Konu Deflasyon

Konu: deflasyon

Enflasyon ile Deflasyon Arasındaki Fark

0
Enflasyon ve deflasyon aynı madalyonun iki yüzüdür. Enflasyon mal ve hizmetlerin genel fiyatlarının hızla yükselmesi fenomeni olarak tanımlanır. Bazı ekonomi uzmanları enflasyonu, malların çoğunluğunun sürekli...