Dünya için enerji talebi gittikçe büyüyor ve önümüzdeki yıllarda bu eğilim değişmeyecek. Petrol fiyatları arttıkça, alternatif enerji kaynakları arayışı yoğunlaşıyor. İki popüler seçenek kömür enerjisi ve nükleer enerjidir.

 

Kömür enerjisi ile nükleer enerji arasındaki ana fark, kullandıkları yakıt türüdür. Nükleer enerji, uranyum gibi zenginleştirilmiş radyoaktif elementleri, nükleer fisyon denilen bir süreçte ısı üretmek için kullanır. Aşırı ısı ve bunun sonucunda reaktör erimesini önlemek için bu proses dikkatle izlenmelidir. Buna karşılık, kömür enerjisi ısı üretmek için bir fosil yakıtı olan kömürün yakılmasından elde edilir.

Radyoaktivite nedeniyle, nükleer santrallerin nakliye sırasında işçilerinin yanı sıra genel halkı radyasyona karşı korumak için çok sayıda güvenlik önlemine sahip olmaları gerekiyor. Kullanılmış yakıt çubukları bile özel imha tesisine konması gerekir ve radyasyonun güvenli seviyelere indirilmesi yüzyıllar alabilir. Teröristler tarafından kötü amaçlı kullanabileceğinden, herhangi bir nükleer yakıtın da korunması gerekir.

Kömür enerjisi ve nükleer enerji arasındaki bir diğer önemli fark enerji yoğunluğudur. Kalem silgisinden biraz daha büyük olan küçük bir uranyum peleti, bir ton kömür kadar enerji içerebilir. Kömür ve nükleer enerji arasında bir kontrole sahip olan bir kömür santrali günlük olarak kömür veren kamyonlara sahipken, bir nükleer santral her iki yılda bir yakıtını değiştirebilir. Bu, yakıtın taşınması nedeniyle daha az kirlilik yaratır.

Nükleer enerji de temizleyicidir çünkü havanın çalışması sırasında havayı kirletmez. Kömür yakılarak karbon gazları atmosfere büyük miktarlarda salınır. Bir nükleer santralde, bacadan çıkan duman sadece su buharıdır.

Nükleer enerji kömür enerjisinden daha iyi olmasına rağmen, ucuz enerji fiyatından dolayı geniş bir kullanım alanı bulur. Bunun nedeni, kömürün dünyanın kabuğunda oldukça bol olmasıdır. Kaynak tükenince, şu anda petrolde olduğu gibi fiyatlarda da bir artış görürüz.

Kömür çok kirli çok eski bir enerji kaynağıdır. Nükleer enerji, sürdürülebilir olduğu düşünülen çok çekici bir alternatiftir. Teknolojinin yeterli mükemmellikte olması ve halkı radyasyondan korumak için birden fazla güvenlik tedbiri gerekir.

Kömür Enerjisi ile Nükleer Enerji Arasındaki Farklar

Kömür enerjisi ile nükleer enerji arasındaki farklar özetlenecek olursa;

  1. Nükleer enerji radyoaktif atık üretirken, kömür enerjisi böyle bir atık üretmez.
  2. Nükleer enerji, kömür enerjisine göre daha fazla güvenlik tedbiri gerektirir.
  3. Nükleer enerji, kömür enerjisinden çok daha az malzeme gerektirir.
  4. Nükleer enerji kömür enerjisi gibi hava kirliliği üretmez.
  5. Nükleer enerji kömür enerjisinden daha pahalıdır.
Facebook Yorumları

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here