Sünni ile İsmaili Arasındaki Fark

Sünni ile İsmaili Arasındaki Fark

Sünni ile İsmaili arasındaki fark, sünni müslümanlar Muhammed peygamberin sünnet adı verilen davranışlarını ve sözlerini takip eder, İsmaili müslümanlar ise Şia’nın bir koludur ve dolayısıyla sünni islamdan farklıdır. Şia’nın kolu olmasına rağmen İsmailileri şiilerden ayıran farklar da vardır. Bakınız: Şia ile İsmaili Arasındaki Fark.

Sünniler Muhammed peygamberin öğretilerine kesinlikle iman ederler ve sünnetin dışlanmasına, yok sayılmasına veya değiştirilmesine şiddetle karşı çıkarlar.

İsmailiye, adını İsmail bin Cafer Sâdık‘tan alan bir Şii mezhebidir. İsmaili müslümanlar dünyanın bazı bölgelerinde yaşarlar ve azınlıktadırlar. Sünni müslümanlar ise dünya geneli çoğunluktadır.

Sünni ile İsmaili Arasındaki Fark
İsmaililerin günümüzdeki imamı Ağa Han Pakistan’daki cemaatini ziyaretinde.

İsmaililerin yedi imama inanan ve takip eden bir kolu vardır ve bunlara Yediciler adı verilir. İsmaililer İmam İsmail bin Cafer’in soyundan gelenleri halen günümüze kadar takip etmektedirler. İsmailiye mezhebinin mevcut imamı dördüncü halife Ali’nin 49. soyundan Prens Kareem Ağa Han‘dır. Ağa Han 1936 İsviçre doğumludur ve günümüzde Nizari İsmaililerin imamıdır. Forbes’e göre Ağa Khan, yaklaşık 800 milyon dolarlık servetiyle dünyanın en zengin on dini liderinden biridir. İsmaili müslümanlar ruhani kabul ettikleri imamlara inanırken, sünni müslümanlar genelde laik siyasi liderleri takip eder.

Nasıl ki Şia’nın farklı birçok alt mezhebi var ise, sünnilerin de Diobendi, Berelvi, Vahhabi gibi farklı alt mezhepleri vardır. İsmaililer cemaathane (Jama’at Khana) adını verdikleri yerlerde ibadet ederler. Sünniler ise camilerde ibadet ederler. Sünni erkekler ve kadınlar ayrı yerlerde ibadet ederken, İsmaili erkek ve kadınlar birlikte dua ederler. Sünni kadınlar genelde evde namaz kılmayı tercih ederler ama bazıları Cuma namazlarını veya teravihleri camilerde kılar.

Ağa Han, günümüzde İsmailiye mezhebinin en önemli lideri pozisyonundadır. Ağa Han, cemaatindeki yeni doğan bebekler için isimlere karar verir ve çiftler o izin verdikten sonra evlenebilir. Sünniler herhangi bir dini liderin ilahi bir ruh olduğuna inanmazlar ve bunu şirk ya da affedilmez günah olarak görürler.

Sünni ile İsmaili Arasındaki Fark
Ağa Han 1936 İsviçre doğumludur ve günümüzde Nizari İsmaililerin imamıdır. Forbes’e göre Ağa Khan, yaklaşık 800 milyon dolarlık servetiyle dünyanın en zengin on dini liderinden biridir. Fotoğrafta Aga Khan Rusya devlet başkanı Putin ile görüşüyor.

İbadet Farklılığı

Sünni ve İsmaili ibadetleri de farklıdır. Dua etme şekillerinde farklılık vardır. Sünnilerin aksine İsmaililer Allah adına hayvan kurban etmezler. Isamaililerde çok yakın toplumsal bir bağ vardır. Bütün zengin ve nüfuzlu İsmaililer bu topluluğu güçlü tutmak için yardımda ve bağışta bulunurlar. Pakistan’ın kuzey bölgelerindeki bazı Ismaililerin tabiatları çok yumuşaktır. Herhangi bir kavgaya, çatışmaya karışmazlar. Kadınların daha eğitimli ve kız okullarının erkek okullarından fazla olduğu kadın egemen bir toplumdur. Kuzeydeki İsmaililer kendi içlerinde çok kapalı bir gruptur ve başka din veya mezheplerin kişisel düzeyde kendileriyle etkileşime geçmesine izin vermezler.

En Büyük Fark

Sünniler ile İsmaililer arasındaki en büyük fark olarak, izledikleri yol gösterilebilir. Sünniler dört halifeye ve onun devamına inanır ve takip ederler. İsmaililer ise ehli beyt ve sonrasında İsmail bin Cafer’den gelen imam soyuna inanır ve takip ederler.

Yorum Bırakın