Psikiyatrist ve Psikolog Arasindaki Fark

Son güncelleme: 3 ay önce

Psikiyatrist ve psikolog farklı meslek dallarıdır. Her iki meslek uzmanları hafif kuruntulu insanlardan şizofreniye sahip insanlara kadar geniş bir yelpazede hastalarla ilgilenirler. Her ikisi de psikoterapi uygulayabilir ve her ikisi de araştırmalar yapar.

Kısaca cevaplamak gerekirse psikiyatristler tıp doktorlarıdır, psikologlar ise değildir. Psikiyatrinin sonundaki -atri son eki tıbbi tedavi anlamına, -loji son eki ise bilim anlamına gelir. Dolayısıyla psikiyatri aklın ve bilinçaltının tıbbi tedavisi, psikoloji ise akıl ve bilinçaltı bilimidir.

ABD’de psikiyatristler kariyerlerine tıp okulunda başlarlar. Mezun olduktan sonra hastahanelerin psikiyatri departmanlarında 4 yıl ihtisas yapar ve mesleklerinde uzmanlaşırlar. 4 yılın ardından bu doktorlar psikiyatri diploması kazanırlar. Psikologlar ise 5 ila 7 yıl arası akademik eğitim alırlar. ABD’de psikologların lisans gereksinimleri eyaletten eyalete farklılık gösterse de en az 1-2 yıl stajyerlik diploma için gereklidir.

Psikiyatristler tıp doktoru olduklarından reçete ile ilaç yazabilirler. Psikologlar ise reçete yazamaz. Tabi bu söylediklerimiz ABD için geçerli. Fakat son yıllarda ABD’de bazı eyaletlerde psikologların da reçete yazmalarına izin verilmeye başlandı.

Psikiyatristler hakkındaki en büyük yanlış bilgilerden biri de psikiyatristlerin sadece şizofren veya bipolar rahatsızlık gibi ağır akıl ve ruh hastalarına baktıkları ve psikologların daha düşük seviyedeki hastalıklara baktıklarıdır.

Son yıllarda artan bir şekilde psikiyatristler boş zamanlarında psikoterapi ile değil de daha çok ilaç tedavisi ile ilgilenmektedirler.

Araştırmalara göre ABD’de psikiyatristlerin ilaç tedavisiyle terapiden daha çok kazandıklarını ortaya koymuş. Genelde psikiyatristlerin tedavi ücretleri psikologlardan daha yüksektir.

Psikologlar hastaları üzerinde onları daha yakından tanıyabilmek için psikiyatristlerden daha çok kişilik testleri yaparlar.

Özetlemek gerekirse psikologlar insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceler. Genelde psikolog ve psikiyatrist aynı anlamda kullanılır fakat aldıkları eğitim birbirlerinden çok farklıdır. Aralarındaki temel fark psikiyatristler tıp fakültesinden mezun olur ve sonrasında 4 yıl psikiyatri eğitimi alır ve psikiyatrist olmaya hak kazanırlar. Psikiyatristler aldıkları eğitim ile ilaç yazma yetkisine sahiptirler. Psikologlar ise Türkiye’de üniversitelerin edebiyat fakültelerinin psikoloji bölümünden mezun olmuş kişilerdir ve ilaç yazma yetkileri yoktur. Genelde psikiyatristler ile birlikte çalışırlar. Psikiyatristlerin tanı koymasına yardımcı kişilik testlerini hastalara uygularlar. Belirli eğitimler alarak hastalara psikoterapi uygulamaya hak kazanırlar.

Bu haberle ilgili siz ne düşünüyorsunuz?
  Yapısalcılık ile İşlevselcilik Arasındaki Fark

Bir Cevap Yazın