Antik Yunan ve Antik Roma sıklıkla birbirleriyle karıştırılırken, ikisi arasında çok fazla fark vardır. Her ikisi de Akdeniz ülkesidir ancak sosyal sınıf farklılıkları, farklı mitoloji ve hayata verdikleri değer farklı şekillerdedir. Roma’nın gündelik yaşamda kullandığı şeylerin çoğunun, eski Yunan uygarlığından kabul edildiğine, bununla birlikte küçük değişiklikler yapıldığına inanılmaktadır.

Toplumsal olarak hem Yunan hem de Romalılar bir hiyerarşiye inandılar. Yunanistan sosyal sistemlerini beş kategoriye ayırdı: köleler, serbest kişiler, avamlar, vatandaşlar ve kadınlar. Grek uygarlığında, kadınlara bir pozisyon verilmemiş, kölelerden daha düşük olduğu düşünülmüştür. Roma’lılar toplumu dört ayrı kategoriye ayırdı: serbest dolaşımcılar, köle, avamlar ve patronlar. Roma toplumunda, kadınlar, Yunanistan’da olduğu gibi daha düşük seviyede kişi olarak muamele görmedi. Bunun yerine kadınlar, köle değillerse şayet, siyasette bulunamaz ya da oy kullanamazlardı.

 

Yunanlılar ve Romalılar, bugünün bina mimarisine yaptıkları katkılardan dolayı tarih boyunca da hatırlanıyorlar. Yunanlılar, Korint, Dor ve İyonik olmak üzere üç farklı mimari stilini birleştirmekle yükümlüdürler. Yunan mimarisi Romalılara ilham kaynağı olmuş, Romalılar ise Grek stilini kabul etmiş ancak binalarına kemerler ve su kemerleri eklemişlerdir. Başka bir mimari gösterim ise, Yunanlılar, insan biçimini onurlandıran heykel figürlerini kullanmayı seçtiler; buna karşın Romalılar, gerçek bina tasarımı ve tekniğine daha fazla odaklanıyor gibiydi. Yunanlılar alçı, ahşap, mermer ve metal gibi malzemeleri mimarilerini oluşturmak için kullandı. Romalılar aynı malzemeleri kullanırken, betonun yeni bir yapı malzemesi olarak kullanılmasından da sorumluydu, bu da Yunanlıların hiç olmadığı bir şeydi.

İlgili Haber:  Zeus ile Jüpiter Arasındaki Fark

Hem Yunanistan hem de Romalılar, muhtemelen her iki uygarlıktan gelişen mitolojik öyküler içinde en ünlülerdir. Bununla birlikte, Yunan kültürünün öykülerinin Romalılar tarafından isimler ve bazı durumlarda küçük değişiklikler yapılarak kabul edildiğine inanılıyor. Bir örnek, Yunanlılar tarafından üretilen ünlü İlyada yazısıdır. Benzer şekilde yaklaşık 700 yıl sonra, Romalılar benzer bir el yazması olan Aeneis‘i ürettiler. Zaman zaman, ikisi arasındaki mitolojik farklılıkları yaratan şey, halkın değerleri ve hayata bakışlarıdır. Yunanlılar şu anki davranışlarına odaklanmış, hiçbir zaman ölümden sonra yaşamı planlamışlardı. Romalılar ise, eğer ideal ve model vatandaş olurlarsa, öbür dünyada Tanrı olabileceklerine inandılar.

Romalılar ile Yunanlılar Arasındaki Fark

Romalılar ile Yunanlılar arasındaki fark özetlenecek olursa;

  • Roma’nın medeniyetlerine dahil ettiği şeylerin çoğu, Eski Yunan uygarlığından kabul edildi.
  • Grek kadınları toplum için değerli sayılmadı. Yunanistan ve Roma, toplumsal bir hiyerarşi etrafında toplanmıştı.
  • Yunanlılar üç farklı mimari türü oluşturdu. Roma, kemeri mimari üsluplarına dahil etti ve ayrıca yapı malzemesi olarak beton kullanımı ile alakalıydı.
  • Yunanlılar hayatlarına odaklanmalarına rağmen, Romalılar öbür dünyaya odaklandığı gibi, her iki medeniyete ait mitolojik hikayeler benzerdir.
Facebook Yorumları

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here