Konu Oligopol

Konu: oligopol

Monopol ile Oligopol Arasındaki Fark

0
Pazar yapısının tanımı hem pazarlamacılar hem iktisatçılar için farklıdır. Pazarlamacılar onu rekabet stratejilerine göre bir pazarlama planı aygıtı olarak tanımlarken, iktisatçıların pazar yapısı hakkındaki görüşleri,...