Sol Beyin ile Sağ Beyin Arasındaki Fark

Önce beynin bilgiyi nasıl işlediğine hızlı bir bakış atalım.

Sol beyin: mantık, analiz, sıralama, doğrusal düşünce, matematik, dil, somut gerçekler, kelimelerle düşünme, şarkı kelimeleri ve hesaplama.

Sağ beyin: yaratıcılık, hayal gücü, bütünsel düşünme, sezgi, sanat (motor becerileri), ritim, sözel olmayan, duygular, görsellik, şarkı tonları ve hayal kurma.

Bildiğiniz gibi, insan beyni sağ beyin ve sol beyinden oluşur. Bu iki parça şekil olarak birbirine benzer, ancak işlevleri farklıdır. Sol beyin aynı zamanda dijital beyin olarak adlandırılır. Okuma, yazma, hesaplama ve mantıksal düşünmeyi kontrol eder. Sağ beyin ise analog beyin olarak adlandırılır. Üç boyutlu duygular, yaratıcılık ve sanatsal duyuları kontrol eder. Bu iki parça birlikçe çalışarak bizim bir insan olarak işlememizi sağlarlar.

Sol Beyin ile Sağ Beyin Arasındaki Fark

Genel olarak, beynimizin sağ ve sol tarafı (hemisfer) bilgiyi farklı şekillerde işler. Bizim tek tip düşünceye karşı doğal bir eğilimimiz olsa bile, günlük hayatımızda beynimizin iki tarafı da birlikte çalışırlar. Sağ beyin görsellik odaklıdır ve resmin detaylarından ziyade daha bütününe bakarak, sezgisel ve eş zamanlı bir şekilde bilgiyi işler. Sol beyin ise sözel odaklıdır ve resmin bütününü elde etmek için önce ilk parçasına bakarak, bilgiyi analitik ve sıralı bir şekilde işler.

Sol Beyin ile Sağ Beyin Arasındaki Fark
Araştırmacılar maymunların “iç düşünceleri” olduğunu iddia eder. “İşleyen demiş ışıldar” kaidesince kullanılan beyin parlar, kullanılmayan ise sönük kalır.

Sol beyin sözel ve analitik düşünür. Sağ beyin ise sözel değildir ve sezgiseldir. Sağ beyin sözcükler yerine resimleri kullanır. Bir insanın hangi beynini daha çok kullandığını öğrenmenin en iyi yolu onları yön anlatırken dinlemektir. Sol beyinli kişi şuna benzer bir yol tarifi yapacaktır: “Buradan batı yönünde üç blok gidip İstiklal Caddesi üzerinde kuzeye yönelin. Üç ya da dört kilometre gidin ve sonra Kumbaraca sokaktan doğuya dönün“. Sağ beyinli kişi ise şuna benzer bir tarif yapacaktır: “İlerideki camiden sağa (sağı işaret eder) dönün. Sonra bir McDonalds ve bir Migros göreceksiniz. Dosdoğru ilerleyin. Bir sonraki ışıklarda, sağda metro istasyonunu göreceksiniz.

Sağ beyin bilgiyi sıralı işlerken, sol beyin bilgiyi rastgele işler. Sol beyinli kişilerin daha sistematik, planlı ve yapacakları işler için listeler tutan insanlar olduğunu söyleyebiliriz. Sağ beyinli insanlar ise bir işten diğerine atlarlar.

Sol beyin dili ve sembolleri işlemede, matematik ve problem çözmede iyidir. Sağ beyin ise sorunu tam kavrayabilmek için görsellere ihtiyaç duyabilir. Sağ beyinli birisi problemin cevabını biliyor olabilir fakat nasıl sunacağını bilemeyebilir. Sol beyinli birisi ise sunum yapmada ve kendini sözlü ifade etmede herhangi bir güçlük çekmeyecektir.

Sol beyinli insanlar daha disiplinli, mantıklı, doğrudan, sert ve gerçek olabilirken, sağ beyinli insanlar daha çok eğlenceli, karmaşık, diyagonal, hayali ve esnek olabilirler.

Herşey Sadece Düşünce Şekli Farklılığından İbaret

Sağ beyin ya da sözel olmayan düşünce genellikle daha “yaratıcı” olarak kabul edilir olsa da, burada yanlış ya da doğru yoktur; sadece iki farklı düşünce şekli vardır. Sağ elini kullananın solaklara karşı üstünlüğü olmadığı gibi, sağ ya da sol beyinlerden biri diğerinden daha iyi değildir. Önemli olan farklı düşünce yollarının varlığının farkında olmanız ve sizin kendi doğal tercihinizin ne olduğunu bilmeniz, ve böylece daha az baskın tarafınıza dikkat ederek onu geliştirmeye çalışmanızdır.

Beynin her iki yarım küresinin de gücünü harekete geçirerek, bir insan daha iyi bilgi işleme ve koruma kapasitesine sahip olabilir.

Facebook Yorumları

Yorum yapın