizm, toplumu ya da halkı güçlü olarak görür. Ancak diktatörlükte en güçlü olan diktatördür.
  • Komünizmde, kâr eşit olarak toplumda paylaşılır. Diktatörlükte kar yalnızca bir kişide toplanır.
  • Diktatörlük, tek bir kişinin milleti yönettiği bir sistemdir. Öte yandan, komünizmde güç tek bir şahsa ait değildir.
  • Komünizm ortak mülkiyete inanırken, diktatörlük bireysel sahiplenmeye inanır.
  • Komünizmde her birey eşittir. Ancak diktatörlükte eşitlik yoktur.

Bu iki ideoloji arasındaki fark özetle bu şekildedir. Yorumlarınız varsa siz de ekleyebilirsiniz.

Facebook Yorumları