Konu Eski mısır

Konu: eski mısır

Eski Mısır ile Mezopotamya Arasındaki Farklar

1
Mezopotamya ve Mısır'ın eski uygarlıkları, ortalarında akan nehirler tarafından birleştirilmiştir. Fırat, Dicle ve Nil nehir kıyıları bitişik araziyi son derece verimli kıldı. Bu, Mezopotamya'da Ur...