Cambridge Felsefe Sözlüğü’ne göre etik terimi ahlak ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Paul ve Elder, birçok insanın etiği, sosyal sözleşmelere, dini kararlara ve yasal tüzüklere uygun davranış olarak gördüğünü iddia etmektedir. Fakat etik, tek başına bir kavramdır ve ona bağlı herhangi bir dizgeden bağımsız olarak tartışılabilir. Etik ahlaki felsefeyle ilgilidir ve doğru ya da yanlış, iyi ya da kötü, fazilet ya da kötülük, adalet ya da haksızlık gibi konularda döner. Etik etüdü üç alanda yayılır; Meta-etik, normatif-etik ve uygulamalı-etik.

Sonuçculuk (Sonuçsalcılık) ve Kantçılık, bir eylemin doğruluğu ya da hatalılığı gibi sorularla ilgilenen normatif-etik altına giren iki karşıt kavramdır.

Sonuçsalcılık

Etike yönelik bu yaklaşım şu özlü sözcüğe dayanır; ‘amaçlar araçları haklı çıkarır‘. Teori, bir hareketin doğru veya yanlış olup olmadığının, eylemin sonuçlarına bağlı olduğunu belirtmektedir. Sonuç iyi ise o zaman davranış iyidir ve tam tersi ve daha iyi sonuç daha iyidir. Dolayısıyla, belirli bir durumda, bir aracının doğru eylemi, tüm iyi sonuçlara yol açan alternatif eylemler arasındaki eylemdir. Dolayısıyla sonuçsalcılık (consequentialism), ahlaki bir ikilemle karşı karşıya olan bir kişinin en iyi sonucu veren bir eylemi seçmesi gerektiğini ve genel olarak insanların sonuçlarını optimize etmek için başarılı olması gerektiğini varsaymaktadır.

Sonuçlar farklı yapılarda olabilir, bu nedenle optimize edilmesi gereken farklı sonuç fikirleri olabilir. Bunlar;

 • Faydacılık: Bu anlayışa göre, insanlar ekonomi açısından refahı veya fayda sağlamayı en üst düzeye çıkarmak için gayret göstermelidirler. Dolayısıyla eylem isteği karşılamalıdır.
 • Hedonizm: Bu yaklaşıma göre insanlar, bir eylemin sonuçları olarak memnuniyeti maksimize etmeye çalışmalıdır.

Sonuçsallığın Artı Yönleri

 • İnsanların mutluluğu/refahı arttıran şeyleri yapması veya mutsuzluğu/mutsuzluğunu azaltması mantıklıdır.
 • İnsanlar, sonuçların prizması ile görülen eylem üzerine kararlar alırlarsa mantıklıdır.
 • Karar verme süreci kolaydır, daha az stresli ve sağduyuya odaklıdır.

Sonuçsallığın Eksi Yönleri

 • Her alternatif karar iyice değerlendirilmelidir.
 • Bu tür değerlendirme zaman alıcıdır ve böyle bir değerlendirme amacını bozabilir.
 • Herkes Consequentialism tarafından yönlendirilirse, zevk veya refah deyin, insanların belirli bir durumda nasıl hareket edeceğini tahmin etmek çok zor olacağı için bunun toplumun çıkarına zarar vereceği savunulmaktadır.
 • Mezheplere, gruba veya aile üyelerine karşı önyargılı veya sadakati olan kişilerin veya grupların eylemleri, toplumdaki güvensizlik taşkınlarını açabilir.

Kantçılık

Alman filozof Immanuel Kant (1724-1804), sonuçsalcılığa karşı çıktı ve halk arasında Etik Kantçılık teorisi olarak bilinen bir deontolojik ahlaki etik teorisini yaymaya başladı.

 

Kantçılığın temel önermesi, insanların eylemlerinin sonuçlara bağlı kalmasından ziyade görevini yerine getiren kategorik emirler tarafından dikte edilmesi gerektiğidir. Kant, bir eylemin doğruluğunun ya da hatalılığının iki sorunun cevabına dayandığını söyler: ilk önce aracı acele ederse herkesin önerdiği kadar davranması gerekirse davranış etik ya da ahlaki olur. İkincisi, temsilci, hareketin insanın amacına saygılı olduğuna inanıyorsa ve faydayı ya da zevki en üst düzeye çıkarmak için yalnızca bir insanı kullanmazsa, eylem ahlaki ya da etiktir.

Kategorik zorunluluk koşulsuz emredir. ‘Eğer aç kalırsanız, yemelisiniz‘ gibi emir, kategorik zorunluluk değil, sanki aç hissetmiyormuş gibi şartsız değil, komutu görmezden gelebilir. Fakat hile yapmanın, borcunu bozan bir kişinin refah seviyesini artıracak olsa bile, ‘aldatmamalısınız’ gibi bir emir, kategorik zorunluluktur, çünkü kimse herhangi bir kılık değiştirmiş halde komuta atlayamaz. Öldürme, çalma, yalan söyleme gibi belirli eylemler evrensel olarak kesinlikle yasaklanmıştır. Ahlak böyle emirlere dayanır ve emirler tarafından emredilir ve hiç kimse kaçamayıp istisna kabul etmez. Kategorik zorunluluklar, benzer bir durumda herkese rehberlik etmeyi akılcı bir şekilde sağlayacak olan, maksimize veya ilkeye dayanır. Böylece eğer ‘batan tekneden ayrılan en son kişi benim“derse, iyi bir özdeyiş gibi görünüyor. Ancak, kategorik bir zorunluluk olamaz, çünkü herkes, benzer durumlarda herkesin aynı şekilde davranması gerektiğini rasyonel olarak düşünemez. Herkes batan teknede aynı şeyi yapsa bile, herkesin teknede batması için yönetilemeyen bir durum ortaya çıkabilir. Dolayısıyla Kant’a göre bu ahlaklı veya ahlaki olarak adlandırılamaz.

Aynı zamanda ahlaki görevin unsuru vurgulanır. Dolayısıyla, bir kişi saf keyif elde etmek için paha biçilmez bir para yatırma makinesine bir piyangodan çıkan tüm para ödülünü bağışlarsa, bu, Kant’a göre ahlaklı ya da ahlaki olarak adlandırılamaz, çünkü vericinin amacı zevktir. Öte yandan, aynı kişinin sevdiği annesinin emri altında aynı şeyi yapması durumunda, etik ya da ahlaki olarak değerlendirilmelidir; çünkü eylem sonuçta yönlendirilmemektedir; ancak annesinin söylediğini takip etmesi en büyük öneme sahiptir.

Kantçılığın artı noktaları

 • Avantajı kusurundan kaynaklanan bir gelişmedir. On kişiyi kurtarmak için bir kişiyi öldürmek Consequentialism (sonuçsalcılık) tarafından kabul edilir. Böylece kötü bir davranış iyi sonuçlar doğurur.
 • Kant’ın teorisi kültür, kanuni tüzük veya bireysel durumlara bakılmaksızın evrensel ahlaki yasalara dayanmaktadır.
 • Çok basit, birinin beni öldürmemesi gerektiğini düşünüyorsam o zaman kimseyi öldürmemeliyiz.
 • Teori mantıklıdır ve herhangi bir duygudan yoksundur.
 • Teori, uluslararası hukuku desteklemektedir.
 • Teori, temel insan haklarına, yaşama hakkı’na saygılıdır. Anti-ötanazi lobisinin temel mantığı budur.

Kantçılığın eksi noktaları

 • Kötü sonuçlara yol açabilir. On kişinin hayatını kurtarmak için bir kişiyi öldürmemek iyi bir işlemdir ancak on kişinin ölümüne neden olur.
 • Teori katıdır, herhangi bir esnekliğe izin vermez, yukarıda belirtildiği gibi on kişinin ölümüne neden olur.
 • Kontrolün yetersiz olduğu kalabalık bir trende bilet alımını atlamayı cazip kılabilir.
 • Kantçı Ross, görevlerin mutlak olduğunu savunur. Ancak pratikte mutlak görev diye bir şey olamaz. Bir kişi, annesi tarafından dikte edilerek hayır işlerine bir miktar bağışta bulunabilir. Aynı zamanda aynı kişi söz verdiği hasta olan bir arkadaşına yardım etme görevini de üstlenebilir.
 • Kant’a göre, hayvanların (insanlardan olmayanların) içsel bir değeri yoktur, dolayısıyla onları öldürmek etik kurallara zıt değildir. Bu doktrine çevreciler tabii ki katı nedenlerden dolayı karşı çıkar.
 • Ölüm cezası Kantçı retribüal adalete dayanıyor. Bu konuya, Bentham tarafından uzun zaman önce meydan okundu ve geride kaldı ve bugünün modern demokratik devletlerinin çoğu, bunu yok etti ve hala uygulamada olduğu yerde, “nadir bulunan suçlardan en nadir olan” ek bir madde eklendi.
 • Evrensel kurallar, aynı ahlaki soruyla çeşitli durumlar üretir. Bu, ahlakı mutlak değil göreceli yapar.
 • Kantçılığı takip etmek kolaydır. Sonuçsalcılık, bazı durumlarda karmaşık karar verme sürecini içerir.
 • Kantçılık insan haklarına ve eşitlik yasasına saygılıdır. Sonuçsalcılık bu tür yasaları ihlal edebilir.
 • Kantçıcılık, sonuçsalcılıktan daha fazla itirazı kabul etmiştir.

Sonuçsalcılık ile Kantçılık Arasındaki Fark

Sonuçsalcılık ile Kantçılık arasındaki fark özetlenecek olursa;

 • Etik teori olarak sonuçsallık kavramı, fayda, refah veya zevk olsun sonuçların doğasına dayanır. Kantçılık, mutlak olan ahlaki zorunluluklara dayanır.
 • Sonuçsalcılık kötü sonuçlara yol açabilir. Kantçılık, kötü sonuçlara iyi bir sonuç verebilir.
 • Sonuçsalcılık, cezalandırıcı adaleti teşvik eder. Kantçılık, cezalandırıcı adaleti teşvik etmez.
 • Kantçılık çelişkili duruma neden olabilir. Sonuçsalcılık çatışma oluşturmaz.
Facebook Yorumları

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here