Merkle Ağacı
Merkle Ağacı

Merkle ağacı ya da hash ağacı, kriptografi ve bilgisayar biliminde, her yaprak düğümünün (node) bir veri bloğunun kriptografik özet fonksiyonuyla etiketlendiği ve her yapraksız düğümün de, kendi alt düğümlerinin kriptografik özet fonksiyonuyla etiketlendiği bir ağaçtır. Hash ağaçları, büyük veri yapılarının içeriğinin etkin ve güvenli bir şekilde doğrulanmasını sağlar. Hash ağaçları, hash listelerinin ve hash zincirlerinin genelleştirilmesidir.

Bir yaprak düğümünün belirli bir ikili hash ağacının bir parçası olduğunu göstermek, ağacın yaprak düğümlerinin sayısının logaritması ile orantılı bir dizi hash fonksiyonunu hesaplamayı gerektirir; bu, sayının yaprak düğümlerinin sayısıyla orantılı olduğu hash listeleriyle kontrast oluşturur.

Merkle ağacı kavramı, adını 1979’da patentleyen Ralph Merkle‘den almıştır.

Kullanımı

Merkle ağaçları, bilgisayarlar arasında ve içinde saklanan, işlenen ve aktarılan her türlü veriyi doğrulamak için kullanılabilir. Eşler arası bir ağdaki diğer eşlerden alınan veri bloklarının hasarsız ve değiştirilmemiş olarak alınmasına ve hatta diğer eşlerin yalan söylemediğini ve sahte bloklar göndermediğini kontrol etmeye yardımcı olabilirler.

Merkle ağaçları hash tabanlı kriptografide kullanılır. Hash ağaçları IPFS, Btrfs ve ZFS dosya sistemlerinde de kullanılır (veri bozulmasına karşı). Ayrıca Dat protokolü; Apache Wave protokolü; Git ve Mercurial dağıtılmış revizyon kontrol sistemleri; Tahoe-LAFS yedekleme sistemi; Zeronet; Bitcoin ve Ethereum gibi eşler arası ağlar; ve Apache Cassandra, Riak ve Dinamo gibi bir dizi NoSQL sistemde kullanılmaktadır. Güvenilir bilgi işlem sistemlerinde hash ağaçlarının kullanılması için de önerilerde bulunulmuştur.

Satoshi Nakamoto tarafından yayınlanan başlangıçtaki ilk Bitcoin implementasyonu, özet fonksiyonunun sıkıştırma basamağını aşırı derecede uyguluyordu, bu sonradan Hızlı Merkle Ağaçları (Fast Merkle Trees) kullanılarak hafifletildi.

Facebook Yorumları
İlgili Haber:  Kriptografi

Bir Cevap Yazın