Konu Farklı kaydet

Konu: farklı kaydet

Kaydet ile Farklı Kaydet Arasındaki Fark

0
Amahtar fark: Kaydet dökümanı otomatik olarak hızlı bir şekilde kaydeder. Farklı kaydet ise yeni bir pencere açar ve dökümanın ismini, türünü, formatını ve kaydedileceği...