Nasyonal Sosyalizm ile Sosyalizm Arasındaki Fark

Son güncelleme: 8 ay önce

Nasyonal sosyalizm ile sosyalizm arasındaki fark; nasyonal sosyalizm ve sosyalizm kelime olarak birbirlerine çok yakın olsa da 19. yüzyılda ortaya çıkan farklı siyasi ideolojilerdir.

Nasyonal sosyalizmin Übermensch, Üst insan, Üstün ırk ve Süper insan gibi söylemleri 18. ve 19. yüzyıllarda Alman liderler tarafından benimsense de; ancak 1. Dünya Savaşı’ndan sonra Alman devletinin resmi politik ideolojisi haline geldi. Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi’nin lideri Adolf Hitler; tüm Alman ulusunu liderliği altında toplamak için nasyonal sosyalizm ideolojisini kullandı. Sosyalist ideoloji, diğer taraftan, ilk kez 19. yüzyılda Galler’de önem kazanmıştır.

1820’lerde, Galli Robert Owen Amerika orta batısında ve İngiltere’de bir dizi kolektifler yarattı.  Varlıklı insanların büyük toprak ve mali kaynaklara sahip olmaları gerektiği görüşünü reddetti ve toplumun zenginliğinin onun tüm üyeleri arasında eşit olarak paylaşılması gerektiğini önerdi. 1840 ve 1850lerde, fikirleri Alman filozoflar tarafından benimsendi ve yaygınlaştırıldı.

Nasyonal Sosyalizm ile Sosyalizm Arasındaki Fark

Sosyalizm ile nasyonal sosyalizm arasında sayısız fark vardır. Nasyonal sosyalizmin kökleri 18. yüzyılda Büyük Fredrick ve Fredrick William I’in sivil yaşam için militan bir ruhu topluma sundukları Prusya geleneklerine dayanır. Bu politik ideoloji Almanların üstün ırk olduğunu söyleyen Friedrich Nietzsche ve İskandinav halklarının kültürel ve ırksal saflıklarını vurgulayan Comte de Gobineau gibi filozoflardan da destek aldı. Gerçi günümüzde nasyonal sosyalizmin öncüsü pek çok farklı Avrupa ulusu bulunsa da, nasyonal sosyalizm ideolojisi orijinal olarak Alman ulusunun dışındaki milletler için ortaya atılmamıştı. Nasyonal sosyalizm tüm etnik Alman ulusu için özel bir kimlik yaratmayı hedefler.

Buna karşılık, sosyalizm ise, toplumun tüm sınıflarına ulusal servetin eşit bir şekilde dağıtılması görüşüyle kapitalizme karşı bir ideoloji olarak ortaya çıktı. Alman filozof Karl Marx sosyalizmin uygulandığı toplumlarda ulusal servetin eşit olmayan dağıtımının önüne geçileceğini iddia etti. Eccleshall’e göre sosyalizm kelime olarak ortak mülkiyet anlamına gelir ve bir sosyalistin amacı dünya üzerindeki tüm kaynakları herkese eşit şekilde paylaştırmaktır.

  Nazi ile Neo-Nazi Arasındaki Fark

Sosyalizmin benimsendiği toplumlarda işçi sınıfı üretim prosesinin asıl sahibi olarak görülür. Sosyalizmin amacı emeğin ve üretim sürecinin bir “mal” olarak benimsenmesinin önüne geçmektir. Sosyalizm işçi sınıfına ulusal kaynaklara erişim hakkı vererek “değişim değeri”ndense “kullanım değeri”nin altını çizer.

Nasyonal sosyalizm ulusal kaynakların ve üretim süreçlerinin özel mülkiyetine izin verir. Hitler Führer olunca Nazi Almanyası’nda IBM ve Ford gibi yabancı şirketler kamulaştırılmamıştı. Bazı tarihçilere göre Hitler hükumeti 4 adet bankayı ve birkaç çelik fabrikasını özelleştirerek ve bu büyük şirketleri vergilendirerek büyük miktarda kazanç sağladı.

Sosyalizm hiçbir sosyal sınıfın diğerinden üstün olmadığını söyleyerek sınıf savaşlarının önüne geçmeye çalışırken, nasyonal sosyalizm korporatizmi kullanarak işçi ve girişimcileri bir araya getirmeye çalışır. Nasyonal sosyalizm ve sosyalizmi benimseyen toplumlarda vatandaşların devlet projelerine günlük olarak katkıda bulunmaları beklenir. Fakat bu amaç farklı yollarla elde edilir.

Nasyonal sosyalizmi kucaklayan Nazi Almanyası’nda, Aryan (Ari ırk) vatandaşların üstün yetenekleri bireysel gururu arttırmak için yüceltildi. Almanlar vatanseverlik gibi duygulardan dolayı ulus-kurma projelerinde yer almak istediler. Buna karşılık, sosyalizm, ulusal projelerde halkın katılımını bireysellik yerine kolektif şuuru empoze ederek teşvik eder.

Özet

Nasyonal sosyalizm ile sosyalizm arasındaki fark özetlemek gerekirse; nasyonal sosyalizm ve sosyalizm 18. ve 19. yüzyılda ortaya çıkan iki farklı siyasi ideolojidir. Sosyalizm tüm sosyal sınıflar arasında zenginliğin eşit dağılımına ve kolektif şuura odaklıdır. Nasyonal sosyalizm sosyal eşitsizlik gibi uzun süreli problemleri çözmektense Aryan ırkının üstün özelliklerine ve bireysel gurura odaklanır.

Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın