Hayatta her insanın kendine özgü bir felsefesi, inanışı ve bakış açısı vardır. Bir insan kendisiyle aynı fikirleri paylaşan başka bir insanla karşılaştığında onunla birlikte bir düşünce ya da fikir akımı yaratabilir. İnsanlık tarihi boyunca aynı fikiri taşıyan insanlar bir araya gelmiş ve çeşitli fikir akımlarını meydana getirmişlerdir. Modernizm ve postmodernizm günümüz insanı hayatında büyük etkisi olan en popüler akımlardır.

Modernizm 19. yüzyılın sonlarında 20. yüzyılın başlarında doğdu. Sanat, müzik, edebiyat ve uygulamalı sanatlarda bir reform ve yenilik hareketi olarak gelişti. Rasyonel düşünce, mantık ve bilimsel süreçler üzerine kuruldu. Bilim ve nedensellikle insanoğlunun gelişip büyüyeceğine dair dünya hakkında açık ve rasyonel bir bakış yaratmayı hedefledi. Modernizm günümüzde başarılı olabilmek için geçmişten öğrenilecek çok şey olduğunu savunur.

Modernizm hayatın bir amacının olduğunu ve bu amaca objektif ve nesnel yaklaşılması gerektiğini savunur. Modernistler dünyaya iyimser ve optimist bir bakış açısıyla yaklaşır ve dünyada uyulması gereken değer ve etik bütünlerinin olduğuna inanır. Modernizm politikaya çok önem vermez ve üstünde durmaz; daha çok hayat üzerinde çok büyük etkisi olan konular üzerinde kafa yorar. Modernizm sanat ve edebiyatta büyük gelişmelerin yaşandığı dönemde eşzamanlı olarak doğdu. Modernizm müzik, edebiyat, sanat, mimari, şiir ve bilim gibi alanlarda çok verimli eserlerin ortaya konulduğu bir dönemde doğdu. Basit, sade ve kalitelerinden dolayı modernist eserler büyük bir övgü aldı.

Postmodernizm ise İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra doğdu fakat popülaritesini ancak 1960’lı yıllarda kazanmaya başladı. Belki de ilk ortaya çıktığı zaman savaşlardan yeni çıkmış kaos içindeki dünya henüz postmodernizmi kavramaya ve analiz etmeye hazır değildi. Postmodernizm evrensel bir gerçeğin olmadığı fikrini savunur. Postmodernistler şans ve faniliğe inanır. Yaşama irrasyonel bir bakış açısıyla yaklaşır ve herşeyin irrasyonel olduğunu savunurlar. Postmodernistler modernistlerin rasyonelliğini, prensiplerini ve düşünce şekillerini eleştirir ve sorgular. Postmodernistler geçmiş ile günümüz arasında herhangi bir bağlantı ve ilinti olmadığına inanır ve geçmişte yaşanan olayların günümüzde anlamsız olduğunu savunurlar.

İlgili Haber:  Sanayileşme ile Kentleşme Arasındaki Fark

Postmodernist dönemin en karakteristik özelliği teknolojinin gelişimi ve bu teknolojinin müzik, sanat ve edebiyatta kullanımıdır. Bu döneme ait çok az eser vardır ve önceki döneme ait eserler genelde kopyalanmıştır. Postmodernist sanatçılar ilham ve kaynaklarını önceki dönem modernist sanatçılardan alır.

Modernizm ve Postmodernizm Arasındaki Fark

Modernizm ve postmodernizm arasındaki fark özetlenecek olursa;

  • Modernizm 19. yüzyılın sonlarında 20. yüzyılın başlarında doğdu. Postmodernizm ise İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra doğdu fakat popülaritesini ancak 1960’lı yıllarda kazanmaya başladı.
  • Modernizm rasyonel düşünce, mantık ve bilimsel süreçler üzerine kuruldu. Postmodernizm ise hayattaki herşeyin irrasyonel olduğunu savunur.
  • Modernist dönem eserlerdeki sadelik ve kalite ile kendini gösterir. Postmodernist dönem ise teknolojinin eserlerde kullanımıyla kendini gösterir.
  • Modernistler evrensel bir gerçeğe inanırlar. Postmodernler ise bunu reddeder.
  • Postmodernistler çok siyasi idiler. Modernistler ise politikaya pek bulaşmadı.
Facebook Yorumları

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here