Savaş suçları ile İnsanlığa karşı suçlar arasındaki fark ayırtedilebilmesi için bu iki ifadenin kapsamına bakmak gerekir. İnsanlığa karşı suçlar ve savaş suçları çatışma zamanlarında yaşanabilen suçlardır. Bu suçların her ikisi de genellikle sivil ya da eyaletlerarası çatışmalarda savaşan gruplar tarafından sürdürülür. Savaş suçları, uluslararası anlaşmalarla belirlenen protokollerin ihlali olduğunda ortaya çıkar. Çatışma sırasında vatandaşların ve savaş esirlerinin tedavisinde bütün ulusların anlaşma kurallarına uymaları bekleniyor. Öte yandan insanlığa karşı işlenen suçlar, insanoğlunun tenzil veya aşağılanmasını içeren eylemleri ifade eder. İnsanlığa karşı işlenen suçlar, genellikle, bölgesel veya ulusal hükümetler tarafından yargı alanında bir grup insanı korkutmak veya ortadan kaldırmak için planlanmaktadır.

Savaş Suçları ile İnsanlığa Karşı Suçlar Arasındaki Fark

İç savaş veya devletlerarası savaşlar sırasında işlenen savaş suçları, özet yürütme, özel mülklerin sömürülmesi, işkence ve insanların kendi iradelerine karşı sınır dışı edilmelerini içerir. Cenevre Sözleşmesinin 147. maddesi, bu fiillerin savaş zamanlarında işlendiğinde savaş suçları olduğunu belirtmektedir. İnsanlığa karşı işlenen suçlar, ırk, siyasi inanç, kültür veya din gibi faktörlere dayanılarak sivillere karşı kasten zulüm olarak tanımlanabilir. Hükümet yetkilileri tarafından sık sık işlenen insanlığa karşı suçlar genellikle cinsel şiddet, imha, hapsetme ve insanların köleleştirilmesi ile sonuçlanır.

 

Çatışma durumundaki saldırganlık eylemleri, yalnızca belirli bir eşiğe ulaştıklarında savaş suçları olarak kabul edilebilirken, herhangi bir ortamda saldırganlık eylemleri insanlığa karşı suçlar olarak tanımlanabilir. Örneğin, polis protestocuları şiddet kullanarak tutuklarsa, eylemlerinin savaş suçu olduğu söylenemez. Bununla birlikte, insanlığa karşı işlenen suçlarla itham edilebilirler.

Savaş suçları, insanlığa karşı suçlardan daha geniş bir bağlamda işlenmiş cezai faaliyetleri tanımlar. Savaş suçları, uluslararası insancıl hukukun büyük çapta ihlallerinin bulunduğu çatışma durumunda ve hatta yerel olarak yasal yükümlülükler olarak algılanan geleneksel uygulamalardan kaynaklanır. Buna karşılık, herhangi bir ceza yasası, siyasi farklılıklar, cinsiyet, ırk veya din temelinde belirli bir grubu hedef alırsa, insanlığa karşı bir suç olabilir.

İlgili Haber:  ABD Yetkilileri, Eski Eş Cinayetinde Bitcoin’le Tetikçi Tutulduğunu İddia Ediyor

Savaş suçları, askerler tarafından veya herhangi bir rütbenin tek ordu katılımcısı tarafından toplu bir çaba olarak yapılabilir. Buna karşın, insanlığa karşı işlenen suçlar, resmi hükümetin destekleyici politikası nedeniyle devam edebilir. Örneğin, bölgesel veya ulusal hükümet belirli bir dini hedeflemeye karar verirse, söz konusu din ile ilgili belirli geleneklerin uygulanmasını yasaklayan düzenlemelere geçebilir. Aynı zamanda diğer vatandaşları hedeflenen din taraftarlarına karşı da teşvik edebilir. Yüksek rütbeli politikacılar, etnik temizlik eylemleri olduğunda sıklıkla insanlığa karşı işlenen suçlarla itham edilirler, çünkü bu eylemleri destekleyen politikalar oluşturmaktan sorumlu kişilerdir.

Savaş suçlarından çok insanlığa karşı suçlarla bağlantılı olan daha büyük bir damgalama vardır. Örneğin, birçok genç ve orta yaşlı Alman hala soykırımdan sonra doğdukları halde şaşkınlık ve utanç duyuyor. Yine de, aynı dönemde çeşitli ordular tarafından işlenen savaş suçları unutulmuştu.

Sonuç

Esasen, insanlığa karşı suçlarla savaş suçları arasındaki temel fark, bu iki suçun işlendiği koşullarla ilgilidir. Savaş suçları, silahlı çatışmalar sırasında insan haklarına saygı gösterilmesini gerektiren uluslararası anlaşmaları ihlal eder. Öte yandan, insanlığa karşı suçlar, din, ırk, siyasi farklılıklar ve cinsiyete dayalı olarak halk gruplarına uygulanan suçlardır.

Savaş suçları ile İnsanlığa karşı suçlar arasındaki fark özetle bu şekilde. Yorumlarınız varsa lütfen yazınız.

Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın