Konu Kültürel büyüme

Konu: kültürel büyüme

Ekonomik Büyüme ile Kültürel Büyüme Arasındaki Fark

0
Ekonomik büyüme, bir ülkenin gerçek GSYİH'sinde (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) büyümeyi gösteren ve malların ve hizmetlerin üretiminde bir artışa neden olan sosyal araştırmalarda kullanılan...