Milliyetçilik ve vatanseverlik, bir kişinin kendi milletine olan ilişkisini gösterir. İkisi sıklıkla karıştırılır ve sık sık aynı şeyi ifade ettiğine inanılır. Halbuki, milliyetçilik ile vatanseverlik arasında büyük fark vardır.

Milliyetçilik, dil ve miras da dahil olmak üzere kültürel birikim yoluyla birliğe daha fazla önem vermek demektir. Vatanseverlik ya da yurtseverlik ise, değerleri ve inançları daha çok vurgulayan bir ulus için olan sevgiyle ilgilidir.

Milliyetçilik ve vatanseverlik hakkında konuşurken, milliyetçiliğin “barışın en büyük düşmanı” olduğunu söyleyen George Orwell‘in ünlü alıntılarından kaçınamayız. Ona göre milliyetçilik, ülkesinin her bakımdan üstünlüğünün bir vesayet olarak görülmesine karşın, vatanseverlik sadece bir yaşam tarzı için bir hayranlık duygusudur. Bu kavramlar, vatanseverliğin doğası gereği pasif olduğunu ve milliyetçiliğin biraz agresif olabileceğini göstermektedir.

Yurtseverlik sevgiye ve hayranlığa dayanırken, milliyetçilik, rekabet ve kızgınlıktan kaynaklanır. Milliyetçiliğin doğası gereği militanvari olduğunu ve vatanseverliğin barışa dayandığını söyleyebiliriz.

Çoğu milliyetçi, kendi ülkesinin diğerlerinden daha iyi olduğuna inanırken, vatanseverler, ülkesinin en iyilerinden biri olduğuna ve birçok bakımdan iyileştirilebileceğine inanmaktadır. Yurtseverler diğer milletlerle dostça ilişkilere inanma eğilimi gösterirken, bazı milliyetçiler buna inanmamaktadır.

Vatanseverlik dünyasında tüm insanlar eşit kabul edilir ancak milliyetçilik, yalnızca kendi ülkesine mensup kişilerin eşit olarak kabul edilmesi gerektiği anlamına gelir.

Yurtsever bir kişi eleştiri yapmaya meyillidir ve karşıdakinden yeni bir şey öğrenmeye çalışır, ancak bir milliyetçi herhangi bir eleştiriyi tolere edemez ve onu bir hakaret olarak değerlendirir.

Milliyetçilik, bir insanın yalnızca ülkenin erdemlerini düşünmesini sağlar, eksikliklerini değil. Milliyetçilik aynı zamanda birinin diğer ulusların erdemlerini küçük görmeye de neden olabilir. Yurtseverlik, diğer taraftan, kendi ülkesine karşı sadakate değer vermek yerine sorumluluklara değer verir.

Milliyetçilik geçmişte yapılan hataların gerekçesini bulmaya çalışır, vatanseverlik ise insanların hem eksiklikleri hem de iyileştirmeleri anlamasına imkan tanır.

Milliyetçilik ile Vatanseverlik Arasındaki Fark

Vatansever: Ülkesine karşı hissettiği sevgiyi pasif bir biçimde ifade eder.

Milliyetçi: Ulusunun bağımsızlığı, menfaatleri ve egemenliği için gayret gösterir ve ülkeye olan sevgisini veya endişesini aktif bir siyasi yolla ifade eder.

Milliyetçilik ile vatanseverlik arasındaki fark özetle bu şekilde. Sizin de eklemek istedikleriniz varsa yorum bırakabilirsiniz.

Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın