Sosyalizm devletin malın, hizmetin ve işçi maaşlarının kontrolüyle bütün ekonomik gücü elinde tutması gerektiğini savunur. Sosyalizm insanların anayasa çerçevesinde belirlenen kanunlara uymasını ister. Buna karşılık olarak vatandaşlarına karne veya hisse ile kaynakları sunar.

Liberalizm ise klasik ve modern liberalizm olmak üzere iki kısma ayrılır. Klasik liberalizm devletin bir enstitünün veya kuruluşun kontrolünü elinde tutması gerektiğini savunur. Bu şekilde bu kuruluş ya da enstitünün insanlara bedava ve sürekli hizmet vermesi sağlanmış olur. Klasik liberalizm hükümetin vatandaşlarına kurallara uymaları için bir kurallar kitabı ya da anayasa dayatması gerekliliğine inanmaz. Fakat modern liberalizm bu noktada klasik liberalizmden ayrılır.

Modern liberalizm ekonomik ve politik güvenin sağlanmasının yanısıra sosyal güvenin de temin edilebilmesi için hükümetin vatandaşın günlük yaşantısı içinde olması gerektiğini savunur.

Modern liberalizm etkileri bakımından sosyalizm ile kıyaslanabilir çünkü her iki ideoloji de devletin vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmesinin hem ekonomiyi hem de özel sektörü kontrol altında tutmaktan geçeceğine inanır. Bunun yanısıra devletin ayrıca vatandaşlarını yakın denetim altında tutarak sistemi baltalamalarına engel olması gerektiği düşünülür. Günümüzde pek çok politikacı modern liberalizmi destekler çünkü devletin bütün gücü elinde tutması halinde bütün problemleri çözeceğine inanırlar. Bu politikacılar toplumdaki farklı sınıflar arasındaki eşitsizliği işaret ederek fakir ve marjinalize olmuşların faydasına görünen reformlar sunarlar fakat aslında bu reformlar devletin gücünü daha da arttırmak ve özel sektörü tamamen devlet kontrolü altında tutmak amaçlıdır.

Sosyalizm ve Liberalizm Arasındaki Fark
Ludwig von Mises vs Karl Marx

Kapitalistler ve demokrasi yanlıları sosyalizm ve modern liberalizmin ekonomik gelişmenin zararına olduğunu savunur. Çünkü doğrudan devlet, özel sektör ve kuruluşlar tarafından kontrol edilen ve yönetilen mal fiyatları ve işçi maaşlarının sosyalist veya modern liberal bir yönetim altında çok renklilik ve çeşitlilik gösteremeyeceğini öne sürürler. Düşünce ve fikir özgürlüğüne önem veren insanlar da sosyalizm ve modern liberalizme karşıdırlar çünkü bu tür ideolojilerin vatandaşların haklarını kısıtladığını, hangi ürünü satın almak, hangi işte çalışmak ya da hangi inanışa sahip olmak gibi hakların ellerinden alındığını iddia eder. Modern liberalizmin sosyalizmden daha az göze çarpan, daha hoş gözüken fakat aldatıcı bir yapıya sahip olduğu savunulur. Fakat modern liberalizm de sosyalizm gibi devlete ekonomiyi, politikatı ve sosyal güveni temin için çok fazla güç verir.

TDK’da liberalizm şöyle tanımlanmıştır:
Devletin bireylerin medeni, iktisadi ve siyasi haklarının önünü açtığı ve serbest piyasayı öne çıkarttığı, siyasi felsefi akım.”

TDK’da sosyalizm ise şöyle tanımlanmıştır:
“Toplumculuk, sosyalist sistem.”

Sosyalizm ve liberalizm arasındaki fark

1. Sosyalizm ekonomik gelişmenin ve sınıflar arası eşitsizliğin giderilmesinin ancak ve ancak devlete tüm ekonomik ve politik gücün verilmesi ile sağlanacağını savunur.

2. Klasik liberalizm devletin bir kuruluşun yönetimine halkın ücretsiz hizmet alabilmesi koşuluyla el koyabileceğini savunur. Klasik liberalizm ekonomik gelişme ve adalet için sosyalizm gibi kuralları dayatmaz.

3. Modern liberalizm devletin ekonomik ve politik gücün yanısıra vatandaşlarının sosyal yaşamında da yer alması gerektiğini savunur. Bundan dolayı modern liberalizm klasik liberalizmden ayrılır ve daha çok sosyalizme yakınsar.

4. Liberalizm bireysel, sosyalizm ise kolektif aksiyona inanır.

Facebook Yorumları

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here