Konu Lider

Konu: lider

Yönetici ile Lider Arasındaki Farklar

1
Lider ile yönetici el ele gider. Fakat aynı şey değildirler. Birbirleriyle bağlantılı ve tamamlayıcıdırlar. Yöneticinin işi planlamak, düzenlemek ve koordine etmektir. Liderin işi ise ilham vermek...