Sartre ile Camus arasındaki ilişki, savaş sonrası Fransız felsefesini şekillendirdi.

1943’ten sonra Sartre ve Camus, her yere birlikte giden harika iki arkadaş. Halkın gözünde “Bulantı”nın yazarı ile “Yabancı”nın yazarı varoluşçuluk etiketi altında buluştu.

Özgürlükten sonra varoluşçuluk modaya uygun bir felsefeden çok daha fazlası, bir yaşam tarzı ve bir yer haline geldi: Saint-Germain-des-Prés (Paris bölgesi). “Varoluşçuluk Hümanizmdir” bu felsefeyi uygun bir şekilde özetlemektedir.

Halk için tek bir ifade ile özetlenebilir: existence precedes essence yani varoluş özden önce gelir.

Sartre’nin varoluşçuluğu, ilk olarak bir özgürlük ve sorumluluk felsefesi olarak tasarlandı: Bizler, kaderi önceden belirlenmiş olan varlıklar değiliz. Biz ne yapıyorsak oyuz. Anahtar kelimemiz “sorumluluk”tur.

Camus kesinlikle sorumluluğu reddetmez, ancak “varoluşçu” ve hatta “filozof” etiketini reddeder. 1947’den itibaren Sartre ve Camus’un arasındaki siyasi anlaşmazlıklar, Camus’un Stalin kamplarını kınamasıyla derinleşti.

1952’de Jeanson (Sartre’nin arkadaşı), Camus’un The Rebel (Türkçe’ye Başkaldıran İnsan olarak çevrildi) adlı eserini son derece eleştiren bir yazıyı Sartre’nin “Modern Times” adlı dergisinde yayınlandı. Camus’un bu son kitabı gerici ve yanlış değerlendirmelerle dolu nitelendirilir. Camus, eleştiriyi kaleme alan Jeanson’u görmezden gelerek doğrudan Sartre’ye cevap verir. Modern Times’ın bir sonraki sayısında Camus’un Sartre’ye verdiği güçlü yanıt yayınlanır:

Kararsızlık ve savunmasızlıktan oluşan karanlık bir karışım her zaman doğruyu söyleme cesaretini kırdı.. Bu senin fakir olmandan kaynaklanabilir, ama artık değilsin. Sen bir vatandaşsın ve benim gibi Jeanson’lar.. Ahlakınız ilk önce ahlakçılığa dönüştü, bugün edebiyattan daha fazlası, yarın ahlaksızlık olabilir.

Camus ve Sartre asla bir daha bir araya gelmedi. Dört yıl sonra Kızıl Ordu, Budapeşte’deki ayaklanmayı bastırdığında, Sartre (ve çok sayıda entelektüel) Komünist Parti ile yollarını ayırdı.

İlgili Haber:  Nihilizm, Varoluşçuluk ve Absürdizm Farkı

Camus ve Varoluşçuluk

1957’de Nobel Ödülü’nü alan Albert Camus (1913-1960), Jean-Paul Sartre’nin ilk önce dostu, sonra rakibiydi. Burjuva toplumunun adamı Sartre’nin aksine Camus, fakir banliyölerin adamıydı. Camus, Akdeniz düşüncesini, yani açıklığı (Yunan, Latin, klasik) temsil eder. Absürdizm ve absürt insanın tasarımında araçsallık arasındaki açıklık, hayat hakkında berrak olan her şeyin üzerindedir. Arap kültürüyle ya da İspanyollarla olan iletişimine rağmen, Camus’un İslam’dan hiçbir zaman etkilenmemesi ve bu “Hellenik” ya da “Helenistik” duruşu çok daha belirgindir.

Camus’un varoluşçuluğu çaresiz bir varoluşçuluktur.

Absürt adam, Camus düşüncesinin merkezindedir. Diğer varoluşçu filozoflarda olduğu gibi, saçmalık hissi, insan varoluşunun asılsız doğasının bir sonucudur. Fakat Camus’un gösterdiği gibi, saçmalık ne insanlarda ne de evrende yatar: bu paradoksal gerçekleşmenin sonucudur. Bazı tutumlar mümkündür. Örneğin intihar. Camus bir kaçış ve bilincin bastırılması olarak gördüğü intiharı reddeder. Aynı zamanda, gerçeklerin ve umutların dışında yatan; yaşamın anlamı, dini inançlar, düşüncenin felsefi intiharı gibi bu dünya doktrinlerini reddeder.

Bu saçma adam zorlu bir şekilde meydan okumayı kabul eden kişidir. Bu, onun hem özgürlüğünü hem de tutkuyla yaşamaya karar vererek ve sadece bildiği şeyle kendi çelişkilerini almasına yol açan isyanının temelidir.

Camus’un Eserleri:

Sartre ile Camus

Sartre ve Camus, onları ünlü yapan eserleri bilmeden yazdılar. Sartre, Yabancı’yı takdir ederken Camus, Bulantı ve Duvar ile ilgilendi. Sartre’de doğanın derin dehşetini okurken, Camus’ta güneşli Akdeniz aşkını buluruz. Özgürlükle birlikte başlayan arkadaşlıkları, 1952’de büyük bir kargaşaya neden olan kopuşları büyük olasılıkla politika seçimlerinin farklılaşmasına işaret etti. Sartre günden güne daha fazla sempati duyarken, Camus, Sovyet komünizminin dehşetinden endişe ediyordu.

İlgili Haber:  Nietzsche ile Sartre Arasındaki Fark

Camus’un edebiyatını hümanizm, mutluluğu sevme, başkaldırı süslerken, Sartre politik sorumluluk, devrim ve suçluluk takıntısıyla ilgileniyordu.

Bütün bu farklılıkların ötesinde, kendi eserleri arasında belirli bir ortak yön hissedilebilir. Varoluşçuluğun bir kuşağın kapsamının çok ötesinde olduğu ve yirmi yıl önce sürrealizmi gösteren doğurganlık literatürüne sahip olmadığı söylenebilir. Bu öğrencilerin akıl hocaları vardı, ama gelecek nesillerin yok.

Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın