Taoizm ile Konfüçyanizm Arasındaki Fark

Son güncelleme: 5 ay önce

Taoizm ile Konfüçyanizm Arasındaki Fark: Taoizm ve Konfüçyanizm ya da Konfüçyüsçülük; sadece Asya sakinleri tarafından değil aynı zamanda dünya çapında birçok kişi tarafından bilinen en popüler felsefe ve ideolojilerdir. Her ikisi felsefe de bazı dinsel unsurlar içerse de; ilk bakışta birbiriyle çelişir görünürler. Ancak, daha yakından bakıldığında, insanın herşey ile ilgili benzer düşünme yöntemlerini iç içe geçirirler ve böylece belirli tanımlı bazı davranışsal kodlara liderlik ederler.

Her iki felsefe yine de bazı farklılıklar gösterir. En önemlisi, Konfüçyanizm daha dünyevidir. Bundan dolayı insanın sosyal yönü ve gündelik yaşamı üzerine yoğunlaşır. Konfüçyüsçülüğün savunucusu Konfüçyüs tarafından belirtildiği gibi, bu felsefe iyi olma kapasitesine sahip sosyal bir varlığın -yani insanın- üzerine yoğunlaşır. Eğer büyük uyumlu ve harmonik toplum tarafından beklenen şekilde davranmaya devam edersen üstün hale gelirsin. Taoizm ise daha çok bu dünya dışına yoğunlaştığından konfüçyanizmden farklıdır. Taoizm felsefesinin ana fikri Tao’yu (evren ve herşeyden oluşan büyük gerçeklik) benimsemektir. Aynı zamanda insanın iç uyuma erişebilmesi için kendisi ile olan ilişkisi üzerinde de yoğunlaşır. Bu nedenle, konfüçyanizm kişinin kendi gelişimini sağlamak için dış çevreyle olan uyumuna, Taoizm ise kendi derinine bakmasına odaklanır.

Diğer bir farklılık alanı ise öğretinin veya felsefenin aktarılma metodolojisidir. Konfüçyüsçülükte öğretiler öğretmenden öğrenciye diyaloglar şeklinde geçer. Bundan dolayı Konfüçyus öğretilerinin çoğunluğu usta ile öğrenci arasında soru&cevap oturumları şeklinde kaydedilmiştir. Fakat her diyaloğun benzersiz bir öğretisi vardır. Taoizm, tam tersine, Lao Tzu (Lao Tse veya Laozi)’nun doğrudan yazılarıyla yayılmıştır. Taoizm’in ana yazıtlarında, birçok şiirsel monologlar var.

Taoizm ile Konfüçyanizm Arasındaki Fark

Taoizm ile Konfüçyanizm arasındaki fark özetlenecek olursa;

  • Konfüçyüsçülük daha dünyevidir. Taoizm ise daha çok sonraki dünya ile ilgilidir.
  • Konfüçyüsçülük insanın sosyal yönü ile ilgilenir ve toplumsal uyumunu hedefler. Taoizm ise insanın kendisiyle olan iletişimine odaklanır.
  • Konfüçyüsçülük öğretileri soru&cevap şeklinde diyalogların aktarılmasıyla oluşur. Taoizm öğretileri ise Lao Tzu’nun doğrudan yazılarından gelir.
  • Konfüçyanizm Konfuçyüs tarafından, Taoizm ise Lao Tzu tarafından geliştirilmiş ve yayılmıştır.
Bu haberle ilgili siz ne düşünüyorsunuz?

Bir Cevap Yazın