Mikro ekonomi ve makro ekonomi kıt ve sınırlı kaynakların tahsisi üzerine odaklanan iki farklı daldır. Her iki disiplin de belli bazı kaynaklara olan talep ile o kaynakların arzı konularını inceler.

Mikro ekonomi daha çok bireysel çapta ekonomileri inceler. Örneğin bir ailenin ya da firmanın sınırlı kaynakları paylaştırırken aldıkları kararlar mikro ekonomidir. Başka bir deyişle mikro ekonomi bireysel pazarları inceleyen daldır.

Makro ekonomi ise daha büyük ölçeklidir. Makro ekonomide ülke veya global ekonomiye odaklanılır. Makro ekonomi toplam ekonomik hareketliliğin, büyüme, enflasyon ve işsizliğin incelendiği daldır.

 • Mikro ekonomi özel pazarları ve ekonomik segmentleri inceleyen bilim dalıdır. Tüketici davranışları, bireysel iş gücü pazarları ve firmalar teorisi gibi konuları inceler.
 • Makro ekonomi ise bütün bir ekonominin incelendiği bilim dalıdır. Toplumsal arz-talep, ulusal gider ve enflasyon gibi toplu değişkenleri inceler.

Mikro ekonomi aşağıdakilerle ilgilidir:

 • Bireysel ve özel pazarlardaki arz ve talep.
 • Bireysel tüketici davranışları. Örneğin: tüketici seçim teorisi.
 • Bireysel iş gücü pazarları – Örneğin: asgari ücretin belirlenmesi.
 • Üretim ve tüketim kaynaklı dışsallıklar.

Makro ekonomi aşağıdakilerle ilgilidir:

 • Parasal/mali politikalar. Örneğin: Faiz oranlarının ulusal ekonomi üzerindeki etkisi nedir?
 • Enflasyon ve işsizliğin nedenleri.
 • Ekonomik büyüme.
 • Uluslararası ticaret ve küreselleşme.
 • Ülkeler arasındaki yaşam standardı ve ekonomik büyüme farklılıklarının nedenleri.
 • Hükumet borçlanması.

Mikro ekonomi ile makro ekonomi arasındaki en büyük fark ölçekleridir. Mikro ekonomi bireysel ekonomi veya firma ekonomisi gibi çok daha küçük ölçekli iken, makro ekonomi ülkesel ya da global çaptadır. Mikro ekonomilerdeki değişim makro ekonomileri de etkiler. Bu durumun tam tersi de geçerlidir.

Mikro Ekonomi ile Makro Ekonomi Arasındaki Farklar

Mikro ekonomi ile makro ekonomi arasındaki farkları aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 1. Mikro ekonomi küçük çapta ekonomi iken, makro ekonomi büyük çapta ekonomidir.
 2. Mikro ekonomiler  pazarın er ya da geç denge yaratacağı prensibi üzerine çalışır. Makro ekonomilerde ise global pazar dengesizlikler (gerileme ya da ani patlama) içerisinde olabilir.
 3. Makro ekonomiler ampirik ve bilimsel veriye çok önem verir ve bunun üzerine çalışır. Mikro ekonomiler ise daha çok teoriye dayalı çalışma eğilimindedirler.
Facebook Yorumları
İlgili Haber:  Bitcoin 11.000 Doları Aştı, Peki Yeni Hedefi Ne?

Bir Cevap Yazın