Mülteci ile göçmen arasındaki fark çok keskin çizgilerle birbirinden ayrılır.

Mülteci Kimdir?

2. Dünya Savaşı’ndan sonra Birleşmiş Milletler’in ortak anlaşmasıyla imzalanan 1951 Cenevre Mülteci Sözleşmesi’nde mülteci şöyle tanımlanmıştır: “Irk, din, milliyet, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi görüş gibi nedenlerle zulme uğramaktan korku nedeniyle vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve söz konusu korku nedeniyle kendisini o ülkenin güvenliğine emanet etmeye isteksiz kişi..

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre, mülteciler kendi ülkelerindeki silahlı çatışma veya zulümden kaçan kişilerdir. Mülteci ülkesindeki tehlikeden dolayı, komşu bir ülkeye kaçmak zorunda kalır.

Yakın ülkelerde güvenli bir ortam aramak için ulusal sınırları herhangi bir giriş izni olmadan, bazen pasaport ve diğer gerekli belgeleri olmadan, yürüyerek veya botla geçen mültecilerin durumu genellikle çok tehlikelidir. Böylece uluslararası olarak “mülteci” statüsü kazanır ve hükümetler, UNHCR ve diğer kuruluşlardan yardım erişimi almaya hak kazanır. Ülkelerine dönmek çok tehlikeli olduğundan mülteci statüsü kazanırlar ve başka yerlere sığınma ihtiyacı duyarlar. Bu insanların başka bir ülkeye girişi Cenevre Sözleşmesi gereği geri çevrilemez.

1951 Cenevre Mülteciler Kongresi ve diğer uluslararası anlaşmalar kapsamında mülteciler asgari korunma hakkına sahiptirler.

Mültecilerin korunmasının birçok yönü vardır. Bunlar arasında mültecilerin uzun vadede ülkelerine güvenli bir şekilde dönmelerinin sağlanması ve onlara yardım ederken temel insan haklarına, haysiyet ve onurlarına saygının teminini sağlamaktır. Mülteci alan ülke, onları koruma sorumluluğunu da üstlenir. Bu nedenle Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) danışmanlık ve sorumluluklarını yürütmek için gerektiğinde mülteci alan hükümetler ile birlikte çalışır. 1947 yılında Hindistan’ın bölünmesi sırasında, 6 milyon Hindu ve Sih mülteci varlıklarını, evlerini, arkadaş ve bazen de ailelerini terk ederek yeni kurulan Pakistan’a kaçtı veya Hindistan’da farklı bölgelere yerleştirildi. Mültecilerin rehabilitasyon sorumluluğu Hint hükümeti tarafından karşılandı. Birçok mülteci yoksulluktan, evlerini ve mallarını kaybettiklerinden travma yaşadı.

İlgili Haber:  Bitcoin, Kayıt Dışı Göçmenlerin Eve Para Göndermesine Yardımcı Oluyor

Özetle, bir mülteci savaş veya zulümden kaçmak için ülkesini terk eden ve bunu kanıtlayabilen kişidir.

Göçmen Kimdir?

Öte yandan, göçmen iş bularak veya başka nedenlerle başka bir ülkeye göç ederek daha iyi bir hayat yaşamak isteyen kişidir. Bir göçmen göç ettiği ülkede istediği yaşam tarzını bulamazsa kendi ülkesine istediği zaman geri dönebilir. Kendi vatanındaki akraba ve dostlarını istediği zaman ziyaret edebilir. Göçmenler başka bir ülkeye göçmeden önce genelde araştırma yaparlar. Seçtikleri ülkenin dilini, kültürünü öğrenir, iş başvurularında bulunur ve göç etmek için gerekli döküman ve belgeleri hazırlar. Bir ülkeden başka bir ülkeye savaş veya zulüm nedenlerinin dışında giden herkes göçmen statüsündedir. Göçmenler kendi ülkelerindeki fakirlikten de kaçıyor olabilirler ya da daha iyi bir yaşam aramak için de gidiyor olabilirler.

Ülkeler eksik yasal belgeleri olmayan veya herhangi bir suça bulaşmış kişilerin ülkeye girişlerini kabul etmeyip sınırdışı etme hakkına sahiptirler fakat 1951 Cenevre Sözleşmesi gereği aynı şeyi mültecilere yapamazlar. Mülteci Sözleşmesi uluslararasıdır fakat göçmen kanun ve yasaları ülkelere özgüdür.

Mülteci ile göçmen arasındaki fark iyi belirlenmelidir zira bu iki ifadenin yasal dökümanlar üzerinde ifade ettiği anlam hem mülteci hem göçmen için çok önemlidir. Savaştan ve zulümden kaçan bir mülteciyi göçmen statüsüne sokarsanız o kişiyi gerisin geri savaşın içine göndermiş olursunuz. Aynı şekilde daha iyi bir yaşam aramak için başka bir ülkeye göç eden kişiyi mülteci statüsüne sokarsanız o kişiye de mülteci olmadığı halde mülteci hakları sağlamış olursunuz. Her ne olursa olsun tüm insanlara saygı ile yaklaşmalı. Mülteci ve göçmenlerin şeref ve haysiyetlerine saygı duyulmalı.

Mülteci ile Göçmen Arasındaki Fark

Mülteci ile göçmen arasındaki fark özetlenecek olursa;

  • Mülteci savaştan veya zulümden kaçan insandır.
  • Göçmen daha iyi bir yaşam için göç eden insandır.
  • Mülteci savaştan veya zulümden kaçtığın ispatlamak zorundadır.
  • Mültecilerin hakları 1951 Cenevre Sözleşmesi kapsamında korunmuştur.
  • Ülkelerin mültecileri kabul etmeme gibi bir seçenekleri yoktur fakat göçmenleri geri gönderebilirler.
  • Göçmenler gidecekleri ülke hakkında önceden araştırma yaparlar, dilini, kültürünü öğrenir ve belgelerini hazırlarlar.
  • Belgesi olmayan veya suça bulaşmış göçmenler sınırdışı edilebilir fakat mülteciler için aynı şey yapılamaz.
  • Suriye’den savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan bir kişi mülteci, Sultanahmet’te saat satan Nijerya’lı ise göçmendir.
Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın