Sosyalizm ve Komünizm Arasındaki Fark

Son güncelleme: 5 ay önce

Sosyalizm toplumdaki her bireyin eşit yaşamasını amaçlayan ekonomik bir sistem olarak kabul edilir. Komünizm ise hem her bireyin eşit yaşamasını amaçlayan ekonomik bir sistem hem de sınıfsız, devletsiz ve dinsiz bir toplumu ideal kabul eden politik bir ideolojidir. Komünizm sosyalizmin daha radikal bir şekli olarak yorumlanır.

Hem sosyalizm hem komünizm ekonomik kaynakların kolektif bir şekilde halkın mülkiyetinde olması ve merkezi bir organizasyon tarafından yönetilmesi prensibini temel alır. Fakat ekonominin yönetimi ve kontrolü noktasında birbirlerinden ayrılırlar. Sosyalizmde halk ekonominin nasıl işleyeceğine komünler veya seçilmiş konseyler vasıtasıyla kendisi karar verir. Bu sosyalizmi biraz liberal bir sistem yapar çünkü halkın büyük bir çoğunluğunun ekonominin yönetimi noktasında söz hakkı vardır. Komünizm ise ekonomiyi tek bir otoriter parti vasıtasıyla yönetir. Komünizmde ekonominin nasıl yönetileceği sadece belirli bir grup tarafından belirlenir. Bu yüzden komünizm sosyalizme kıyasla daha muhafazakar ve kapalı bir sistem olarak görülür.

Sosyalizm ve komünizm ekonominin ürettiği refahın dağıtılması noktasında da birbiriyle ayrışır. Sosyalizm elde edilen mal ve hizmetin bireylerin üretkenliğine göre dağıtılması gerektiğini savunur. Komünizm ise tam tersine mal ve hizmetlerin bireylerin ihtiyacına göre dağıtılması gerektiğini savunur.

Sosyalizmde iki tür mülk vardır: (1) bir bireyin sahip olabileceği şahsi mülk. (2) toplum için üreten endüstriyel mülk. Bireyler örneğin kamera sahibi olabilirler fakat kamera üreten bir fabrika sahibi olamazlar. Komünizmde ise bütün mal ve mülk kamuya aittir ve toplumun bütünü tarafından serbest olarak kullanılabilir.

Sosyalizm ve komünizm kapitalizme yaklaşımları noktasında da birbirlerinden ayrılırlar. Sosyalistler kapitalizmi eşitliğe ve kamu yararına bir tehdit olarak görürler. Fakat kapitalist sınıfı yok etmenin bir ihtiyaç olmadığını, aksine kapitalist sınıfın sosyalizme geçiş için bir enstrüman olarak kullanılması ve kontrol altında tutulması gerekliliğini savunur. Sosyalistler ayrıca kapitalizmin sosyalist bir devlette var olabileceğini savunur. Komünizm ise sınıfsız bir toplum için kapitalizmin tamamen yok edilmesi gerektiğini savunur.

  Sosyalizm ve Liberalizm Arasındaki Fark

Sosyalizm ve Komünizm Arasındaki Fark

Özetlemek gerekirse;

 • Sosyalizm ekonomik bir sistemdir, komünizm ise hem ekonomik hem de politik bir sistemdir.
 • Sosyalizmde halk ekonominin nasıl işleyeceğine komünler veya seçilmiş konseyler vasıtasıyla kendisi karar verir. Komünizm ise ekonomiyi tek bir otoriter parti vasıtasıyla yönetir.
 • Sosyalistler mülkü bireyin üretkenliğine göre dağıtır, komünistler ise mülkü bireyin ihtiyacına göre dağıtır.
 • Sosyalistler şahsi mülk edinebilir, komünistler edinemez.
 • Sosyalist bir sistemde kapitalizm var olabilir fakat komünist bir sistemde kapitalizmin yaşam şansı yoktur.

Sosyalizm ve komünizm arasındaki fark özetle bu şekilde. Sizin de eklemek istedikleriniz varsa lütfen yorum bırakın.

Bu haberle ilgili siz ne düşünüyorsunuz?

6 YORUM

 1. Kapitalizmde seymaye sahipleri kapitalistler sosyalizmde işçilerdir bu yüzden üretmek için teşvik sistemi mevcuttur. Komünizmde doğal insanın rasyonelliğine dayalı bir teşvik sistemi yoktur.

  • Aslında tam tersi. Komünist liderler aslında “ölene kadar çalış ” felsefesini korumaya çalışmaktadır. Ayrıca kominizme geçmeye çalışan çoğu devlet göz açıp kapayıncaya kadar kendilerini faşist bulmuşlardır. Şimdiyse kalan en güçlü sosyalist devlet Küba. Bu saatten sonra daha komunist veya sosyalist ülke olamaz çünkü kapitalist sistem devletleri savunmakta.

 2. Komünizm’de belirli bir zümre filan yok …..burada ki bilgi kirliği ve yanlış ifade . bunu ekleyen kimse baya kalın kafalıyımış…Komünizm’de isteyen inanır istemeyen inanmaz..ayrıca EKONOMİ diye bir anlam ve kavram kargaşası yoktur. herkes ürettiğini birlikte tüketir..ve kimse kimseyi yönetmez..en vasit şirinlere bakabilirsiniz.

 3. kapitalizmde güç para sahibi, faşizmde güç diktatör, komünizmde güç bir grup partiye egemenlerdir. her türlü şekilde birilerinin iradesinde yönetilirsin. sosyalizm veya demokrasi en ideali ancak onlarda kaliteli, eğitimli birey ister yoksa halin dumandır.

 4. Oha yaaa. 
  Arkadaş yanlış bilgilendirme olurda bu kadarı da olmaz.
  Yav cahil olursun bilmezsin anlarım da, bu kadar bilgisiz olduğun bir konuda böyle ahkam kesilir mi hiç?
  Komünizm ile sosyalizm arasında ki farklar sorusuda yanlıştır zaten. Komünizm sosyalizmin tamamlayacısıdır. Komünizm’e giden yol sosyalizmden geçer. Dolayısıyla yan yana kıyaslanacak şeyler değillerdir. 

  Komünizm’in detaylarına dair somut bilgiler yoktur. Bu yüzden ütopyadır (ütopya olması imkansız olduğu anlamı taşımıyor sadece çok ileri ve çok farklı bir konjoktürü tarif eder. ancak hayal edilebilecek bir durumdur. Tıpkı Einstein’ın izafiyet teorisi gibi!) 
  Sadece belli başlı temel konular öngörülebiliyor. Bunlarda şunlardır.

  1. Komüizm’de bireysel mülkiyet yoktur. Bütün dünyanın kaynakları bütün insanlığın ortak malıdır. Bu kaynaklar herkese eşit DAĞITILMAZ! herkes ihtiyacı kadarını ALIR. Kimse toprak, makine, ev gibi varlıkları mülk edinemez. Halk diliyle söyleyecek olursak hepimiz kiracıyız bu dünyada. Bu kaynakları ancak ihtiyacımız kadarıyla geçici bir süre kullanabiliriz. Tabi bunun sonucunda da miras yoktur ve herkes eşit fırsatlarla doğar.

  2. Komünizm’de sınıflar yoktur. Mülkiyet olmadığı için kimse bir başkasını zengin etmek için çalışmaz. Yapılan üretim topyekün insanlığın hepsi içindir ve paylaşılır. Ve herkes yeteneği doğrultusunda çalışır.

  3. Komünizmde sınırlar yoktur. Yani ülkeler yoktur. İnsanlık milliyet ve din üzerinden birleşip ayrışmaz. Tek birleştirici ve ayırıcı unsur insan olmaktır. 

  4. Komünizm’de devlet yoktur. İnsanların neyi yapıp neyi yapmaması gerektiğini, nasıl organize olacağını belirten bir otoriteye ihtiyacı yoktur. Çünkü insanlar sorumluluklarını bilecek kadar gelişmiş, aç gözlü olmayacak kadar ihtiyaçlarını giderebilecek durumdadır.

  Komünizmi özetleyen bir slogan vardır. “Herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacına göre!”
  Son olarak komünizm insanların kendi arasında verdiği çatışma ve mücadeleyi bitirip, bunun yerine bütün enerjisini evrene karşı birleştirdiği bir sistemdir.

  Yukarıda yazdıklarım ilk bakışta bir çok insan için imkansız ve insan doğasına aykırı gibi görünmektedir. Bugünün koşulları ile değerlendirildiğinde imkansızdırda zaten. Çünkü bugünün insanı vahşi kapitalizmin yaratmış olduğu cahil, aç gözlü ve bencil insandır. Dolayısıyla hadi komünizme geçiyoruz desen bugünün insanıyla bu mümkün değil.
  Çünkü komünizmin gelebilmesi için YENİ İNSAN diye tanımlanan son derece farklı bir insan modeli gerekir. 
  İşte tam bu noktada bu YENİ İNSAN tipolojisini yaratabilmek için bir geçiş dönemi lazımdır ve bunun adıda Sosyalizm’dir.
  Sosyalizm bu YENİ İNSAN’a geçiş süreceini devlet gücüyle yapmaktadır. Bir çeşit toplum mühendisliğidir. Eğitimi zorunlu kılar, suça karşı caydırıcı yaptırımlarda bulunur, üretimi halkın çıkarları doğrultusunda organize eder. 
  Yani bir çocuğun eğitilmesi gibi. Kendisi için neyin hayırlı olduğunu bilecek bilince sahip olmayan, sadece anlık zevkleri doğrultusunda hareket eden bir çocuk için nasıl ki eğitim görmüş ebeveynler kararlar alıyorsa aslında sosyalizmde halkın tamamının çıkarları için kararlar alır ve bunu uygulamaya koyar.
  Ve nasıl ki bu çocuk büyüdükçe ailenin onun adına karar almasına gerek kalmıyorsa sosyalizm de yeni insanı yarattığı düzeyde halk adına karar alma ve organizasyon yapma gereksinimini yitirir. Bu yol komünizme giden yoldur.

  Sosyalizm yine her detayı net belli olmasa da komünizme göre çok daha somut bir sistemi tarif eder. En temel özellikleri.

  1. Özel mülkiyet kısmende olsa vardır. Ama en başta fırsat eşitliğini ortadan kaldıran üretim araçlarının mülkiyeti yasaktır. Mesela kimse fabrika kuramaz. Kimse kendi evi dışında bir eve sahip olup bu mülkiyet üzerinden ekstra gelir elde edemez. Bun birikimi miras bırakıp eşitsiz gelişimi körükleyen adaletizliğin önüne geçer. 
  Mesela bir İlber Ortaylı veya Celal Şengör olmak için zengin bir aileden gelme koşulu yerine cahil bir köylü çocuğunun uzaya çıkan ilk insan olması fırsatını verir.
  2. Sosyalizmde sınırları belirlenmiş bir devlet vardır. 
  3. Devlet olduğu için hiyerarşi vardır ve dolayısıyla sınıflar vardır.
  4. Komünizm dünya sistemi iken sosyalizm daha yerel bir ülkenin yönetim şeklidir.
  4. Komünizmde her birey yeteneğine göre VERİP, herkes ihtiyacına göre ALIRken, sosyalizmde herkesten yeteneğine göre ALINIR ve herkese yeteneğine göre VERİR. Buradaki almak ve vermek nüans farkı çok önemli ve temeldir.
  Bu temel konularda ki farklar başka farklarda yaratır her birini yazmak mümkün değildir. Örneğin sosyalizmde ordu vardır komünizmde yoktur. 

  Yapabildiğim en özet açıklama budur.

Bir Cevap Yazın