Şia ile İsmaili Arasındaki Fark

Şia ile İsmaili Arasındaki Fark

Şia ile İsmaili Arasındaki Fark: Şiiler ve İsmaililer müslüman toplumundaki iki farklı mezheptir. Şiiler sünnilerden sonra dünyadaki ikinci büyük mezheptir. İsmaili ise Şii topluluğun küçük bir parçasıdır.

Şiiler Şii islamın takipçileridir. Şiilar Ali’yi takip ederler. Şiiler peygamberin ailesi ehli beyt’e ve onun imam adı verilen torunlarına inanırlar ve ehli beytin hem topluluk üzerinde siyasi otoritesi hem de bir takım özel ruhani yanları olduğuna inanırlar. Şialar Muhammed’in kuzeni Ali’yi ilk imam olarak kabul ederler. Şialar ayrıca ilk üç halifenin otoritesini reddederler.

İsmaili Şia içindeki ikinci en büyük mezhebi oluşturur. Şia içindeki en büyük mezhep Onikiler denilen oniki imam mezhebidir. İsmaili ismi ruhani lider İsmail bin Cafer‘den gelir. İsmaililer İsmail bin Cafer’in ilahi olarak tayin edilen manevi bir lider ve halef olduğuna inanır. İsmaililer imam soyundan gelenleri takip eder. Birkaç farklı İsmaili alt grubu vardır. Bunlara Nizari topluluğu ya da Nizari İsmaililer denir. Nizari İsmaililer Aga Khan‘ın takipçilerinden oluşan en büyük İsmaili gruptur. İdeolojilerine Nizarilik denir. Davudi Buhra da bir diğer büyük İsmaili topluluktur.

Şia ile İsmaili Arasındaki Fark
İsmaili topluluk.

İsmaililik 10 ve 12. yüzyıllar arasında Fatimiler zamanında politik gücünün doruğuna çıkmıştır.

İsmaililer tek bir yaratıcıya ve Muhammed’in son peygamber olduğuna inanırlar.

8. yüzyılda Muhammed bin İsmail’in ölümüyle İsmaililik öğretileri “batın odaklı” dediğimiz günümüzdeki ezoterik halini aldı. Bu arada oniki imam denilen grup ise “zahir odaklı” islama yöneldi. İsmaililer mistik yol ve yaratıcının doğası gibi konularla ilgilenir. İsmaili düşünce yapısı Yeni Plantonculuk‘tan oldukça etkilenmiştir.

İsmaililik daha çok Pakistan, Afganistan ve Hindistan’da yaygındır. Fakat diğer islam ülkelerinde de az da olsa İsmaili topluluklar bulunur.

Şia ile İsmaili Arasındaki Fark

Şia ile İsmaili arasındaki fark özetlenecek olursa;

  • Şiilar Sünnilerden sonra islam dünyasından en büyük topluluktur.
  • İsmaililer ise Şiaların sadece bir koludur.
  • Şialar isimlerini Ali’yi takip etmekten alırlar, İsmaililer ise isimlerini İsmail bin Cafer’den alırlar.
  • Şiiler Ali’nin ilk imam ve Muhammed’in halefi olduğuna inanırlar. İsmaililer İsmail bin Cafer’in ilahi olarak tayin edildiğine ve halef olduğuna inanırlar. İsmaililer imamları takip ederler.

Yorum Bırakın