Risk Sermayesi ile Özel Sermaye Arasındaki Fark

Son güncelleme: 4 ay önce

Bu yazıda risk sermayesi ya da girişim sermayesi derken ingilizce ifade ile Venture Capital‘i kastediyor olacağuz. Aynı şekilde özel sermaye derken de Private Equity‘den söz ediyor olacağız.

Finans dünyası, işletmelerin kendi faaliyetlerini ve planlarını finanse edebilecek yeni ve yenilikçi seçenekler elde ettikçe, son birkaç on yılda dramatik bir şekilde genişledi. Finans sektöründe, öz sermaye finansmanı ve borç finansmanı olmak üzere iki geniş kategori bulunmaktadır; ancak zamanın geçmesiyle yeni ve verimli yöntemler getirilmiştir. Startup’lar ve KOBİ’lerin (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) şimdiye kadar olduğundan daha fazla mali erişimi var. Örneğin, büyük miktarlarda veri bulunduğundan, yöneticiler yeni fırsatlar aramak ve toplumların karşılaştıkları zorluklarla yüzleşmek için daha iyi bir konumdadır ve böylece eşsiz iş fikirleri elde edilmektedir. Bu fikirler, crowdfunding, melek yatırım, risk sermayesi (venture capital) ve özel sermaye (private equity) gibi çeşitli araçlar aracılığıyla farklı yatırımcı türleri tarafından karşılanmaktadır.

Kamu, çoğu zaman risk sermayesi ve özel sermayeyi birbirinin yerine kullanır, çünkü bu şartlar, daha sonra işletmelere yatırım yapan yatırım şirketleri için, bunları İlk Halka Arzlar (IPO) gibi farklı araçlarla satmak için kullanılır. Bu alternatif yatırım türleri, işletmelerin farklı aşamalardan sağladığı parasal yardım çeşitleri olmakla birlikte, bunlar aynı değildir. Bu iki terim arasında bir takım farklılıklar vardır. Olgun işletmelerdeki büyük yatırımlardan oluşan özel sermayeden farklı olarak, risk sermayesi, girişimlerin ve şirketlerin başlangıç ​​aşamasındaki küçük yatırımları içerir.

Özel Sermaye (Private Equity-PE)

Özel sermaye fonları, işleri yüksek bir büyüme aşamasında olan şirketlerin öz sermaye sahipliğini elde etmek için yatırımda bulunur. Farklı özel sermaye şirketleri vardır ve bunlar, ara finansman, kaldıraçlı satın alma, girişim sermayesi ve büyüme satın alımı gibi stratejilerine dayanan portföy şirketlerine aktif ya da pasif olarak katılırlar. Pasif katılım daha yaygın olarak ispatlanmış iş modellerine sahip olgun şirketler ile ilgilidir, ancak genişleme, yeni pazarlara girme, operasyonlarını yeniden yapılandırma veya satın almanın finansmanı için para gerektirir. Aktif katılım, diğer taraftan, bir işletmeyi yeniden yapılandırmada, destek veya tavsiye sağlayarak veya üst yönetimin yeniden düzenlenmesinde doğrudan rol oynayan firmalarla daha fazla ilgilidir.

 

Son yirmi yılda, özel sermaye dünya çapında finansal hizmetlerin en önemli kısımlarından biri haline geldi ve cazip bir finansman seçeneği olarak değerlendirildi.

Risk Sermayesi (Venture Capital-VC)

Risk sermayesi, diğer taraftan özel sermayenin bir parçasıdır. Risk sermayesi fonları özellikle büyümeye büyük potansiyel gösteren yeni yatırım şirketlerine veya KOBİ’lere (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) yatırım yapmaktadır. Onların odak noktası, en iyi finansal potansiyellerle doğru yatırım fırsatlarına kaynak yaratma, tanımlama ve yatırım yapmaktır. Ayrıca, risk sermayesi fonlarının yatırımcıların iş kararlarında söz hakkı vardır.

  Serbest Yatırım Fonu ile Özel Sermaye Arasındaki Fark

Risk Sermayesi ile Özel Sermaye Arasındaki Fark

Özel sermaye ile risk sermayesi arasında bir takım farklılıklar vardır. Bazı önemli farklılıklar aşağıda açıklanmıştır.

Yatırımın Niteliği

PE yatırımcıları çoğunlukla, işlerini kaybederek ya da verimsizlik nedeniyle yeterli kar elde etmeyen kurulu ve olgun şirketlere yatırım yapmaktadır. PE yatırımcıları, bu şirketleri, işletmelerinin genel verimliliğini artırmak ve daha sonra geliri artırmak için faaliyetlerini yeniden organize etmek için satın alırlar.

Buna karşın, risk sermayedarları gelecekte büyüme potansiyeline sahip yeni işyerleri veya yeni teşebbüslere yatırım yaparlar.

Mülkiyet

Bir PE fonu, genellikle, yatırım yaptıkları şirketlerin öz sermayesinin yüzde yüzüne sahiptir ve bu da, şirketin satın alındıktan sonra şirketlerin işlerini tam olarak kontrol etmesini sağlar.

Öte yandan, VC şirketleri sadece bir şirketin sermayesinin yüzde 50’sini veya daha fazlasına yatırım yapar. Risklerini yaymak için birden çok işletmeye yatırım yapan bir takım VC firmaları vardır ve bu da bir şirketin uzun vadede hayatta kalamaması durumunda büyük kayıplara maruz kalmamalarını sağlar.

Sermaye Yapısı

Her iki fonun sermaye yapısı farklıdır. Özel sermaye şirketlerinin yatırımlarında öz sermaye ve borç karışımı var; oysa risk sermayedarları öz sermaye yatırımları yaparlar.

Şirket Türü

VC şirketleri ağırlıklı olarak biyo-teknoloji veya temiz teknoloji gibi teknoloji şirketlerine odaklanır. Fakat PE firmaları tüm endüstrilerde ve sektörlerde iş satın alabilirler.

Çalışan Profili

Bir PE şirketinde çalışan bireylerden oluşan bir ekip, eski yatırım bankacılığı analistlerinden oluşmaktadır çünkü bir PE’de yapılan incelemeler ve modelleme çalışmaları bankacılık işlemlerinde yapılana benzerdir. Danışmanlar da dahil olmak üzere herhangi bir kişi bir PE firmasına katılabilir, ancak firmalar genellikle kaldıraçlı bir satın alma modeli tasarlamada tecrübeli birisini tercih etmektedir.

Diğer taraftan, VC şirketleri, genellikle iş geliştirme bireylerinden, eski bankacılardan, eski girişimcilerden, danışmanlardan vb. oluşan çeşitli ekip üyelerine sahiptir.

Yönetim Odaklılık

Özel sermaye şirketlerinin ana odağı, kurumsal yönetişim, yani, bir işin kontrol edilmesi, yönetilmesi ve yönetilmesi için kullanılan bir kural ve uygulamalar sistemi üzerinedir. Buna karşılık, VC şirketleri, kar üretmek ve piyasadaki diğer firmalara kıyasla rekabet avantajı elde etmek için yeteneklerin toplandığı bir yönetim yeteneği yaklaşımını takip etme eğilimindedir.

  DeFi Girişim Finansmanına Derin Bir Bakış: Risk Sermayeleri Her Zamankinden Daha Güçlü Durumda

Risk

PE fonları söz konusu olduğunda risk, büyük toplam yatırım büyüklüğüne eşit sayıda küçük yatırımlar etrafında dönmektedir. Bir yatırım başarısız olursa, tüm fon başarısız olur. Bu nedenle, PE fonları, önümüzdeki üç ila beş yılda başarısızlık şansı az olan olgun iş alanlarına yatırım yapar.

Aksine, daha önce de tartışıldığı gibi, VC’ler yüksek riskli yatırımlardır. Risk kapitalistleri, yatırım yaptıkları yeni girişimlerin çoğunun başarısız olabileceğini düşünürler. Aynı zamanda, tek bir yatırım başarılı olursa, önemli bir getiri sağlayarak tüm yatırım portföyünü karlı hale getirebilir. İyi bilinen bir risk kapitalisti Fred Wilson, 20 ila 25 yatırım yaptığı portföyünde tam bir başarıya ulaşacağını, dörtte beşinin iyi getiri sağlayacağını, beş ila onunun başarısızlığa uğrayacağını, geri kalanının bunu başaramayacağını söyler. Risk sermayesi şirketleri için böyle bir risk almak normaldir, çünkü çok sayıda şirkette küçük bir yatırım yapıyorlar.

Getiri

Bu alternatif yatırım modları yoluyla getiri elde etmeye gelince, ne model ne de diğerlerinden daha fazla para kazanır. Hem PE hem de VC fonları tarafından kazanılan getiri, çoğu yatırımcının ürettiklerini söylediğinden daha düşüktür. VC şirketleri söz konusu olduğunda, getiri çoğunlukla en iyi performans gösteren şirketlere eklenir; burada büyük bir kazanan, diğer yatırımlarda yaşanan kayıpları örtbas edebilir. Ancak, PE fonları söz konusu olduğunda, tanınmış veya büyük şirketlere yatırım yapmadan yüksek getiri elde edilebilir.

Yatırım Tetikleyici

PE firmaları, şirketin gelecekteki değerini artırmak için firmanın uzmanlığını kullanabileceği varlıkları fazla değerlendiremeyen şirketleri ararlar. Diğer taraftan, VC firmaları karlı bir iş yaratma potansiyeline sahip profesyonel ve iyi örülmüş yönetim ekiplerini araştırırlar.

Çıkış Fırsatları

PE şirketleri, para kazanma potansiyelinin nispeten hızlı olduğu diğer hedge fonlarına geçerek bir çıkış yapar ya da büyük sermaye girişleri ile çıkıp girişimlere yatırım yapabilmek için girişim sermayesine geçerler. Ayrıca, danışmanlık rollerine geri dönerek, kendi fonlarını başlatarak veya girişimciliğe girerek bir çıkış yapabilirler.

VC şirketleri, halka arz, birleşme ve satın almalar, hisse geri alımları veya diğer VC’lere veya stratejik yatırımcılara satış yapma yoluyla çıkış yapabilir.

Risk Sermayesi ile Özel Sermaye arasındaki fark özetle bu şekilde. Her yatırım türü kendi özelliklerine sahiptir. İşletmelerin daha iyi mali kararlar verebilmesi için bu iki fon arasındaki farkları bilmek önemlidir.

Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın