Birçok kişi geleneksel veya normal sınıf eğitimine daha fazla aşina olsa da farklı eğitim modelleri vardır. Ebeveynler tarafından çocukları için seçilebilecek alternatif bir eğitim modeli, Montessori olarak bilinir.

Her iki eğitim modeli de aralarında bazı çarpıcı farklar olsa bile çocuklara faydalıdır. Montessori ve normal eğitim arasındaki temel fark, Montessori spontanedir yani öğrencinin kendi başına öğrenmesi beklenir. Normal eğitim ise öğretmen merkezlidir.

Montessori ve normal okul arasındaki fark daha ayrıntılı bir şekilde aşağıda ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Montessori’nin temel özellikleri

Montessori eğitimi kendine özgüdür ve öğrencileri özellikle öğrenme sürecinde deneyim sahibi olmaya teşvik eder. Başka bir deyişle, öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmeye yardımcı olması nedeniyle öğrencilerin aralarındaki işi ve işbirliğini teşvik etmesini sağlamaya önem verilmektedir. Öğrenciler gruplar halinde ya da bireysel olarak da çalışırlar ancak asıl vurgu, potansiyellerini farklı yönlerden iyileştirmek için yaratıcı olmaya ihtiyaç duymalarını bilmeleridir.

İki eğitim modeli arasındaki en çarpıcı fark, Montessori’nin öğrencilerin kendi doğal çıkarlarını geliştirebilmeleri için bireysel ihtiyaçlarını karşılamasıdır. Öğrencilerin içgüdülerini doğal olarak onları ilgilendiren şeyleri anlamak için kullandıkları ve bu nedenle onları geliştirmeye ihtiyaç duyduğu düşünülmektedir.

Diğer fark, Montessori çocukları öğrenmeye zorlamaz. Öğrenciler kendiliğinden kendi iradeleriyle öğrenirler ve öğretmenleri tarafından ödevlerine yoğunlaşmaları için baskı görmezler. Bu, öğrencilerin kendi iradeleri ile çalışmaya yönelmelerini sağladığı için iyi bir öğrenme yöntemidir.

Montessori eğitimi, dini veya manevi temelleri olmadığından seküler olarak değerlendirilmektedir. Bütün çocuklar doğal olarak öğrenmeye istekli kabul edildiğinden, Montessori sınıfları doğal ortamlar olarak değerlendirilir. Öğrencilerin belirli bir konunun içeriğini ezberlemeleri değil, özünü anlamaları teşvik edilir.

Normal eğitimin temel özellikleri

Normal eğitim, sınıfta bir öğrenci grubunu ve bir öğretmeni içeren öğretmen merkezli öğrenmedir. Öğrenciler öğretmenden öğrenirler.

Bu modelde, öğrenciler matematik, okuma, yazma, bilim ve sosyal bilgiler gibi akademik konuları içeren temel eğitim uygulamalarını öğrenirler. Normal eğitim müfredatı, federal veya eyalet gibi düzenleyici kurumlar tarafından tasarlanmakta ve bu tür eğitim veren kurumlara fon sağlanmaktadır.

Normal eğitim modeli çoğu öğrenci için cehennem azabı gibi bir şeydir, çünkü zorlanırlar veya öğrenmek zorunda kalırlar. Bu modele göre öğrencilerin öğretilen tüm akademik konuları anlamaları ve böylece derslerinde üstün olmaları beklenir. Bunun dışında, farklı dersleri geçmekte zorlanan öğrenciler öğretmenleri tarafından daha da zorlanır.

Normal eğitim din derslerini de içerir. Öğrenciler, eğitim müfredatını tasarlamaktan sorumlu düzenleme yetkilileri tarafından belirlenen farklı dini konuları incelemeye ve anlamaya mecburdur. Bu eğitim modelinde din eğitiminin öğrencilerin ahlaki değerlerini geliştirdiği düşünülmektedir.

Bakınız: Etik ile Ahlak Arasındaki Fark

Normal eğitimin avantajları

Normal eğitimin en büyük avantajı, devlet tarafından ideal olarak onaylanan standartlara uymasıdır. Eğitim kalitesi, ülke içindeki düzenleyici kurum tarafından belirlenen standartlara göre belirlenir.

 

Normal eğitimin diğer bir avantajı, devlet okullarının devlet tarafından finanse edilmesidir. Bu, onları her çocuk için eşit fırsatlar sunmakla yükümlü kılar. Devlet finansmanının diğer bir avantajı, özel durumlara sahip öğrencilere ücretsiz hizmetler verilmesidir ve bu, etkilenen tarafların ebeveynleri arasında mali yükü hafifletmeye yardımcı olur.

Montessori ve Normal Okul Karşılaştırması

Montessori Normal Okul
İnsan doğasının gelişimini amaç edinmiştir. Ulusal müfredat üzerinde yoğunlaşmıştır.
Çocuklar kendilerine öğretir ve kişisel çıkarlarını kollarlar. Herkes için benzer müfredat takip edilir ve öğretmen öğrencilere öğretir.
Öğrenciler öğrenmelerinde aktif katılımcılar olup farklı materyallerden bilgi edinebilirler. Öğrenciler pasif öğrenicilerdir ve öğretmen tarafından kendilerine verilen bilgilere güvenirler.
Çocuklar kendilerini rahat hissettikleri herhangi bir yerde çalışabilirler. Çocuklar sırayla düzenlenmiş masa ve sıralarda otururlar.
Motivasyonun öz-gelişimle sağlandığı, çocuklarla öğretmen arasındaki işbirliği teşvik edilir. Öğretmen genellikle bütün aksiyonları başlatandır ve motivasyon ceza ve ödül vasıtasıyla başarılır.
Karışık yaş gruplarından oluşur. Aynı yaş gruplarından oluşur.
İç disiplin teşvik edilir. Öğretmen tarafından dış disiplin uygulanır.
Öğrencilerin kesintisiz öğrenme süresi var. Çocuklara belirli görevleri tamamlamak için belirli bir süre verilir.
Ana vurgu sosyal, entelektüel, duygusal ve pratik ve akademik becerilerin kazandırılması üzerine kurulmuştur. Ana vurgu, entelektüel ve akademik gelişim üzerine konur.

Montessori ve Normal Okul Arasındaki Fark

Montessori ve normal okul arasındaki fark özetlenecek olursa;

Çevre

 • Montessori öğrenme ortamı çocukların gözlemini kolaylaştırmak için önceden hazırlanmıştır.
 • Normal öğrenme ortamı genellikle o bölgede gerçekleşen tüm etkinliklerden sorumlu olduğu için öğretmen merkezlidir.

Çocuğun öğrenmeye katılımı

 • Montessori eğitimi, çeşitli etkinlikler ile deneyimler üzerine aktif öğrenci katılımı ile karakterizedir.
 • Öğrenciler geleneksel öğrenmede pasif öğrenicilerdir. Kendileri yapmak yerine öğretmenlerden almaları beklenir.

Öğretmenin rolü

 • Montessori’de öğretmen, çeşitli etkinlikler gerçekleştirirken öğrencilere bireysel olarak kılavuzluk eder.
 • Normal eğitimde, öğretmen dersi yönlendirir ve öğrencilere ne yapılacağı konusunda talimat verir. Herkes için aynı anda bir ders yapılır.

Yaş grupları

 • Montessori öğrencilerinin yaş grupları karışıktır ve genellikle çocuk gelişimi düzeyine bağlıdır.
 • Normal öğrenme düzenlerindeki öğrencilerin, on iki aylık bir süreyle ölçülen belirli bir yaş grubuna kesinlikle uymaları beklenir.

Müfredatın niteliği

 • Müfredat öğrencilerin ihtiyaçlarına uyarlanabilir, öğrenicilerin ihtiyaçlarına uygun olduğu sürece her zaman değiştirebilir.
 • Müfredat önceden belirlenmiş olup öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını içermez.

Öğrenme hızı

 • Montessori eğitimi bireysel öğrenme hızını teşvik eder, çocuklar kendi hızlarında öğrenmeye teşvik edilir.
 • Normal öğrenmede, tüm öğrencilerin aynı öğrenme hızına uymaları beklenir.

Motivasyon

 • Kendine özgü bir gurur ve saygınlık, öğrencileri Montessori’deki eğitimlerini sevmeye motive eder ve başarıları onları motive etmekte de rol oynamaktadır.
 • Normal öğrenmede, motivasyonun dış kaynaklardan geldiğine inanılır ve çocukların zorunlu olduğu için öğrenmeleri beklenir. Öğrenme, müfredatlarının bir parçasıdır.

Ana hedef

 • Montessori eğitiminin ana hedefi, sosyal, entelektüel, duygusal ve pratik ve akademik becerilerin kazanılması üzerine odaklanmaktır.
 • Normal öğrenmenin temel amacı, çocukların entelektüel ve akademik gelişimidir. Öğrencilerin sınavları geçmeleri beklenir.

Sonuç

Hem Montessori hem de normal eğitimin bir öğrenme biçimi olduğu ve de yukarıda gösterildiği gibi pek çok bakımdan farklı olduğu gözlemlenebilir. Montessori ve normal okul arasındaki fark oldukça geniş ölçektedir.

Montessori öğrenmede, çocuklar normal öğrenmede vurgulandığı gibi dinlemek, okumak ya da izlemek yerine tüm duyularını kullanmaya teşvik edilirler. Diğer konu, normal eğitimde çocukların aynı hızda ilerlemeleri beklenirken, çocukların Montessori derslerinde kendi temposunu öğrenmeleri teşvik edilir.

Montessori ve normal öğrenme arasındaki diğer çarpıcı fark, eğitimin öğrenme sevgisinin gelişmesinin yanı sıra güven, motivasyon sağlamaya yardımcı olan heyecan verici keşif deneyimi olarak değerlendirilmesidir.

Öte yandan, öğrenme, normal eğitimde zorunlu olarak görülür. Disiplinin Montessori öğrenmesinde kendi kendini geliştirdiği düşünülürken, geleneksel eğitimde disiplin öğretmen tarafından uygulanır. Normal eğitim öğretmen merkezli iken, Montessori sınıflarında çocuklar öğrenme etkinliklerini kendileri belirler.

Çocuklar, öğrenme düzeylerine bağlı olarak Montessori sınıflarında karışık gruplara yerleştirilirken, öğrenciler normal öğrenme kurulumunda yaş gruplarına göre kategorize edilir. Montessori’nin eğitime yaklaşımı geleneksel yaklaşımdan tamamen farklıdır.

Montessori ve normal okul arasındaki fark özetle bu şekilde. Sizin de eklemek istedikleriniz varsa yorum yazınız.

Facebook Yorumları

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here