Konu Totaliter

Konu: totaliter

Komünizm ile Totalitarizm Arasındaki Fark

0
Komünizm ve totaliterlik, siyasi ve ekonomik ideolojiler noktasında ayrı durmaktadır. Bazı insanlar komünizmi totaliterliğe bağlayabilirler, ancak gerçek şu ki, ikisi de her açıdan farklıdır. Totalitarizm,...

Totaliter ve Otoriter Rejim Arasındaki Fark

4
Totaliter ve otoriter rejim arasındaki fark; otoriter rejimde tek bir kanun koyucu kişi, grup ya da komite vardır ve totaliter rejimden daha radikaldir. Demokrasi bir...