Spinal Anestezi ile Epidural Anestezi Arasındaki Fark

Spinal Anestezi ile Epidural Anestezi Arasındaki Fark

Uyarı: Bu yazı yalnızca bilgi verme amaçlıdır. Yazılanlar doktor uyarısı ya da önerisi değildir.

Spinal ve epidural anestezi acıyı bloke ve yok etmek için ilaçlar vasıtasıyla vücudun bir kısmının uyuşturulması işlemidir. Hem spinal hem de epidural anestezi boyunca hasta uyanık haldedir fakat acı hissetmez.

Özel bir çözeltiyle temizlenen vücudun arka tarafına iğne yapılır. İğne yapılan kısım genelde vücudun bel tarafıdır. İntravenöz hat (IV) ile damarlara ilaç aktarılır. Hastaya sakinleşmesi için ayrıca ağız yoluyla da ilaç verildiği olur.

Epidural veya spinal anestezi yapan doktorlara anestezi uzmanı ya da anestezist denir.

Epidural Anestezi

Doktor iğne içindeki ilacı omuriliği çevreleyen keseye enjekte eder. Bu alana epidural boşluk denir. İlaç vücudun belirli bir kısmını uyuşturur ve hastanın acıyı hissetmemesini sağlar. İlaç vücuda enjekte edildiği andan itibaren 10-20 dakika içerisinde etkisini göstermeye başlar. Epidural anestezi genelde uzun süren ameliyatlarda kullanılır. Kadınlar genelde doğumlarda epidural anesteziyi kullanır. Bazen ameliyat esnasında enjekte edilen bölgeye küçük bir tüp konur ve ameliyat süresince bu tüp içerisine hastanın uyanıklık durumuna göre ilaç enjekte edilerek hasta kontrol altında tutulur.

Spinal Anestezi

Spinal anestezide ise ilaç doğrudan omuriliğin içerisinde enjekte edilir. Spinal anestezi ile epidural anestezi arasındaki en büyük fark budur. Epidural anestezide ilaç omuriliği çevreleyen keseye enjekte edilir. Spinal anestezide uyuşturucu ilaç genelde bir defa enjekte edilir ve bu yeterli olur, ekstradan herhangi bir tüpe gerek kalmaz. Spinal anestezide iğne yapıldığı anda hemen etkisini gösterir. Spinal anestezi kısa ve basit ameliyatlar için genelde tercih edilen bir yöntemdir. Ameliyat boyunca nabzınız, kan basıncınız ve oksijen seviyeniz düzenli olarak kontrol edilir. Ameliyattan sonra ise iğnenin yapıldığı yerler bandaj ile kapatılır.

Spinal Anestezi ile Epidural Anestezi Arasındaki Fark

Spinal ve epidural anestezinin genel anesteziye kıyasla daha az yan etkisi ve riski vardır. Spinal ve epidural anestezide hastalar genelde daha çabuk uyanır ve kendilerine gelirler.

Spinal Anestezi ile Epidural Anestezi Arasındaki Fark
Spinal anestezide ilaç doğrudan omuriliğin içerisine enjekte edilir. Epidural anesteside ise ilaç omuriliği çevreleyen zara enjekte edilir.

Spinal anestezi genelde üreme veya idrar yolu organı ameliyatları için kullanılır.

Epidural anestezi ise genelde doğum, basen ve bacak ameliyatlarında kullanılır.

Riskler

Spinal ve epidural anestezi genelde güvenlidir. Doktorunuza aşağıdaki muhtemel komplikasyonları sormanız faydalı olabilir:

– Kullanılan anestezi ilacına herhangi bir alerjik reaksiyon olur mu.
– Omurilik tarafında herhangi bir kanama olur mı. (hematoma)
– Dışkılamada herhangi bir zorluk olur mu.
– Kan basıncının düşmesi gibi bir durum olur mu.
– Omurilikte herhangi bir enfeksiyon olur mu.
– Sinirlerde herhangi bir hasar oluşur mu.

Spinal anestezi ile epidural anestezi arasındaki fark özetlenecek olursa;

– Epidural anestezi omuriliği çevreleyen keseye enjekte edilen ilaç ile olur. Spinal anestezi ise doğrudan omurilik içerisine enjekte edilen uyuşturucu ilaç ile olur.
– Epidural anestezide ilaç genelde 10-20 dakika içerisinde etkisini gösterir. Spinal anestezide ise ilaç enjekte edildiği anda etkisini gösterir.
– Epidural anestezi sezaryen doğum gibi uzun süreli ameliyatlarda kullanılır. Spinal anestezi ise genelde daha kısa süreli ve basit ameliyatlarda kullanılır.
– Spinal anestezi genelde üreme veya idrar yolu organı ameliyatları için kullanılır. Epidural anestezi ise genelde doğum, basen ve bacak ameliyatlarında kullanılır.
– Spinal anestezide uyuşturucu ilacın bir defa enjekte edilmesi yeterlidir, Epidural anestezide ise ilaç tüp vasıtasıyla ameliyat esnasında tekrar enjekte edilebilir.

Yorum Bırakın