Mutlak monarşi ve anayasal monarşi arasındaki fark, mutlak monarşide, hükümdarın en yüce veya mutlak güçleri elinde tutması, oysa anayasal monarşide devlet başkanının kalıtsal ya da seçilmiş bir hükümdar olmasıdır.

Anayasal bir monarşi içerisindeki kanun, mutlak bir monarşi içindeki yasadan farklı olabilir. Birçok Avrupa ülkesinde mutlakiyetçilik ve anayasal monarşiler denemiş olan on altıncı ve on yedinci yüzyıllarda mutlak ve anayasal monarşiler arasındaki farklılıklar ortaya çıktı.

Mutlak monarşiye demokratik monarşi, anayasal monarşiye de liberal monarşi denir.

Mutlak monarşide, kral veya kraliçe, mutlak ve toplam güce sahipken, anayasal monarşide, kral veya kraliçe, parlamento veya yönetim organı ile birlikte hüküm sürdükleri için sınırlı güçlere sahiptir. Başka bir deyişle, mutlak monarşinin kralı veya kraliçesi bir diktatördür.

Mutlak bir hükümdar ülke için bütün ekonomik ve diğer devletle ilgili kararları alma hakkına sahiptir, oysa anayasal monarşide parlamento ekonomik ve dış politikadan sorumludur. Monarkların güçlerini kötüye kullanması anayasal monarşilerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Monarklar kendilerini Tanrı’nın seçtiğine ve güçlerini onlara armağan ettiğine inanmaya başladılar. Bu tutum, ülkelerinin bütünlüğü ve güvenliği için yıkıcı oldu. Mutlak monarşi, kilisenin gerilemesi ve kısmen dinsel veya kutsal savaşlar yüzünden başlamıştır. Bununla birlikte, iyi bir mutlak hükümdar avantajlı olabilir, oysa mutlak güçlere sahip bir sorumsuz hükümdar çok tehlikeli olabilir.

İlgili Haber:  Donald Trump ile Barack Obama Arasındaki Fark

Mutlak bir hükümdar yasal olarak bağlı değilken anayasal hükümdar yasal olarak ülkesinin anayasasıyla bağlıdır. Mutlak monarşide, hükümdar ya kalıtım ya da evlilik yoluyla güç kazanır. Anayasal monarşide, başbakan doğrudan ya da dolaylı olarak seçilir. Mutlak monarşinin tersine, anayasal monarşide başbakanın etkili siyasal bir gücü vardır.

Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, İsveç, Malezya, Lüksemburg ve Ürdün, anayasal veya sınırlı monarşi sistemine sahip ülkeler arasında yer alırken, Brunei, Suudi Arabistan, Vatikan, Svaziland, Umman ve Katar, halen mutlak monarşi olan birkaç ulusdan bazılarıdır.

Mutlak Monarşi ile Anayasal Monarşi Arasındaki Fark

Mutlak monarşi ile anayasal monarşi arasındaki fark özetlenecek olursa;

  • Mutlak monarşi ya da demokratik olmayan monarşi, devletin diktatörü ya da başkanı olarak görev yapan hükümdara mutlak güç aktarır.
  • Anayasal monarşi veya liberal monarşi, İngiltere monarşisinde olduğu gibi krala sınırlı güçler verir.
  • Anayasal monarşide devletin başbakanı azami yetkileri ve politik etkinliği elinde tutmaktadır.
  • Kutsal savaşlar ve kilisenin çöküşünden dolayı mutlak monarşiler yaygınlaştı.
  • Monarşiler sorumsuz ve dikkatsiz liderler olarak ortaya çıktığında anayasal monarşilerin tohumu atılmış oldu.
Facebook Yorumları

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here