Konu Aksiyom

Konu: aksiyom

Aksiyom ve Teorem Arasındaki Fark

2
Anahtar Fark: Aksiyom ve teorem genelde matematikte ve fizikte yaygın olarak kullanılan ifadelerdir. Aksiyom doğru kabul edilen bir önermedir. Aksiyomun kanıtlanması gerekmez. Teorem ise...