Nazi“, 1930’lu ve 1940’lı yılların Almanya’sı ile ilişkili bir terimdir. “Nazi”, Almanya’da çok popüler olan “Nazional Socialistische Demokratik Arbeiter Parte” nin ilk kelimelerinin kısaltılmış hali olan bir terimdir. Naziler faşist olarak kabul edilir. Neo-Naziler, faşist ideolojiyi benimsemiş oldukları için ve siyasi sistemlerinin diğer herhangi bir siyasi sistem veya ideolojiden daha üstün olduğunu düşünmelerinden dolayı Nazilerle ilgilidir.

Nazilerle Neo-Naziler arasında çok fazla fark bulunmaz. Naziler fanatikti ve ırkçılığa inanırdı. Askeri bir diktatörlüğü tercih ettiler ve tüm siyasi muhalifleri bastırmak için kullandılar.

“Neo-Nazi” terimi İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra formüle edildi. Nazizmi ya da onun bir başka türevini gözden geçirmek isteyen siyasi ve toplumsal hareketlerden oluşur. Neo-Nazizm, faşizm, militan milliyetçilik, antisemitizm, yabancı düşmanlığı ve ırkçılık gibi hemen hemen tüm unsurları nazizmden ödünç alır.

Naziler, Aryan ırkının üstünlüğüne inandılar ve Almanların saf Aryalılar olduklarını iddia ettiler. Naziler, Yahudilerin Almanya ve Aryan ırkının en büyük tehdidi olduğuna inanıyorlardı. Naziler yahudileri dünya üzerinden yok etmek için bu teorinin arkasına sığındılar. Neo-Naziler beyaz gücü ya da beyaz tenli insanların gücünü öne çıkarır.

Bakınız: Hitler ile Mussolini Arasındaki Fark

Terimlerden bahsedecek olursak, “neo-Nazi” sadece “Nazi” kelimesinin bir uzantısıdır. İdeoloji ve teorileri neredeyse aynıdır. Neo-Naziler sadece Nazilerin en son sürümüdür ve başka hiçbir şey değildir.

Nazi ile Neo-Nazi Arasındaki Fark

Nazi ile Neo-Nazi arasındaki fark özetlenecek olursa;

  • Naziler ve neo-Naziler ideolojileri ve teorileri hemen hemen aynıdır. Neo-Naziler sadece Nazilerin en son sürümüdür ve başka hiçbir şey değildir.
  • “Nazi”, Almanya’da çok popüler olan “Nazional Socialistische Demokratik Arbeiter Parte” nin ilk kelimelerinin kısaltılmış hali olan bir terimdir.
  • Neo-Naziler, faşist ideolojiyi benimsemiş oldukları için ve siyasi sistemlerinin diğer herhangi bir siyasi sistem veya ideolojiden daha üstün olduğunu düşünmeleri nedeniyle Nazilere bağlıdır.
  • Naziler, Aryan ırkının üstünlüğüne inandılar ve Almanların saf Aryalılar olduklarını iddia ettiler. Naziler, Yahudilerin Almanya ve Aryan ırkının en büyük tehdidi olduğuna inanıyorlardı. Neo-Naziler beyaz gücü ya da beyaz tenli insanların gücünü öne çıkarır.
  • Naziler bir askeri diktatörlüğü tercih ettiler ve onu tüm siyasi muhalifleri bastırmak için kullandılar.
Facebook Yorumları

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here