İnsanlık tarihi boyunca, insanlar bir şeylere ibadet edegelmiştir. İlk önce Animizm vardı ve sonunda bugün sahip olduğumuz başlıca dünya dinlerine dönüştü. Bazı insanlar bugün dünyada yaklaşık bir düzine ana din bulunduğunu iddia ederken bazıları yüzlerce hatta binlerce farklı dini inanç ve uygulamanın bulunduğunu söylüyor. Bir din ile bir kült arasındaki farkı öğrendikten sonra, kendiniz ayrım yapabileceksiniz.

Kült ve Dinin Geleneksel Tanımı

Kült, sınırlı sayıda takipçisi olan ve uygulamaları esrarengiz olabilecek veya olmayabilecek yeni bir dini harekettir. Din ise, hikayeler, ritüeller ve inançlar yoluyla onu daha yüksek bir güçle bir araya getirerek insanın hayatına anlam vermek anlamına gelen düşünce yöntemidir.

Kült ve Dinin Modern Tanımı

Kült, karizmatik bir lider uğruna müstehcen ve zararlı uygulamaları yapmak için beyin yıkayan gizli bir gruptur.

 

Dinin modern tanımı ile geleneksel tanımı aynıdır.

Gördüğünüz gibi, kültlerin tanımı geçtiğimiz otuz-kırk yıl boyunca önemli ölçüde değişti. Bunun nedeni, Jim Jones gibi bazı kült liderlerin cinsel istismar etmesidir. Aum Shinrikyo gibi diğer kültler, Tokyo metrosunda gerçekleşen sarin gaz saldırısı gibi yüksek profilli suçları işledi.

Kültlere ve Dinlere Nasıl Katılırsınız

Kültlere genellikle zorlayıcı ikna yoluyla katılır insanlar. Birinci dereceye kadar tanıdıklara ya da başka birine, sorunları çözmenin en iyi yolunun kültüre katılmak olduğu söylenir. Külte girdikten sonra kült ve lider tarafından koşulsuz sevgiyle karşılanırken, öte yandan diğer arkadaşlarına ve ailesine yabancılaşırlar.

Din genellikle bir aile meselesidir. Bir genç belirli bir dini gelenek içinde yetişir ve intisap ile tam üyelik yolunu izler. Bu, bar mitzvah (yahudilerde yaş kutlaması) veya teyit gibi törenler içerebilir. Başka bir dine geçmek isteyen bir yetişkin, resmi olarak kabul edilmeden önce rehberlik için o din liderlerine yaklaşmalıdır.

İlgili Haber:  Kast Sistemi ile Din Arasındaki Fark

Hem kült hem de din insanlara kabul ve aidiyet bulmalarında yardımcı olabilir. Uygulayıcılarına dünyayı anlamak için bir çerçeve verir. Her ikisinin de bir grup kutsal inanç ve dış uygulamaları vardır. Bununla birlikte, dinler birbirlerine karşılıklı saygı gösterirken, kültler kendi üyeleri dışındaki herkese neredeyse tümüyle gizlidir.

Kült ile Din Arasındaki Fark

Kült ile Din Arasındaki Fark özetlenecek olursa;

  • Kültler ve dinler, insanların Tanrı ve dünya ile etkileşimde bulunabilmesinin bir yolunu bulan gruplardır.
  • Kültler genellikle gizli ve gayri meşru olarak kabul edilirken din açık ve meşrudur.
  • Kültler zorlayıcı ikna yoluyla adam kazanırken, din genellikle kalıtsaldır. (babadan oğula geçer)
Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın