Şii Namazı ile Sünni Namazı Arasındaki Fark

Şii namazı ile Sünni namazı, içerdiği hareketler ve dualar temelinde birbirinden farklıdır. Sünni müslümanlar çeşitli mezheplerin farklı yorumlarını uygular, Şii müslümanlar ise farklı gelenekleri takip ederler. Sünni müslümanlar Hanbeli, Hanefi, Malikî ve Şafi mezheplerini takip ederken, Şii müslümanlar Caferi mezhebini takip eder. Bakınız: Şii ile Sünni Arasındaki Fark Şii Müslümanlar, öğlen ile ikindiyi ve akşam ile … Devamını oku…Şii Namazı ile Sünni Namazı Arasındaki Fark

Sünni ile İsmaili Arasındaki Fark

Sünni ile İsmaili arasındaki fark, sünni müslümanlar Muhammed peygamberin sünnet adı verilen davranışlarını ve sözlerini takip eder, İsmaili müslümanlar ise Şia’nın bir koludur ve dolayısıyla sünni islamdan farklıdır. Şia’nın kolu olmasına rağmen İsmailileri şiilerden ayıran farklar da vardır. Bakınız: Şia ile İsmaili Arasındaki Fark. Sünniler Muhammed peygamberin öğretilerine kesinlikle iman ederler ve sünnetin dışlanmasına, yok … Devamını oku…Sünni ile İsmaili Arasındaki Fark

Sünni ile Ahmedi Arasındaki Fark

Ahmediler Kimdir? Ahmedilik ya da Ahmediye ya da Kadıyanilik Mirza Gulam Ahmed tarafından 19. yüzyılda kurulan islami bir cemaattir. Ahmediler Mirza Gulam Ahmed‘i Mehdi olarak kabul eder. Ahmediye Hindistan’ın bölünmesinden önce kuruldu ve daha sonra Pakistan, Hindistan ve Bangladeş’e yayıldı. Mirza Gulam Ahmed, islamı ilk çıktığı andaki orijinal haline döndürmek için reformlar yapmak istedi. Cemaati 1914 yılında kimin … Devamını oku…Sünni ile Ahmedi Arasındaki Fark

Sünnilik ile Vahhabilik Arasındaki Fark

Sünnilik ve vahhabilik arasındaki en büyük fark inanç ve ibadetlerdir. Dünya genelinde sünniler çoğunluktadır ve dünya müslüman nüfusunun %90’ını sünniler oluşturur. Vahhabiler ise genelde Suudi Arabistan’da yerleşiktir. Sünni ve vahhabi müslümanlar arasında birkaç ana, büyük ve ikincil farklılıklar vardır. Bu farklılıklardan dolayı bu mezhepler birbirlerinden ayrılmış ve bağımsız olarak ortaya çıkmıştır. Sünnilik ile Vahhabilik Arasındaki … Devamını oku…Sünnilik ile Vahhabilik Arasındaki Fark

Sünni ile Selefi Arasındaki Fark

Sünniler ve Selefiler iki islam mezhebidir ve her ikisi de ehl-i hadis olarak bilinir. Hint alt kıtasının İngilizler tarafından yönetildiği dönemlerde müslümanlar arasında birçok önemli farklılıklar ortaya çıktı ve bu farklılıklar müslümanlar arasında rekabete yol açtı. Diobendi (veya Deobandi), Barelvi (veya Barelwi) ve Selefi gibi mezhepler bu dönemde ortaya çıktı. Selefilik Hindistan’ın alt kıtasında kademeli bir süreçte … Devamını oku…Sünni ile Selefi Arasındaki Fark

Şii ile Sünni Arasındaki Fark

570 yılında Mekke’nin önde gelen ailelerinden birinde Muhammed isminde bir bebek dünyaya geldi. Babasını hiç tanımadı çünkü o daha 6 aylıkken vefat etmişti. Annesi de 6 yaşındayken vefat etti. Annesinin ölümüyle dedesiyle birlikte yaşamaya başladı. Dedesi de 2 yıl sonra ölünce bir tüccar olan amcasıyla birlikte kalmaya başladı. Amcasının yol göstermesiyle Muhammed de tüccar oldu. … Devamını oku…Şii ile Sünni Arasındaki Fark