Totaliter ve otoriter rejim arasındaki fark; otoriter rejimde tek bir kanun koyucu kişi, grup ya da komite vardır ve totaliter rejimden daha radikaldir.

Demokrasi bir ulustaki halkın seçme özgürlüğü anlamına gelir. İnsanların tüm ulus üzerinde bir gücü vardır. Bir ülkenin kaderini o ülkede yaşayan çoğunluk belirler. Bunun tam tersi otoriter ve totaliter yönetim şeklidir. Bu tür yönetimde tüm ulusu yöneten sadece bir kişi veya bir grup vardır. Totaliter ve otoriter rejim diktatörlük gibidir fakat bazı farklılıkları vardır.

Otoriter rejimde gücü elde tutan tek bir kişi (diktatör) veya grup (cunta) vardır. Bu tür hükumette güç tek bir siyasi güçte toplanır. Otoriterlik toplumdan ziyade hükumet üzerindedir.

Öte yandan totaliterlik ya da totalitarizm ise otoriterliğin aşırı radikal türüdür. Milletin sosyal ve ekonomik yapısı hükumetin kontrolü altında değildir.

Totaliter ve otoriter rejim arasındaki fark sadece bu değildir. İki rejim arasındaki farkı anlayabilmek için her iki rejimi de derinlemesine bilmek gerekir.

Totalitarizm

Totaliter rejimlerde diktatör ya da gücü elinde bulunduran kişinin insanlar üzerinde etkisi ve karizması vardır. İnsanlar bu kişinin peygamberane liderliğine derinden bağlıdır ve söylediği her şeyi koşulsuz yapma eğilimindedirler. Sovyetler Birliği’nden Joseph Stalin, İtalya’dan Mussolini ve Almanya’dan Hitler totaliter liderlere örnek olarak gösterilebilir. Lider ile tüm bir ulus arasında bir tür bağ vardır. Bu bağdan dolayı diktatör ülkeyi istediği gibi yönetebilir. Totaliter liderin toplumla arasında ortak bir ideoloji bağı vardır ve bu bağdan ötürü insanlar onu takip eder. Bu da gücü elinde bulunduran lideri normal bir birey olmaktan çıkarır ve dini bir tiran figürü haline getirir. Zamanla ilahi bir varlık olarak görüldüğü bile olur.

Otoriteryanizm

Otoriteryanizm ya da otoriter rejim ise daha çok statu quo odaklıdır ve kontrollüdür. Otoriter liderlere örnek Uganda’da İdi Amin, Irak’ta Saddam Hüseyin, Filipinler’de Ferdinand Marcos gösterilebilir. Kendilerini normal bir birey olarak görmeleri diktatörlüğe olan eğilimlerindendir. Korku ve sadakat empoze ederek kanunlar koyarlar. Kendileri ile işbirliği yapanları ödüllendirerek sadakat kazanırlar. Otoriter hükumetlerde güç merkezidir ve bir kişide toplanmıştır. Halkın ve muhaliflerin düşüncelerini ifade etme özgürlüğü baskı altındadır. Amaçlarına ulaşabilmek için siyasi partileri ve toplu kalabalıkları kullanır ve insanlara yaptırmak istediği şeyleri yaptırır.

Totaliter ve Otoriter Rejim Arasındaki Fark

  1. Otoriter rejimde tek bir kanun koyucu kişi, grup ya da komite vardır ve totaliter rejimden daha radikaldir.
  2. Totaliter liderin insanlar üzerinde karizmatik bir etkisi vardır. Otoriter rejimde ise insanlar korku ile yönetilir. Otoriter rejimde muhalifler cezalandırılır, işbirlikçiler mükafatlandırılır.
  3. Totaliter lider ulusu kurtaracak ilahi bir varlık veya figür olarak görülür. Otoriter lider ise daha çok statu quo ve kontrole odaklıdır.
  4. Totaliter lider peygamberane liderlik karizmasını kullanarak insanlara istediğini yaptırır. Otoriter lider ise siyasi partileri, toplu kalabalıkları veya propaganda yöntemlerini kullanarak istediğini yaptırır.
Totaliter Rejim Otoriter Rejim
Karizma Yüksek Düşük
Rol Fonksiyonel Lider Bireysel Lider
Gücün Etkisi Halk Özel
Yolsuzluk Düşük Yüksek
Resmi İdeoloji Evet Hayır
Sınırlı Çoğulculuk Hayır Evet
Meşruluk Evet Hayır
Facebook Yorumları

4 YORUM

  1. otoriter totaliterin gelişmişi diye bu
    yurmuş bir yorumcu.yahu yorum yapmak zorundamısın? o ki yapıyorsun.totaliter ne otoriter ne hani bilme de bilmiyorsun, yahu insan biraz kafasını çalıştırır. …total ne anlama geliyor diye düşünür. ..yaniiiiiii otoriter yönetimlerde sendikalar spk lar, toplantı ve gösteri yürüyüşleri lâf ola torba Dola, kabilindende olsa varken totaliterde sendikanın spk nın “Sesi bile otur. Toplantı ve gösteri yüruyüşümü? Ayaklarının kırılmasını istiyorsan yürürsün, şimdi anladınız mı otoriter ne totaliter ne?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here