Şii Namazı ile Sünni Namazı Arasındaki Fark

Şii namazı ile Sünni namazı, içerdiği hareketler ve dualar temelinde birbirinden farklıdır. Sünni müslümanlar çeşitli mezheplerin farklı yorumlarını uygular, Şii müslümanlar ise farklı gelenekleri takip ederler. Sünni müslümanlar Hanbeli, Hanefi, Malikî ve Şafi mezheplerini takip ederken, Şii müslümanlar Caferi mezhebini takip eder.

Bakınız: Şii ile Sünni Arasındaki Fark

Şii Müslümanlar, öğlen ile ikindiyi ve akşam ile yatsı namazlarını birleştirerek kıldıklarından günde üç vakit namaz kılarlar. Sünni Müslümanlar ise günde beş vakit namaz kılarlar. Şia müslümanlarının birleştirdiği iki namaza, mağribin denir. Şii müslümanlar Kerbela kökenli kilden yapılmış bir tahta veya sert bir tablet kullanırlar. Sünni müslümanlar ise namaz kılarken doğrudan doğruya yere dokunurlar.

Şii ve Sünni namazı arasındaki diğer farklılıklar ellerinin konumunu da içerir. Sünni müslümanlar kollarını birleştirirken Şii müslümanlar namaz sırasında kolları birleştirmezler.

Ayrıca, Sünni müslümanlar sabah ezanında “AL-SALATU KHAYRUN MINA NAWM” derken, Şii müslümanlar “HAYYA ALA KHAYR AL-AMAL” derler. Sabah ezanını bu şekilde okumak Şii müslümanlar için bir zorunluluk ya da vacib iken, Halife Ömer’in emriyle durdurulduğu için Sünni müslümanlar bunu söylemeyi bırakmıştır. Hem Şii hem Sünni müslümanlar ezanı vacibe yakın bir sünnet veya zorunluluk olarak görürler.

Şii ve Sünnî namaz arasındaki diğer farklılıklardan biri de Amin sözcüğünün kullanılmasıdır. Amen ya da Amin, İbranice bir kelimedir ve Şia alimleri bunu vacib olarak görmezler, buna karşın Sünni müslümanlar namaz sırasında Fatiha Suresi’nden sonra amin derler. Amin, Fatiha Suresi’nin ardından Sünni müslümanların söylediği bir kelimedir. Şii müslümanlar Fatiha Suresi’nden sonra Kur’an’ın tam bir suresini veya âyetlerini okurken, Sünni müslümanlar bütün bir sureyi okumak zorunda değildir. Fatiha Süresi‘nden sonra Kuran’daki herhangi bir ayetten sadece birkaç ayet veya sadece bir ayet okuyabilirler.

Ayrıca yukarıda belirtildiği gibi Şii ve Sünni namazlar arasında bir çok küçük farklılıklar vardır. Örneği Sünni müslümanlar namaz sırasında şehadet parmaklarını kaldırırlar, Şia müslümanlarında bu yoktur. Şiiler namaz kılarken rahatça katlanmış ayaklar üzerine otururken Sünni müslümanlar bükülmüş ayak üzerinde otururlar.

Şii Namazı ile Sünni Namazı Arasındaki Fark

Şii namazı ile sünni namazı arasındaki fark özetlenecek olursa;

  1. Şii müslümanlar günde üç vakit namaz kılarken, Sünni müslümanlar günde beş vakit namaz kılar.
  2. Sünni müslümanlar kollarını birleştirirken, Şii müslümanlar namaz sırasında kollarını birleştirmezler.
  3. Sünni müslümanlar secdeye giderken alınlarını yere veya seccadeye dokundururken, Şii müslümanlar secde Kerbela toprağından yapılan bir tahta veya blok üzerine secdeye giderler.
  4. Şii müslüman alimler namazda Amin kelimesinin kullanılmasını yasaklarken, Sünni müslümanlar bunu bir zorunluluk olarak görmektedir.
Facebook Yorumları