Muhasebe Kriptoda Büyümenin Anahtarı

Kripto varlıkların muhasebe işlemlerinin nasıl tutulacağı konusunda hala bir netlik yokken bu alanda yapılabilecek iyileştirmelere bir göz atmakta fayda var.

Kripto para birimi fiyatları ve pazar payı artmaya devam ediyor. Ancak muhasebe ve raporlama bu büyümenin yanında tutarsız kalıyor. Oysa muhasebe, daha geniş bir benimsenme için bir rüzgar görevi görebilir.

Blockchain ve kripto varlık sektörleri büyümeye devam ederken, hem perakende farkındalığı hem de kurumsal destek açısından, raporlama ve değerleme ile ilgili rehberlik belirsizliğini koruyor. Çeşitli kripto varlıklar için muhasebe ve raporlama etrafındaki konuşmalar, fiyat oynaklığının yaptığı manşetlere çıkmasa da, kriptonun daha da olgunlaşması için kritik öneme sahip.

Muhasebe ve değerleme kuralları, daha iyi bir ifade olmadığı için, bireylerin ve kurumların bu farklı kripto varlıklara nasıl değer vermesi, işlemesi ve raporlaması gerektiğine ilişkin temel kuralları belirler. Tutarlı ve pazar odaklı kurallar olmadan, bu sektörün sürekli gelişimi önemli ölçüde ters rüzgarlarla karşılaşacaktır.

Kurallar ve raporlama çerçeveleri manşetlere yön vermeyebilir. Ancak daha büyük bir perspektiften bakmak bu kavramların ne kadar önemli olduğunu gösterecektir. 2020’de meydana gelen önemli fiyat artışları, kısmen de olsa artan kurumsal kabul ve destekten kaynaklanıyor. Müşteriler adına hareket eden bu büyük kurumlar, pratik ve gerçeği yansıtan kurallar bekliyor. Bu kurallar emeklilik planları veya vakıf bağışları gibi işlemlerde önem arz ediyor.

Buraya kadar söylediklerimiz, bireylerin ve kurumların çeşitli kripto varlıklara nasıl davranması gerektiğine dair hiçbir kural veya kılavuz olmadığı anlamına gelmiyor. Muhasebe standardı belirleme organları yeni kurallar veya rehberler yayınlamamış olsa da, bir fikir birliğinden söz edilebilir. Daha iyi veya daha uygun bir metodolojinin olmaması nedeniyle, kripto varlıkların maddi olmayan varlıklar olarak sınıflandırılması sonucuna ulaşılmış gibi görünüyor. Bunu en iyi ihtimalle geçici bir yaklaşım olarak değerlendirebiliriz.

  DeFi Nedir?

Kripto muhasebesi ile hala ele alınması gereken birkaç sorun ve düşünceye bir göz atalım.

Soyut olarak genelleme bir geçiş süreci

Bu konuda çeşitli görüşler var. Ancak buna üst düzey bir bakış açısıyla bakıldığında, tüm kripto varlıkları maddi olmayan varlıklar olarak sınıflandırmak ideal bir durum değil. Kripto varlıkların aslında doğası gereği soyut olduğu doğrudur. Ancak benzerliklerin bittiği yer de burasıdır. Kripto varlıkların telif hakkı gibi sınırlı bir ekonomik ömrü yoktur. Varlık sahipleri de zaman içinde kademeli bir değer düşüşü beklemiyorlar. Bu nedenle onları sonlu ve maddi olmayan bir varlık olarak sınıflandırmak işe yaramıyor.

Tersine, bu kripto varlıkların bozulma açısından periyodik olarak test edilmesi teoride mantıklı gelebilir, ancak pratikte zahmetlidir. Birincisi, kripto varlıkların genellikle hisse senedi veya emtia gibi ticareti yapılır. Bu nedenle gerçeğe uygun değer testinin sıklığı, maddi olmayan varlıklardan çok hisse senetlerine benzer hale gelir. İkincisi ve daha da önemlisi, eğer bir varlık değer düşüklüğüne uğramışsa bu, önceki yüksek değerinin üzerine geri yazılamayacağı anlamına gelir.

Diğer bir deyişle, bir kripto varlığın değeri birim başına 100 dolar ise ve 80 dolara düşürülmüşse, adil piyasa değeri bu seviyenin üzerinde olsa bile 100 ABD dolarının üzerine geri yazılamaz. Bunun gerçeği yansıttığını iddia etmek ise hayli zor.

Muhasebe varlık türüne göre sınıflandırılmalı

Kripto varlık kategorilerinin her birinin, nasıl kullanılacakları açısından farklı çıkarımları ve dikkate alınması gereken bir dizi raporlama hususları vardır. Bu noktada çeşitli seçeneklerle nasıl başa çıkılacağına dair kesin bir cevap yoktur. Ancak bu, ele alınması gereken bir konudur.

Örneğin, itibari para biriminin kefaleti olan bir stabilcoin, bitcoin gibi merkezi olmayan bir kripto para birimi ile tam olarak aynı muamele görmeli ve değerlendirilmeli mi?

  Ripple Labs CEO'suna Göre Dolar Değer Kaybedecek

Tutarlılığın anahtarı mevzuattan geçer

Muhasebe, raporlama ve değerleme ile bağlantılı herhangi bir raporlama görüşmesinin parçası olması gereken diğer bir nokta, tutarlı yönergelere ve uygulamaya duyulan ihtiyaçtır. Bazı ulusların kripto varlık alanında liderlik rolü üstlenmeleri için siyasi ve ekonomik teşvikleri bir anlığına bir kenara bırakmalı. Sektör meraklıları da daha kapsamlı bir düzenleyici yaklaşımın savunuculuğunu yapmalıdır.

Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde, başvurulan belirli düzenleyiciye bağlı olarak değerleme veya raporlama kılavuzlarıyla bağlantılı aynı soruya farklı yanıtlar almak tamamen mümkündür. Kripto varlıkların nasıl hesaplanacağına dair sonuçta ne olursa olsun, kuralların anlaşılabilir, uygulanabilir ve geniş bir yelpazede tutarlı bir şekilde uygulanması gerekir.

Kripto muhasebesi kuralları ve raporlama, bitcoin fiyat dalgalanması kadar manşetlerde yer almayabilir. Ancak daha geniş ve daha sürdürülebilir bir blok zinciri ve kripto varlık sektörünün ayrılmaz bir parçasıdır. Öyle olmaya da devam edecektir.

Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın