Kültür ile Toplum Arasındaki Fark

Kültür sürekli olarak değişiyor. Belli kültür ürünleri, hükümetler, diller, binalar ve insan yapımı şeylerdir. Kültür, insanlığın hayatta kalması için güçlü bir araçtır. Antik insanların kültürel kalıpları eserlerine yansır ve yaşam biçimlerini anlamak için arkeologlar tarafından incelenir. Kültür, toplumun varlığı için bir toplumun önemli bir parçasıdır. Kültür, aynı zamanda bir toplumda disiplini sağlamada önemli bir rol oynamaktadır. Davranış kalıpları ve algılamalara göre, üç kültür seviyesi vardır.

İlki, bir toplumu başkalarından ayırmaya iten kültürel geleneklerin vücududur. İnsanlar Almanca, Japonca veya İtalyanca konuştuğunda, her bir grup tarafından diğerlerinden farklı dil, inanç ve gelenekler olarak anılırlar. İkincisi, dünyanın farklı bölgelerindeki farklı toplumların orijinal kültürünü koruduğu altkültürdür. Bu insanlar yeni toplumda bir altkültürün parçasıdırlar. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri alt kültürleri, Meksikalı Amerikalılar, Afrikalı Amerikalılar ve Vietnamlı Amerikalılar gibi etnik gruplardan oluşur. Her altkültür üyeleri, ortak bir ata yetiştirme yoluyla ortak bir dil, kimlik, yemek geleneği ve diğer özelliklerini paylaşırlar. Üçüncü seviye, insanlık tarafından bir bütün olarak paylaşılan davranış kalıplarından oluşan kültürel evrensellerdir. Bu tür davranış kalıplarına örnek olarak, sözlü bir dille iletişim kurma, insanları sınıflandırmak için yaş ve cinsiyet kullanma, evlilik ve ilişkilere dayalı farklılaşma bulunmaktadır.

Kültür ile Toplum Arasındaki Fark

Kültür ile Toplum Arasındaki Fark

Toplum, ortak alan, kültür ve davranış kalıplarını paylaşan bir grup insan olarak anılır. Toplum birleşmiş ve ayrı bir varlık olarak anılmıştır. Toplum hükümetten, sağlık hizmetlerinden, eğitim sisteminden ve insanların çeşitli mesleklerinden oluşur. Bir toplumda her birey önemlidir, çünkü her birey bir şeyler ile topluma katkıda bulunabilir. Ayrıca belirli bir amacı olan, toplumdaki belirli bir nedene göre para toplayan öğrenci grupları, devlet kurumları veya gruplar içeren daha küçük grupları da bulabilirsiniz. Bir toplumda birçok farklı kültür bulunur. Bir ülke veya kasabada birçok farklılık bulabilirsiniz.

Geniş anlamda, toplum, sosyal, ekonomik veya endüstriyel altyapıya sahip çeşitli bireylerden oluşur. Bir toplumun en önemli yararlarından biri, kriz döneminde bireylere hizmet etmesidir. Topluluklar, devlet, gruplar, aşiretler ve kabileler gibi siyasi yapılarına bağlı olarak örgütlenmiştir. Siyasal iktidarın dereceleri kültürel, tarihi ve coğrafi çevreye göre değişir. Bazı toplumlar, bir birey ya da grup, toplum için olumlu bir eylem gerçekleştirdiğinde, bir kişiye ya da bir gruba belirli statüler verir.

Kültür ile toplum arasındaki fark özetle bu şekilde ifade edilebilir.

Facebook Yorumları