Konu Ahura Mazda

Konu: Ahura Mazda

Zerdüştlük ile İslam Arasındaki Fark

4
Zerdüştlük ve İslam, tarihsel kurucular tarafından kurulan ve Hinduizmin ardından orta doğuda ortaya çıkan tek tanrılı dinlerdir. Her iki dinin de diğer inançlı insanları...