Komünizm ve totaliterlik, siyasi ve ekonomik ideolojiler noktasında ayrı durmaktadır. Bazı insanlar komünizmi totaliterliğe bağlayabilirler, ancak gerçek şu ki, ikisi de her açıdan farklıdır.

Totalitarizm, toplam denetim anlamına gelen bir terimdir. Fakat komünizmde toplam denetim yoktur. Toplum komünizmde son derece güçlü olsa da, totalitarizmde güçlü olan devlettir.

Totalitarizmde devlet her şeyi kontrol eder ve bir kişinin düşünce ve fikirlerinin herhangi bir değeri yoktur. Öte yandan komünizm, vatansız ya da sınıfsız bir topluma inanan siyasi bir ideolojidir.

Bakınız: Totaliter ve Otoriter Rejim Arasındaki Fark

Totalitarizm, otoriterlik veya monarşizm olarak da adlandırılabilir. Bireylerin karar vermede payları yoktur. Komünizm toplumu bir bütün olarak düşünür ve tüm önemli kararları alan topluluktur.

Totalitarizmde, bireylerin çok fazla özgürlüğü yoktur ve devlete bağlıdırlar. Öte yandan, toplumun komünizmde özgür bir eli vardır. Halklar totaliter bir hükümetin elinde korkuyla yaşar.

Totaliter hükümetler genelde sağ ideoloji olduğu halde, komünist hükümetler sol ideolojidedir.

Komünizm, her şeyin ortak mülkiyetine inanmaktadır. Öte yandan, totalitarizm, devlet mülkiyetine inanılan bir sistemdir. Komünistler için, toplum veya halk, kaynakların veya üretim araçlarının tek sahibidir. Fakat totalitarizmde, tüm kaynakları idare eden devlettir.

Totalitarizm, devletin siyasi ve ekonomik tüm alanda her şeyi kontrol ettiği bir sistemdir. Dahası, toplumun inançlarını ve değerlerini kontrol eder ve bireylerin özel hayatlarını da engeller. Komünizmde böyle bir kontrole rastlanmaz.

Komünizm ile Totalitarizm Arasındaki Fark

Komünizm ile totalitarizm arasındaki fark özetlenecek olursa;

  • Totalitarizmde devlet her şeyi kontrol eder ve bir kişinin düşünce ve fikirlerinin hiçbir değeri yoktur. Öte yandan komünizm, vatansız ya da sınıfsız bir topluma inanan siyasi bir ideolojidir.
  • Totalitarizm toplam kontrol anlamındadır. Fakat komünizmde toplam denetim yoktur.
  • Topluluk komünizmde çok güçlüdür. Totalitarizmde güçlü olan devlettir.
  • Totalitarizmde, bireylerin karar vermede payları yoktur. Komünizmde, tüm önemli kararları alan topluluktur.
  • Komünizmde her şeyin ortak mülkiyetine inanılmaktadır. Öte yandan, totalitarizm, devlet mülkiyetine inanılan bir sistemdir.
  • Komünizmde, toplum kaynakların veya üretim araçlarının tek sahibidir. Fakat totalitarizmde, tüm kaynakları idare eden devlettir.
Facebook Yorumları
İlgili Haber:  Sosyalizm ile Marksizm Arasındaki Fark

Bir Cevap Yazın