Sümerler ile Mısırlılar Arasındaki Fark

Sümerler ve Mısırlılar hem antik dönemde aynı dönemde gelişen hem de “uygarlık beşiğine” yerleşen ilk göçebe gruplar arasında yer alan büyük uygarlıklardı. Birçok kişi en azından antik Mısırlılar hakkında bilgi sahibiyken, Sümerler belki de adaletsizce genel halk tarafından daha az bilinirler.

Sümerler, Irak’ın bugünkü parçası olan M.Ö. 4.000 civarında devasa Dicle ve Fırat nehirlerinin taşkın ovalarına yerleşen bir halktı. Eski Mısır toplumu, Nil Nehri’nin besleyici zengin kıyılarında yerleşmişti.

 

Hem Sümerler hem de Mısırlılar bereketli nehir ovalarına yerleşmeyi ve sofistike tarım, din ve siyasi sistemler geliştirmeyi seçerken, iki grup arasında birçok farklılık ve yaşam biçimlerinin başlıca özellikleri vardır.

Sümer dini, dört tanrıya “cennet, yeryüzü, hava ve su tanrısı” ibadet etmeye dayanıyordu. Mısır panteonunda yaklaşık 2000 tanınmış tanrı ve tanrıça vardı. Mısır’da firavun yaşayan bir tanrı olarak tapılıyordu, ancak Sümer toplumu bir teokrasi değildi.

Sümerler ve Mısırlılar arasındaki bir diğer fark, ölümle yaklaşma ve öbür dünyaya hazırlanma biçimidir. Mısırlılar makul derecede saldırıdan korunmuşlardı ve böylece geleceği kucaklayan hayatları yaşıyorlardı ve öbür dünyaya geçişleri için büyük hazırlıklar yaparlardı. Buna karşılık Sümerler saldırıya karşı savunmasızdı ve daha uçucu bir hayat yaşamışlardı. Onların cenaze töreni, öbür dünyaya geçişleri için karmaşık değildi.

Sümerler, bir yazı sistemi geliştiren ilk halklardan biriydi. Kullandıkları yazı sistemine çivi yazısı denir ve adını kama şeklindeki yazı aletinden almıştır. Kil tabletleri üzerine kazınmış ve daha sonra fırınlarda pişirilmiştir. Mısırlılar hiyeroglif geliştirdiler, bu bilgiler çok farklı bir kayıt tarzıydı ve ayrıca kamışlardan yapılan papirüs üzerine yazdılar. Papirüs, kil tabletlerinden daha ucuz ve daha üretilebilirdi ve bu da Mısırlıların çok sayıda kayıt tutma kapasitesine neden oldu. İki medeniyet arasındaki coğrafyadaki farklılıklar, farklı yazma teknolojilerinin geliştirilmesine yol açtı.

İlgili Haber:  Mısır'da Ekonomik Durgunluğun Ortasında Bitcoin'e Talep Arttı

İki büyük medeniyetin teknolojik ilerlemelerini karşılaştırırken, Mezopotamya’nın etkisi daha etkileyicidir. Muhtemelen, Sümerler’in çevresinin daha sert ve yönetilmesi daha zor olmasından kaynaklanıyor.

Sümer ve Mısır hükümetleri oldukça farklıydı. Mısır hükümeti, Firavun’la ikamet eden mutlak güçle daha otoriter olma eğilimindeydi; ancak Sümer’de şehir devlet politikası soyluların konsey gibi hareket etmesine izin verdi.

Sümerler ile Mısırlılar Arasındaki Fark

Sümerler ile Mısırlılar arasındaki fark özetlenecek olursa;

  • Büyük antik uygarlıklardı.
  • Mısırlılar, Sümerler’den daha kompleks cenaze törenleri ve mitolojiye sahiplerdi.
  • Her iki halk kayıt tutmak amacıyla karmaşık ama farklı yazı sistemleri geliştirdi.
  • Sümerler, Mısırlılardan daha teknolojik gelişmelere sahipti.
  • Mısır hükümeti Sümer hükümetinden daha otoriterdi.
Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın