Sosyoloji ile Psikoloji Arasındaki Fark

Son güncelleme: 4 sene önce

Psikoloji ve sosyoloji el ele giden bilimsel çalışmalardır. Her ikisi de insanlara duyguların, ilişkilerin ve davranışların dinamiklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Yine de, önemli farklar vardır ve karmaşıklıkları ve nüansları ile her rolü önemli ve dikkate değerdir.

Psikoloji

Psikolojinin temel belirleyici işareti, daha büyük bir toplum ya da kültür üzerindeki bireyin ya da küçük grubun zihninin çalışması olmasıdır. Psikoloji, toplumu genel olarak anlamanın, akıl hastalığındaki eğilimleri, stresi ve insan davranışlarını ve problemlerini birer birer incelemeye meyillidir.

Psikologların araştırdığı bazı özel şeyler şunlardır:

 • Stres
 • Bellek
 • Keder
 • Yaratıcılık
 • Yaşlanma
 • Zeka
 • Öfke

Bunlar ve diğer duygusal ve sosyal tepkiler bir psikologun eserinin en önemlisidir.

Psikologlar özel muayenehanelerde danışman olarak, hastanelerde, laboratuarlarda, devlet merkezlerinde, araştırma merkezlerinde veya okulda öğretmenler veya kariyer veya rehberlik danışmanları olarak çalışmaktadırlar. Toplum büyüdükçe ve daha karmaşıklaştıkça, birtakım yerlerde önemli iş bulmaya devam ederler. ABD’de psikoloji alanında çalışan bir kişinin ortalama maaşı yılda 68.000 dolar civarındadır.

Sosyoloji

Sosyoloji, bireylerin ötesine geçer ve belirli lensler veya bağlantılar vasıtasıyla toplumları inceler. Sosyologlar uzun yıllar boyunca toplumsal davranışların çoğunun bazı toplumsal ilişkilerle (cinsiyet, ırk, din ve sosyal sınıf) bağımlı veya dikte edildiğini keşfettiler. Bu filtrelerin her biri kültür ve toplumda benzersiz ve önemli bir bakış açısı sunar.

Çevre, sosyal ve ekonomik eşitsizlik ve engelliler ve doğmamış olanlar da dahil olmak üzere savunmasız nüfus ile ilgili önemli konular genellikle sosyoloji şemsiyesi altında çalışan insanlar tarafından kamuoyuna sunulmaktadır; genel nüfusun neden bu konuların önemli olduğunu anlamalarına yardımcı olur ve toplumun bir bütün olarak sahip olabileceği (veya sahip olduğu) uzun süreli etkilerini anlar. Birincil sorumluluğu, kültürleri ve insanları gözlemlemek, güncel konuları araştırmak ve “bu konular toplumun gelişimini veya sağlıklı olmasını nasıl etkileyecektir?” gibi sorular sormaktır.

  Antropoloji ile Sosyoloji Arasındaki Fark

ABD’de sosyoloji alanında çalışan birisi, örneğin sosyolojik araştırma veya öğretim yaparak, işlerine, tecrübelerine ve eğitimlerine bağlı olarak ortalama 72.000 dolar kazanabilir. Bununla birlikte, sosyologlar çok sayıda endüstride görev yapar ve “sosyoloji” olarak özel olarak işaretlenmeyen bir alanda işler için daha az rekabeti buluyor olurlar. Sosyolojinin arka planına sahip insanlar bu belirli pozisyonlarda ve daha fazlasını yapabilirler:

 • Kentsel planlayıcı
 • Olumlu eylem çalışanı
 • Sayım araştırmacısı
 • İnsan Kaynakları Yöneticisi
 • Düzeltme memuru
 • Halk sağlığı süpervizörü

Hem psikoloji hem de sosyoloji alanlarında yapılan araştırmalar sosyal bilimlerin geleceği için önemlidir. İlişkiler geliştirmenin, yaratıcı çıktıların büyümesinin ve belirli kişilik türleri için en iyi işi keşfetmenin gibi şeylerin başarısı, hem psikolojiye hem de sosyolojiye bağımlıdır.

İnsanların, insanlığın, toplumsal yapıların nihai çıkarımları – örtüştüğü bütün yerleri not etmek ilginç olsa da – onlar da çok farklıdır ve farklı disiplinlerden her birine ilgi duyarlar. Bu farklılıklar, sosyal bilimlerde gereklidir.

Sosyoloji ile Psikoloji Arasındaki Fark

Sosyoloji ile psikoloji arasındaki fark özetlenecek olursa;

 • Sosyoloji daha çok bir nevi grup düzeyindedir, yani bir insanın toplumda nasıl davrandığı ya da hareket ettiği gibi konuları inceler. Psikoloji ise kişinin düşüncesinin davranışını nasıl etkilediği gibi bireysel düzeyle daha fazla ilgilidir.
 • Psikoloji, bireyin normal psikolojik işlevini tekrar kazanmasına yardımcı olmaktır; böylece bağımsız olarak yaşayabilir; sosyoloji ise, yıkıcı dış etkenleri yaşayan insan gruplarına destek vermeye daha fazla önem verir.
 • Sosyoloji, toplumu büyük oranda ilgilendiren meslekler (kriminoloji gibi) için yararlıdır; psikoloji ise, bireylerle uğraşan insanlara (avukatlar gibi) yarar sağlamaktadır.

Sosyoloji ile psikoloji arasındaki fark özetle bu şekilde. Sizin de eklemek istedikleriniz varsa yorum bırakabilirsiniz.

Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın