Ahmediler Kimdir?

Ahmedilik ya da Ahmediye ya da Kadıyanilik Mirza Gulam Ahmed tarafından 19. yüzyılda kurulan islami bir cemaattir. Ahmediler Mirza Gulam Ahmed‘i Mehdi olarak kabul eder. Ahmediye Hindistan’ın bölünmesinden önce kuruldu ve daha sonra Pakistan, Hindistan ve Bangladeş’e yayıldı.

Mirza Gulam Ahmed, islamı ilk çıktığı andaki orijinal haline döndürmek için reformlar yapmak istedi. Cemaati 1914 yılında kimin sonraki halife olacağı konusunda ayrılığa düşünce ikiye bölündü ve halen günümüzde cemaatin varlığı iki ayrı grup halinde devam etmektedir.

Mirza Gulam Ahmed ahir zamanda çıkacak Mehdi’nin özelliklerini taşıdığını iddia eder. Mehdi’nin yanısıra takipçileri tarafından 14. yüzyıl müceddidi (Müceddid kelime anlamı itibariyle yenileyen demektir. Dini bozulmaktan kurtaran alimlere verilen addır) ve söz verilen Mesih olarak da anılır.

Ahmediler kendilerini müslüman olarak kabul ederler ve Muhammed peygamber ve onun takipçileri tarafından öğretilen ve uygulanan islamı pratikte yaşadıklarını iddia ederler. Gulam Ahmet 1889 yılında bu cemaati kurdu ve ona Müslüman Ahmediye Cemaati adını verdi. Amacı islamı hayata geri döndürmekti.

Orijinal Ahmediye cemaati Gulam Ahmet’in ölümünden sonra yerine geçen Nooruddin’in ölümünün ardından ikiye bölündü.

Günümüzde Ahmediye

Günümüzde Ahmediye cemaatinin 2014 itibariyle 206 farklı ülkede takipçisi bulunmaktadır. Bunların çoğunluğu Güneydoğu Asya, Batı Afrika, Doğu Afrika ve Endonezya’dadır. Ahmediler bulundukları ülkelerdeki müslüman toplulukların azınlığı konumundadırlar. Hatta bazı ülkelerde Ahmedi olmak suçtur. Örneğin Pakistan’da Ahmediler’in kendilerini müslüman olarak adlandırmaları yasaktır. Pakistan’ın seçimle iş başına gelen ilk başbakanı Zülfikar Ali Butto, ülkedeki dini liderlerin de baskısıyla 1974 yılında çıkardığı kanunla Ahmedileri gayrimüslim ilan etti. Daha sonra çıkarılan yeni bir kanunla Ahmedilerin camiilere girişi yasaklandı. Benzer şekilde 2011 yılında Endonezya’da radikal dinciler tarafından Ahmediye cemaatine karşı saldırılarda bulunuldu. Ahmediler gündüz vakti polisin gözü önünde öldürüldü. İlgili videoyu youtube’dan izleyebilirsiniz. Şiddet ve kan içerir. 2013 yılında yine Endonezya’da polis Ahmedilerin ibadet ettikleri camiiyi cemaatin ağlamasına aldırış etmeden demir örgülerle kapattı. İlgili video youtube’da mevcut. Bu yüzden Ahmediye cemaatinin mensuplarının kendilerini gizlediği de söylenir. Dolayısıyla sayıları hakkında net bir rakam vermek zordur. Ancak en son yapılan bağımsız bir araştırmaya göre Ahmedilerin dünya geneli sayıları 10 ile 20 milyon arasındadır. Bu da tüm sünni nüfusun %1’i demektir. En fazla Ahmedi’nin bulunduğu ülke yaklaşık 4 milyon ile Pakistan’dır.

İlgili Haber:  Sünni ile Selefi Arasındaki Fark

Cemaatin genel merkezi Londra‘dadır. Pakistan’da çok ciddi baskı ve yasaklama gördükleri için genel merkezlerini Lahor’dan Londra’ya taşımak zorunda kalmışlardır. Diğer ikinci ve daha küçük grup olan Lahor Ahmediye Cemaati’nin ise Almanya, Avusturalya ve Pakistan başta olmak üzere 17 ülkede aktiftir. Lahor Ahmediye Cemaatinin genel merkezi Lahor’dadır. Lahor Ahmediye Cemaati Mirza Gulam Ahmed’in peygamber olduğuna inanmaz. Bundan dolayı bu küçük cemaat ana akım islam cemaatlerine daha yakındır. Fakat daha büyük çoğunluğa sahip olan Ahmediye Cemaati mensupları Mirza Gulam’ın peygamber olduğuna inanır.

Ahmediye cemaatinin günümüzdeki lideri Pakistan doğumlu Mirza Masroor Ahmed‘tir. Cemaatin beşinci halifesi olarak adlandırılır.

Eleştiriler

Ahmediler Mirza Gulam Ahmed’in son islam Mehdi’si, son İsa Mesih ve Vişnu’nun son avatarı (yeryüzündeki son temsilcisi) olduğuna inandıkları için ve ayrıca Hz. Muhammed’in son peygamber olduğuna inanmadıkları için, sünniler tarafından kafir ve dinden çıkmış olarak kabul edilirler. Mirza Ahmed, kendisinin İsa Mesih’e yüz ve boy olarak benzediğini, hristiyan haçını kırmak ve çarmıha gerilme masalını ortaya çıkarmak için gönderildiğini iddia eder. Bu yüzden diğer müslüman toplulukların çoğu bu cemaati ve mensuplarını aşağılamak için Ahmediye adını kullanmak yerine Kadiyanilik, Kadiyani veya Mirzai derler. Kadiyan, Mirza Ahmet’in doğum yeridir. Kuzeybatı Hindistan’da bir yerdir.

Sünni ile Ahmedi Arasındaki Fark

Sünniler ve Ahmediler iki farklı islam mezhebidir. İki mezhep Kur’an ve Hz. Muhammed’e iman etmesine rağmen, iki mezhebin inançları da dahil olmak üzere pek çok açıdan farklılıkları vardır. Ehli Sünnet ya da Ehli Sünnet vel Cemaat olarak bilinen sünniler; islam toplumunun en büyük mezhebidir.

Ahmedîye ile karşılaştırıldığında, sünnilerin daha ortodoks olduğu kabul edilir. Sünniler ve Ahmediler arasında görülebilir en önemli farklardan biri, peygamberlik meselesidir. Ahmediler Hz. Muhammed’in son peygamber olduğuna inanmaz. Ahmediler, Kadiyanlı Mirza Gulam Ahmed’in gelmesi beklenen son peygamber olduğuna inanır. Bu diğer müslümanlar tarafından son peygamber olarak Hz. Muhammed’i kabul eden İslam’ın en büyük günahlarından biri olarak görülür.

İlgili Haber:  Sünni ile İsmaili Arasındaki Fark

Sünnilerin uzun bir geçmişi vardır. Ahmediye ise 1889’da kurulmuştur. Sünniler Hz. Muhammed’in ölümünden önce, yerine geçecek herhangi birini halef tayin etmediğine inanır. Hz. Muhammed’in ölümünden sonra, onun önde gelen takipçilerinden bir grup ilk halife olarak Ebu Bekir’i (peygamberin kayınpederi) seçti.

Ahmadiye cemaati Mirza Gulam Ahmed tarafından kurulmuştur. Gulam Ahmed müslümanlar tarafından beklenen Mehdi ve İsa Mesih olduğunu iddia etmiştir. Ahmediler islamın orijinal ilk haliyle yeniden canlanacağına inanır.

Sünni, Hz. Muhammed’in öğretileri anlamına gelen sünnet kelimesinden türetilmiş bir kelimedir. Sünni Hz. Muhammed’in takipçileri anlamına da gelir. Ahmediye 19. yüzyılda kurulmasına rağmen, ismini sonraki yüzyılda almıştır. Gulam Ahmed, Ahmediye isminin kendi adı olan Ahmed’e değil, Hz Muhammed’in diğer adı olan Ahmed’e refere ettiğini söylemiştir.

Sünni ile Ahmedi arasındaki fark özetlenecek olursa;

  • Sünniler islam toplumunun en büyük mezhebidir.
  • Ahmediler Hz. Muhammed’in son peygamber olduğuna inanmazlar. Mirza Gulam Ahmed’in beklenen son peygamber olduğuna inanırlar. Sünniler ise Hz. Muhammed’in son peygamber olduğuna inanırlar.
  • Ahmediler ile karşılaştırıldığında sünnilerin daha ortodoks (radikal) olduğu kabul edilir. Ahmediler şiddeti teşvik etmez, diğer dinlerle diyalogu vurgularlar.
  • Sünnilerin uzun bir geçmişi vardır. Ahmediye ise 1889 yılında kurulmuştur.
  • Ahmediye cemaati Mirza Gulam Ahmed tarafından kuruldu ve Mirza Ahmed kendisinin beklenen son Mehdi ve Mesih olduğunu ilan etti.
Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın