Sosyalizm toplumda eşitlik demektir, demokratik sosyalizm ise demokratik bir devlette eşitlik demektir.

Sosyalizm, kolektif mülkiyet ve üretim araçlarının ve malların dağıtımının yönetim sistemi olarak tanımlanabilir. Sosyalizme göre kapitalist bir devlette, zenginlik ve güç, toplumun küçük bir bölümü arasında konsantre olarak dağıtılmıştır. Sosyalizm aynı zamanda tüm insanların toplumun ortak faydası için işbirliği içinde ve eşit bir şekilde çalıştığı ekonomik bir sistemdir.

Demokratik sosyalizm, demokrasi karakterine daha fazla önem verir. Demokratik sosyalizm, sosyalizm ile hemen hemen aynı ilkelere sahiptir. Ancak demokratik sosyalizm sandık aracılığıyla sosyalizme inanmaktadır. Hükumet ve toplumda herhangi bir değişikliğin adil seçimler yoluyla olması gerektiğini belirtmektedir.

Sosyalizm terimi, sanayi devrimi ile bağlantılı olarak ekonomik ve sosyal değişikliklerin bir sonucu olarak 18. yüzyılın sonlarında ve 19. yüzyılın başlarında doğdu. Socialisme terimini ilk kullanan eden kişi Henri de Saint Simon oldu. Bu teorinin en büyük düşünürlerinden olan Noel Babeuf, Charles Fourier, Robert Owen Karl Marx ve Engels, kapitalizmin ortadan kaldırılarak ekonomik faaliyetlerin rasyonalize edilmesi için modern teknolojinin uygulanmasına inandılar. Ayrıca özel mülkiyeti de eleştirdiler.

Demokratik sosyalizm 19. yüzyılın sonlarında belirgin hale geldi. Demokratik sosyalizm Avrupa’daki temelleri 1. Dünya Savaşı’ndan sonra atıldı. Ayrıca ABD’de, Demokrat sosyalizm sosyalist Eugene V Debs‘ten sonra büyük bir hareket haline geldi. Demokratik sosyalizm günümüzde Latin Amerika, Asya ve birçok diğer bölgeye yayıldı.

Demokrat sosyalist partilere örnek olarak aşağıdakiler gösterilebilir;

Ülke Parti
Birleşik Krallık İşçi Partisi
İspanya Podemos
Almanya Die Linke
Portekiz Left Bloc
Fransa Left Front

Bilinen bazı demokrat sosyalist politikacı ya da düşünürlere örnek olarak aşağıdakiler gösterilebilir;

Politikacı/Düşünür Ülke
David Ben Gurion İsrail
Zulfikar Ali Bhutto Pakistan
Tony Blair Birleşik Krallık
Hugo Chavez Venezuela
Nelson Mandela Güney Afrika
Bernie Sanders ABD
Albert Einstein Almanya
İlgili Haber:  Komünizm ile Demokrasi Arasındaki Fark

Sosyalizm ile Demokratik Sosyalizm Arasındaki Fark

Sosyalizm ile demokratik sosyalizm arasındaki fark özetlenecek olursa;

  • Sosyalizm, kolektif mülkiyet ve üretim araçlarının ve malların dağıtımının yönetim sistemi olarak tanımlanabilir. Demokratik sosyalizm ise, demokrasiye daha fazla önem verir.
  • Sosyalizm aynı zamanda tüm insanların toplumun ortak faydası için işbirliği içinde ve eşit bir şekilde çalıştığı ekonomik bir sistemdir.
  • Demokratik sosyalizm sandık aracılığıyla sosyalizme inanmaktadır. Hükumet ve toplumda herhangi bir değişikliğin adil seçimler yoluyla olması gerektiğini belirtmektedir.
  • Demokratik sosyalizm, sosyalist ekonomik sistemi altında üretim araçlarının toplu mülkiyeti ve demokratik yönetim sistemidir.
  • Demokratik sosyalizmin, sosyalizmden ilkesel olarak farkı yoktur. Demokrat olmadığını düşündükleri Marksist-Leninist sosyalizmden kendilerini ayırt etmek için demokrat sosyalizm adını almışlardır.
  • Demokratik sosyalizm, devrimsel veya reformist bir şekilde olmayabilir.
  • Sosyalizm terimi, sanayi devrimi ile bağlantılı olarak ekonomik ve sosyal değişikliklerin bir sonucu olarak 18. yüzyılın sonlarında ve 19. yüzyılın başlarında doğdu.
  • Demokratik sosyalizm 19. yüzyılın sonlarında belirgin hale geldi.

Sosyalizm ile demokratik sosyalizm arasındaki fark özetle bu şekilde. Sizin de eklemek istedikleriniz varsa yorum bırakabilirsiniz.

Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın