Lenin vs Stalin

Lenin ve Stalin Sovyetler Birliği’nin en önde gelen ve en etkili iki lideridir. Stalin Lenin’den sonra yönetime geçmiş ve neredeyse 30 yıla yakın bir süre liderlik koltuğunda oturmuştur. Lenin ise 1990’da son bulan komünist SSCB’nin kurucusu ve bu ideolojinin babasıdır. Her iki liderin de ortak pek çok yönü vardır. Her iki lider de Sibirya’ya sürgün edildi. Her ikisi de komünist parti yöneticileriydi ve tüm dünyada komünizmin hakim ideoloji olması ve komünist devrimin gerçekleşmesi için çaba sarfetti. Fakat bunca benzerliklerine rağmen her iki liderin inanış, karakter gibi noktalarda farklılıkları vardı. Bu yazıda bu farklılıkları inceleyeceğiz.

Lenin ile Stalin Arasındaki Fark

Vladimir Lenin

Vladimir Lenin devrimci, Bolşevik komünist bir lider ve politikacı idi. 1917’deki kanlı bir devrim ile gücü yükselmeye başladı. 1922 ile 1924 yılları arasında yeni kurulan SSCB’de başbakan olarak görev yaptı. Karl Marx‘ın fikirlerinin takipçisiydi ve ondan ciddi bir şekilde etkilenmişti. Lenin kendisi de daha sonra Marksizm’e pek çok katkıda bulunmuştur ve Marksizm-Leninizm adıyla yeni bir ideolojinin doğmasına öncülük etmiştir. Bunların ötesinde Lenin 1917 yılında Emperyal Rusya’da Bolşevik devrimiyle Çarlık rejiminin yıkılmasına ve yeni bir dönemin açılmasına öncülük etmiştir. Lenin tüm dünyada sosyalist bir düzen kurmaya çalışan bir baba figürü olarak görülür. Çarlık Rusya’da emperyalizme son veren Lenin ve ideolojisi üzerine kurduğu Sovyetler Birliği de ironik bir şekilde 1990 yılında yıkılmıştır. Lenin emperyal Rusya ideolojisine son verdi ve daha sonra 1990’da kapitalizm ise Lenin’in komünist/sosyalist ideolojilerine son vermiş oldu.

Joseph Stalin

Stalin Bolşevik bir devrimciydi. Komünist Parti genel sekreteri oldu ve daha sonra Lenin’in yerine geçti. Sovyetler Birliği’ni dünyanın en güçlü komünist ülkesi yapma yönünde hayalleri vardı. Marksist sosyalizme inandı ve halkına Lenin’in ideolojilerini bir adım ileriye taşıyarak ülkeyi süper güç haline getireceği sözünü verdi. Fakat sonrasında Lenin’in ekonomi politikalarını izlemeyi bıraktı ve kendi ekonomi politikasını uygulamaya başladı. Stalin de Lenin gibi sınıfsız toplum yaratabilmek için bütün endüstrilerin devlet elinde olması gerektiğine inandı.

İlgili Haber:  Sünnilik ile Vahhabilik Arasındaki Fark

Lenin ile Stalin Arasındaki Fark

Lenin ile Stalin arasındaki fark özetlenecek olursa;

  • Lenin yeni kurulan Sovyetler Birliği’ni sadece 1922’den 1924’e 2 yıl yönetti. Stalin ise Lenin’den sonra yönetime geçti ve 30 yıla yakın yönetimde kaldı.
  • Her iki lider de katı ve sağlam iki komünist idi fakat Lenin bazı noktalarda daha liberaldi ve bazı köylülerin toprak sahibi olmasına ve bazı iş alanlarının özel sektörde kalmasına izin verdi.
  • Stalin tüm tarım sektörünü devlet kontrolü altında tuttu ve çiftçileri devlet çiftliklerinde çalışmaya zorladı.
  • Lenin döneminde çiftçi ve köylülerin hayat standartları arttı. Stalin döneminde ise çiftçi ve köylülerin hayat standartları düşüş gösterdi.
  • Lenin daha çok devrimciydi ve Sovyetler Birliği‘nin kurucu baba figürü idi. Stalin ise daha çok politikacı idi.
  • Her iki lider de muhalefetle mücadelede özel kolluk güçleri kullansa da, Lenin Stalin’e kıyasla muhaliflere karşı daha dikkatliydi. Stalin kendisine muhalif kim varsa ezip geçti.
  • Lenin halk nezdinde daha popüler idi.
  • Stalin Lenin’e kıyasla daha inatçı ve gaddar idi. Stalin başarıya ulaşabilmek için her türlü yolu mübah görürdü.
Facebook Yorumları

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here